Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2 wg nazw

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

Opcje

 1. SDL_HINT_ACCELEROMETER_AS_JOYSTICK
 2. SDL_HINT_ANDROID_APK_EXPANSION_MAIN_FILE_VERSION
 3. SDL_HINT_ANDROID_APK_EXPANSION_PATCH_FILE_VERSION
 4. SDL_HINT_ANDROID_SEPARATE_MOUSE_AND_TOUCH
 5. SDL_HINT_APPLE_TV_CONTROLLER_UI_EVENTS
 6. SDL_HINT_APPLE_TV_REMOTE_ALLOW_ROTATION
 7. SDL_HINT_BMP_SAVE_LEGACY_FORMAT
 8. SDL_HINT_EMSCRIPTEN_KEYBOARD_ELEMENT
 9. SDL_HINT_FRAMEBUFFER_ACCELERATION
 10. SDL_HINT_GAMECONTROLLERCONFIG
 11. SDL_HINT_GRAB_KEYBOARD
 12. SDL_HINT_IDLE_TIMER_DISABLED
 13. SDL_HINT_IME_INTERNAL_EDITING
 14. SDL_HINT_JOYSTICK_ALLOW_BACKGROUND_EVENTS
 15. SDL_HINT_MAC_BACKGROUND_APP
 16. SDL_HINT_MAC_CTRL_CLICK_EMULATE_RIGHT_CLICK
 17. SDL_HINT_MOUSE_FOCUS_CLICKTHROUGH
 18. SDL_HINT_MOUSE_RELATIVE_MODE_WARP
 19. SDL_HINT_NO_SIGNAL_HANDLERS
 20. SDL_HINT_ORIENTATIONS
 21. SDL_HINT_RENDER_DIRECT3D11_DEBUG
 22. SDL_HINT_RENDER_DIRECT3D_THREADSAFE
 23. SDL_HINT_RENDER_DRIVER
 24. SDL_HINT_RENDER_OPENGL_SHADERS
 25. SDL_HINT_RENDER_SCALE_QUALITY
 26. SDL_HINT_RENDER_VSYNC
 27. SDL_HINT_RPI_VIDEO_LAYER
 28. SDL_HINT_THREAD_STACK_SIZE
 29. SDL_HINT_TIMER_RESOLUTION
 30. SDL_HINT_VIDEO_ALLOW_SCREENSAVER
 31. SDL_HINT_VIDEO_HIGHDPI_DISABLED
 32. SDL_HINT_VIDEO_MAC_FULLSCREEN_SPACES
 33. SDL_HINT_VIDEO_MINIMIZE_ON_FOCUS_LOSS
 34. SDL_HINT_VIDEO_WINDOW_SHARE_PIXEL_FORMAT
 35. SDL_HINT_VIDEO_WIN_D3DCOMPILER
 36. SDL_HINT_VIDEO_X11_NET_WM_PING
 37. SDL_HINT_VIDEO_X11_XINERAMA
 38. SDL_HINT_VIDEO_X11_XRANDR
 39. SDL_HINT_VIDEO_X11_XVIDMODE
 40. SDL_HINT_WINDOWS_DISABLE_THREAD_NAMING
 41. SDL_HINT_WINDOWS_ENABLE_MESSAGELOOP
 42. SDL_HINT_WINDOWS_NO_CLOSE_ON_ALT_F4
 43. SDL_HINT_WINDOW_FRAME_USABLE_WHILE_CURSOR_HIDDEN
 44. SDL_HINT_WINRT_HANDLE_BACK_BUTTON
 45. SDL_HINT_WINRT_PRIVACY_POLICY_LABEL
 46. SDL_HINT_WINRT_PRIVACY_POLICY_URL
 47. SDL_HINT_XINPUT_ENABLED
 48. SDL_HINT_XINPUT_USE_OLD_JOYSTICK_MAPPING

Na początek:  podrozdziału   strony 

Enumeracje

 1. SDL_AssertState
 2. SDL_AudioFormat
 3. SDL_AudioStatus
 4. SDL_BlendFactor
 5. SDL_BlendMode
 6. SDL_BlendOperation
 7. SDL_EventType
 8. SDL_GLattr
 9. SDL_GLcontextFlag
 10. SDL_GLprofile
 11. SDL_GameControllerAxis
 12. SDL_GameControllerButton
 13. SDL_HintPriority
 14. SDL_HitTestResult
 15. SDL_JoystickPowerLevel
 16. SDL_Keycode
 17. SDL_Keymod
 18. SDL_LOG_CATEGORY
 19. SDL_LogPriority
 20. SDL_MessageBoxButtonFlags
 21. SDL_MessageBoxColorType
 22. SDL_MessageBoxFlags
 23. SDL_PixelFormatEnum
 24. SDL_PowerState
 25. SDL_RendererFlags
 26. SDL_RendererFlip
 27. SDL_SYSWM_TYPE
 28. SDL_Scancode
 29. SDL_TextureAccess
 30. SDL_TextureModulate
 31. SDL_ThreadPriority
 32. SDL_WinRT_Path
 33. SDL_WindowEventID
 34. SDL_WindowFlags
 35. SDL_bool

Na początek:  podrozdziału   strony 

Struktury

 1. SDL_AssertState
 2. SDL_AudioFormat
 3. SDL_AudioStatus
 4. SDL_BlendFactor
 5. SDL_BlendMode
 6. SDL_BlendOperation
 7. SDL_EventType
 8. SDL_GLattr
 9. SDL_GLcontextFlag
 10. SDL_GLprofile
 11. SDL_GameControllerAxis
 12. SDL_GameControllerButton
 13. SDL_HintPriority
 14. SDL_HitTestResult
 15. SDL_JoystickPowerLevel
 16. SDL_Keycode
 17. SDL_Keymod
 18. SDL_LOG_CATEGORY
 19. SDL_LogPriority
 20. SDL_MessageBoxButtonFlags
 21. SDL_MessageBoxColorType
 22. SDL_MessageBoxFlags
 23. SDL_PixelFormatEnum
 24. SDL_PowerState
 25. SDL_RendererFlags
 26. SDL_RendererFlip
 27. SDL_SYSWM_TYPE
 28. SDL_Scancode
 29. SDL_TextureAccess
 30. SDL_TextureModulate
 31. SDL_ThreadPriority
 32. SDL_WinRT_Path
 33. SDL_WindowEventID
 34. SDL_WindowFlags
 35. SDL_bool

Na początek:  podrozdziału   strony 

Funkcje i makra

 1. SDL_AddEventWatch
 2. SDL_AddHintCallback
 3. SDL_AddTimer
 4. SDL_AllocFormat
 5. SDL_AllocPalette
 6. SDL_AllocRW
 7. SDL_AndroidGetActivity
 8. SDL_AndroidGetExternalStoragePath
 9. SDL_AndroidGetExternalStorageState
 10. SDL_AndroidGetInternalStoragePath
 11. SDL_AndroidGetJNIEnv
 12. SDL_AtomicAdd
 13. SDL_AtomicCAS
 14. SDL_AtomicCASPtr
 15. SDL_AtomicDecRef
 16. SDL_AtomicGet
 17. SDL_AtomicGetPtr
 18. SDL_AtomicIncRef
 19. SDL_AtomicLock
 20. SDL_AtomicSet
 21. SDL_AtomicSetPtr
 22. SDL_AtomicTryLock
 23. SDL_AtomicUnlock
 24. SDL_AudioInit
 25. SDL_AudioQuit
 26. SDL_BlitScaled
 27. SDL_BlitSurface
 28. SDL_BuildAudioCVT
 29. SDL_COMPILEDVERSION
 30. SDL_CalculateGammaRamp
 31. SDL_CaptureMouse
 32. SDL_ClearError
 33. SDL_ClearHints
 34. SDL_ClearQueuedAudio
 35. SDL_CloseAudio
 36. SDL_CloseAudioDevice
 37. SDL_CompilerBarrier
 38. SDL_ComposeCustomBlendMode
 39. SDL_CondBroadcast
 40. SDL_CondSignal
 41. SDL_CondWait
 42. SDL_CondWaitTimeout
 43. SDL_ConvertAudio
 44. SDL_ConvertPixels
 45. SDL_ConvertSurface
 46. SDL_ConvertSurfaceFormat
 47. SDL_CreateColorCursor
 48. SDL_CreateCond
 49. SDL_CreateCursor
 50. SDL_CreateMutex
 51. SDL_CreateRGBSurface
 52. SDL_CreateRGBSurfaceFrom
 53. SDL_CreateRGBSurfaceWithFormat
 54. SDL_CreateRGBSurfaceWithFormatFrom
 55. SDL_CreateRenderer
 56. SDL_CreateSemaphore
 57. SDL_CreateSoftwareRenderer
 58. SDL_CreateSystemCursor
 59. SDL_CreateTexture
 60. SDL_CreateTextureFromSurface
 61. SDL_CreateThread
 62. SDL_CreateWindow
 63. SDL_CreateWindowAndRenderer
 64. SDL_CreateWindowFrom
 65. SDL_DXGIGetOutputInfo
 66. SDL_DelEventWatch
 67. SDL_DelHintCallback
 68. SDL_Delay
 69. SDL_DequeueAudio
 70. SDL_DestroyCond
 71. SDL_DestroyMutex
 72. SDL_DestroyRenderer
 73. SDL_DestroySemaphore
 74. SDL_DestroyTexture
 75. SDL_DestroyWindow
 76. SDL_DetachThread
 77. SDL_Direct3D9GetAdapterIndex
 78. SDL_DisableScreenSaver
 79. SDL_EnableScreenSaver
 80. SDL_EnclosePoints
 81. SDL_EventState
 82. SDL_FillRect
 83. SDL_FillRects
 84. SDL_FilterEvents
 85. SDL_FlushEvent
 86. SDL_FlushEvents
 87. SDL_FreeCursor
 88. SDL_FreeFormat
 89. SDL_FreePalette
 90. SDL_FreeRW
 91. SDL_FreeSurface
 92. SDL_FreeWAV
 93. SDL_GL_BindTexture
 94. SDL_GL_CreateContext
 95. SDL_GL_DeleteContext
 96. SDL_GL_ExtensionSupported
 97. SDL_GL_GetAttribute
 98. SDL_GL_GetCurrentContext
 99. SDL_GL_GetCurrentWindow
 100. SDL_GL_GetDrawableSize
 101. SDL_GL_GetProcAddress
 102. SDL_GL_GetSwapInterval
 103. SDL_GL_LoadLibrary
 104. SDL_GL_MakeCurrent
 105. SDL_GL_ResetAttributes
 106. SDL_GL_SetAttribute
 107. SDL_GL_SetSwapInterval
 108. SDL_GL_SwapWindow
 109. SDL_GL_UnbindTexture
 110. SDL_GL_UnloadLibrary
 111. SDL_GameControllerAddMapping
 112. SDL_GameControllerAddMappingsFromFile
 113. SDL_GameControllerAddMappingsFromRW
 114. SDL_GameControllerClose
 115. SDL_GameControllerEventState
 116. SDL_GameControllerFromInstanceID
 117. SDL_GameControllerGetAttached
 118. SDL_GameControllerGetAxis
 119. SDL_GameControllerGetAxisFromString
 120. SDL_GameControllerGetBindForAxis
 121. SDL_GameControllerGetBindForButton
 122. SDL_GameControllerGetButton
 123. SDL_GameControllerGetButtonFromString
 124. SDL_GameControllerGetJoystick
 125. SDL_GameControllerGetStringForAxis
 126. SDL_GameControllerGetStringForButton
 127. SDL_GameControllerMapping
 128. SDL_GameControllerMappingForGUID
 129. SDL_GameControllerName
 130. SDL_GameControllerNameForIndex
 131. SDL_GameControllerOpen
 132. SDL_GameControllerUpdate
 133. SDL_GetAssertionHandler
 134. SDL_GetAssertionReport
 135. SDL_GetAudioDeviceName
 136. SDL_GetAudioDeviceStatus
 137. SDL_GetAudioDriver
 138. SDL_GetAudioStatus
 139. SDL_GetBasePath
 140. SDL_GetCPUCacheLineSize
 141. SDL_GetCPUCount
 142. SDL_GetClipRect
 143. SDL_GetClipboardText
 144. SDL_GetClosestDisplayMode
 145. SDL_GetColorKey
 146. SDL_GetCurrentAudioDriver
 147. SDL_GetCurrentDisplayMode
 148. SDL_GetCurrentVideoDriver
 149. SDL_GetCursor
 150. SDL_GetDefaultAssertionHandler
 151. SDL_GetDefaultCursor
 152. SDL_GetDesktopDisplayMode
 153. SDL_GetDisplayBounds
 154. SDL_GetDisplayDPI
 155. SDL_GetDisplayMode
 156. SDL_GetDisplayName
 157. SDL_GetDisplayUsableBounds
 158. SDL_GetError
 159. SDL_GetEventFilter
 160. SDL_GetEventState
 161. SDL_GetGlobalMouseState
 162. SDL_GetGrabbedWindow
 163. SDL_GetHint
 164. SDL_GetHintBoolean
 165. SDL_GetKeyFromName
 166. SDL_GetKeyFromScancode
 167. SDL_GetKeyName
 168. SDL_GetKeyboardFocus
 169. SDL_GetKeyboardState
 170. SDL_GetModState
 171. SDL_GetMouseFocus
 172. SDL_GetMouseState
 173. SDL_GetNumAudioDevices
 174. SDL_GetNumAudioDrivers
 175. SDL_GetNumDisplayModes
 176. SDL_GetNumRenderDrivers
 177. SDL_GetNumTouchDevices
 178. SDL_GetNumTouchFingers
 179. SDL_GetNumVideoDisplays
 180. SDL_GetNumVideoDrivers
 181. SDL_GetPerformanceCounter
 182. SDL_GetPerformanceFrequency
 183. SDL_GetPixelFormatName
 184. SDL_GetPlatform
 185. SDL_GetPowerInfo
 186. SDL_GetPrefPath
 187. SDL_GetQueuedAudioSize
 188. SDL_GetRGB
 189. SDL_GetRGBA
 190. SDL_GetRelativeMouseMode
 191. SDL_GetRelativeMouseState
 192. SDL_GetRenderDrawBlendMode
 193. SDL_GetRenderDrawColor
 194. SDL_GetRenderDriverInfo
 195. SDL_GetRenderTarget
 196. SDL_GetRenderer
 197. SDL_GetRendererInfo
 198. SDL_GetRendererOutputSize
 199. SDL_GetRevision
 200. SDL_GetRevisionNumber
 201. SDL_GetScancodeFromKey
 202. SDL_GetScancodeFromName
 203. SDL_GetScancodeName
 204. SDL_GetSurfaceAlphaMod
 205. SDL_GetSurfaceBlendMode
 206. SDL_GetSurfaceColorMod
 207. SDL_GetSystemRAM
 208. SDL_GetTextureAlphaMod
 209. SDL_GetTextureBlendMode
 210. SDL_GetTextureColorMod
 211. SDL_GetThreadID
 212. SDL_GetThreadName
 213. SDL_GetTicks
 214. SDL_GetTouchDevice
 215. SDL_GetTouchFinger
 216. SDL_GetVersion
 217. SDL_GetVideoDriver
 218. SDL_GetWindowBordersSize
 219. SDL_GetWindowBrightness
 220. SDL_GetWindowData
 221. SDL_GetWindowDisplayIndex
 222. SDL_GetWindowDisplayMode
 223. SDL_GetWindowFlags
 224. SDL_GetWindowFromID
 225. SDL_GetWindowGammaRamp
 226. SDL_GetWindowGrab
 227. SDL_GetWindowID
 228. SDL_GetWindowMaximumSize
 229. SDL_GetWindowMinimumSize
 230. SDL_GetWindowOpacity
 231. SDL_GetWindowPixelFormat
 232. SDL_GetWindowPosition
 233. SDL_GetWindowSize
 234. SDL_GetWindowSurface
 235. SDL_GetWindowTitle
 236. SDL_GetWindowWMInfo
 237. SDL_HapticClose
 238. SDL_HapticDestroyEffect
 239. SDL_HapticEffectSupported
 240. SDL_HapticGetEffectStatus
 241. SDL_HapticIndex
 242. SDL_HapticName
 243. SDL_HapticNewEffect
 244. SDL_HapticNumAxes
 245. SDL_HapticNumEffects
 246. SDL_HapticNumEffectsPlaying
 247. SDL_HapticOpen
 248. SDL_HapticOpenFromJoystick
 249. SDL_HapticOpenFromMouse
 250. SDL_HapticOpened
 251. SDL_HapticPause
 252. SDL_HapticQuery
 253. SDL_HapticRumbleInit
 254. SDL_HapticRumblePlay
 255. SDL_HapticRumbleStop
 256. SDL_HapticRumbleSupported
 257. SDL_HapticRunEffect
 258. SDL_HapticSetAutocenter
 259. SDL_HapticSetGain
 260. SDL_HapticStopAll
 261. SDL_HapticStopEffect
 262. SDL_HapticUnpause
 263. SDL_HapticUpdateEffect
 264. SDL_Has3DNow
 265. SDL_HasAVX
 266. SDL_HasAVX2
 267. SDL_HasAltiVec
 268. SDL_HasClipboardText
 269. SDL_HasEvent
 270. SDL_HasEvents
 271. SDL_HasIntersection
 272. SDL_HasMMX
 273. SDL_HasRDTSC
 274. SDL_HasSSE
 275. SDL_HasSSE2
 276. SDL_HasSSE3
 277. SDL_HasSSE41
 278. SDL_HasSSE42
 279. SDL_HasScreenKeyboardSupport
 280. SDL_HideWindow
 281. SDL_Init
 282. SDL_InitSubSystem
 283. SDL_IntersectRect
 284. SDL_IntersectRectAndLine
 285. SDL_IsGameController
 286. SDL_IsScreenKeyboardShown
 287. SDL_IsScreenSaverEnabled
 288. SDL_IsTextInputActive
 289. SDL_JoystickClose
 290. SDL_JoystickCurrentPowerLevel
 291. SDL_JoystickEventState
 292. SDL_JoystickFromInstanceID
 293. SDL_JoystickGetAttached
 294. SDL_JoystickGetAxis
 295. SDL_JoystickGetBall
 296. SDL_JoystickGetButton
 297. SDL_JoystickGetDeviceGUID
 298. SDL_JoystickGetGUID
 299. SDL_JoystickGetGUIDFromString
 300. SDL_JoystickGetGUIDString
 301. SDL_JoystickGetHat
 302. SDL_JoystickInstanceID
 303. SDL_JoystickIsHaptic
 304. SDL_JoystickName
 305. SDL_JoystickNameForIndex
 306. SDL_JoystickNumAxes
 307. SDL_JoystickNumBalls
 308. SDL_JoystickNumButtons
 309. SDL_JoystickNumHats
 310. SDL_JoystickOpen
 311. SDL_JoystickUpdate
 312. SDL_LoadBMP
 313. SDL_LoadBMP_RW
 314. SDL_LoadDollarTemplates
 315. SDL_LoadFunction
 316. SDL_LoadObject
 317. SDL_LoadWAV
 318. SDL_LoadWAV_RW
 319. SDL_LockAudio
 320. SDL_LockAudioDevice
 321. SDL_LockMutex
 322. SDL_LockSurface
 323. SDL_LockTexture
 324. SDL_Log
 325. SDL_LogCritical
 326. SDL_LogDebug
 327. SDL_LogError
 328. SDL_LogGetOutputFunction
 329. SDL_LogGetPriority
 330. SDL_LogInfo
 331. SDL_LogMessage
 332. SDL_LogMessageV
 333. SDL_LogResetPriorities
 334. SDL_LogSetAllPriority
 335. SDL_LogSetOutputFunction
 336. SDL_LogSetPriority
 337. SDL_LogVerbose
 338. SDL_LogWarn
 339. SDL_LowerBlit
 340. SDL_LowerBlitScaled
 341. SDL_MUSTLOCK
 342. SDL_MapRGB
 343. SDL_MapRGBA
 344. SDL_MasksToPixelFormatEnum
 345. SDL_MaximizeWindow
 346. SDL_MinimizeWindow
 347. SDL_MixAudio
 348. SDL_MixAudioFormat
 349. SDL_MostSignificantBitIndex32
 350. SDL_MouseIsHaptic
 351. SDL_NumHaptics
 352. SDL_NumJoysticks
 353. SDL_OpenAudio
 354. SDL_OpenAudioDevice
 355. SDL_PauseAudio
 356. SDL_PauseAudioDevice
 357. SDL_PeepEvents
 358. SDL_PixelFormatEnumToMasks
 359. SDL_PointInRect
 360. SDL_PollEvent
 361. SDL_PumpEvents
 362. SDL_PushEvent
 363. SDL_QueryTexture
 364. SDL_QueueAudio
 365. SDL_Quit
 366. SDL_QuitRequested
 367. SDL_QuitSubSystem
 368. SDL_REVISION
 369. SDL_RWFromConstMem
 370. SDL_RWFromFP
 371. SDL_RWFromFile
 372. SDL_RWFromMem
 373. SDL_RWclose
 374. SDL_RWread
 375. SDL_RWseek
 376. SDL_RWsize
 377. SDL_RWtell
 378. SDL_RWwrite
 379. SDL_RaiseWindow
 380. SDL_ReadBE16
 381. SDL_ReadBE32
 382. SDL_ReadBE64
 383. SDL_ReadLE16
 384. SDL_ReadLE32
 385. SDL_ReadLE64
 386. SDL_ReadU8
 387. SDL_RecordGesture
 388. SDL_RectEmpty
 389. SDL_RectEquals
 390. SDL_RegisterEvents
 391. SDL_RemoveTimer
 392. SDL_RenderClear
 393. SDL_RenderCopy
 394. SDL_RenderCopyEx
 395. SDL_RenderDrawLine
 396. SDL_RenderDrawLines
 397. SDL_RenderDrawPoint
 398. SDL_RenderDrawPoints
 399. SDL_RenderDrawRect
 400. SDL_RenderDrawRects
 401. SDL_RenderFillRect
 402. SDL_RenderFillRects
 403. SDL_RenderGetClipRect
 404. SDL_RenderGetD3D9Device
 405. SDL_RenderGetIntegerScale
 406. SDL_RenderGetLogicalSize
 407. SDL_RenderGetScale
 408. SDL_RenderGetViewport
 409. SDL_RenderIsClipEnabled
 410. SDL_RenderPresent
 411. SDL_RenderReadPixels
 412. SDL_RenderSetClipRect
 413. SDL_RenderSetIntegerScale
 414. SDL_RenderSetLogicalSize
 415. SDL_RenderSetScale
 416. SDL_RenderSetViewport
 417. SDL_RenderTargetSupported
 418. SDL_ResetAssertionReport
 419. SDL_RestoreWindow
 420. SDL_SaveAllDollarTemplates
 421. SDL_SaveBMP
 422. SDL_SaveBMP_RW
 423. SDL_SaveDollarTemplate
 424. SDL_SemPost
 425. SDL_SemTryWait
 426. SDL_SemValue
 427. SDL_SemWait
 428. SDL_SemWaitTimeout
 429. SDL_SetAssertionHandler
 430. SDL_SetClipRect
 431. SDL_SetClipboardText
 432. SDL_SetColorKey
 433. SDL_SetCursor
 434. SDL_SetError
 435. SDL_SetEventFilter
 436. SDL_SetHint
 437. SDL_SetHintWithPriority
 438. SDL_SetMainReady
 439. SDL_SetModState
 440. SDL_SetPaletteColors
 441. SDL_SetPixelFormatPalette
 442. SDL_SetRelativeMouseMode
 443. SDL_SetRenderDrawBlendMode
 444. SDL_SetRenderDrawColor
 445. SDL_SetRenderTarget
 446. SDL_SetSurfaceAlphaMod
 447. SDL_SetSurfaceBlendMode
 448. SDL_SetSurfaceColorMod
 449. SDL_SetSurfacePalette
 450. SDL_SetSurfaceRLE
 451. SDL_SetTextInputRect
 452. SDL_SetTextureAlphaMod
 453. SDL_SetTextureBlendMode
 454. SDL_SetTextureColorMod
 455. SDL_SetThreadPriority
 456. SDL_SetWindowBordered
 457. SDL_SetWindowBrightness
 458. SDL_SetWindowData
 459. SDL_SetWindowDisplayMode
 460. SDL_SetWindowFullscreen
 461. SDL_SetWindowGammaRamp
 462. SDL_SetWindowGrab
 463. SDL_SetWindowHitTest
 464. SDL_SetWindowIcon
 465. SDL_SetWindowInputFocus
 466. SDL_SetWindowMaximumSize
 467. SDL_SetWindowMinimumSize
 468. SDL_SetWindowModalFor
 469. SDL_SetWindowOpacity
 470. SDL_SetWindowPosition
 471. SDL_SetWindowResizable
 472. SDL_SetWindowSize
 473. SDL_SetWindowTitle
 474. SDL_SetWindowsMessageHook
 475. SDL_ShowCursor
 476. SDL_ShowMessageBox
 477. SDL_ShowSimpleMessageBox
 478. SDL_ShowWindow
 479. SDL_StartTextInput
 480. SDL_StopTextInput
 481. SDL_Swap16
 482. SDL_Swap32
 483. SDL_Swap64
 484. SDL_SwapBE16
 485. SDL_SwapBE32
 486. SDL_SwapBE64
 487. SDL_SwapFloat
 488. SDL_SwapFloatBE
 489. SDL_SwapFloatLE
 490. SDL_SwapLE16
 491. SDL_SwapLE32
 492. SDL_SwapLE64
 493. SDL_TICKS_PASSED
 494. SDL_TLSCreate
 495. SDL_TLSGet
 496. SDL_TLSSet
 497. SDL_ThreadID
 498. SDL_TriggerBreakpoint
 499. SDL_TryLockMutex
 500. SDL_UnionRect
 501. SDL_UnloadObject
 502. SDL_UnlockAudio
 503. SDL_UnlockAudioDevice
 504. SDL_UnlockMutex
 505. SDL_UnlockSurface
 506. SDL_UnlockTexture
 507. SDL_UpdateTexture
 508. SDL_UpdateWindowSurface
 509. SDL_UpdateWindowSurfaceRects
 510. SDL_UpdateYUVTexture
 511. SDL_VERSION
 512. SDL_VERSIONNUM
 513. SDL_VERSION_ATLEAST
 514. SDL_VideoInit
 515. SDL_VideoQuit
 516. SDL_WaitEvent
 517. SDL_WaitEventTimeout
 518. SDL_WaitThread
 519. SDL_WarpMouseGlobal
 520. SDL_WarpMouseInWindow
 521. SDL_WasInit
 522. SDL_WinRTGetFSPathUNICODE
 523. SDL_WinRTGetFSPathUTF8
 524. SDL_WinRTRunApp
 525. SDL_WriteBE16
 526. SDL_WriteBE32
 527. SDL_WriteBE64
 528. SDL_WriteLE16
 529. SDL_WriteLE32
 530. SDL_WriteLE64
 531. SDL_WriteU8
 532. SDL_acos
 533. SDL_assert
 534. SDL_assert_paranoid
 535. SDL_assert_release
 536. SDL_iPhoneSetAnimationCallback
 537. SDL_iPhoneSetEventPump

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.