Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_GameControllerAddMapping

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_GameControllerAddMapping

Użyj tej funkcji, aby dodać wsparcie dla kontrolerów gier, które SDL nie obsługuje lub spowodować, aby została zmieniona konfiguracja bieżącego kontrolera.

Składnia

int SDL_GameControllerAddMapping(const char* mappingString)

Parametry funkcji

mappingString tekst z konfiguracją kontrolera gier, zobacz do Uwag.

Wartość zwracana

Zwraca 1, jeśli została dodana nowa konfiguracja, 0, jeśli została uaktualniona istniejąca konfiguracja lub -1 przy błędzie; wywołaj funkcję SDL_GetError(), aby otrzymać więcej informacji na temat błędu.

Uwagi

Tekst z konfiguracją posiada format "GUID,nazwa,przydział", gdzie GUID jest tekstową wartością z SDL_JoystickGetGUIDString(), nazwa jest tekstem czytelnym dla człowieka opisującym dany kontroler gier, a przydział określa definicję kontrolera odwzorowaną na joysticki. W systemie Windows istnieje zarezerwowana nazwa GUID "xinput", która odnosi się do wszystkich urządzeń XInput. Format przydziału dla joysticka jest następujący:
bX przycisk joysticka o indeksie X
hX.Y grzybek X z wartością Y
aX oś X joysticka

Przyciski mogą być używane jako osie kontrolera i na odwrót.

Ten tekst przedstawia przykładową definicję kontrolera gier:

"341a3608000000000000504944564944,Afterglow PS3 Controller,
a:b1,b:b2,y:b3,x:b0,start:b9,guide:b12,back:b8,dpup:h0.1,dpleft:h0.8,dpdown:h0.4,dpright:h0.2,leftshoulder:b4,rightshoulder:b5,leftstick:b10,rightstick:b11,leftx:a0,lefty:a1,rightx:a2,righty:a3,lefttrigger:b6,righttrigger:b7"

Powiązane funkcje

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.