Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_CreateWindow

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_CreateWindow

Użyj tej funkcji, aby utworzyć okno na określonej pozycji ekranu, o podanych wymiarach i znacznikach.

Składnia

SDL_Window* SDL_CreateWindow(const char* title,
               int     x,
               int     y,
               int     w,
               int     h,
               Uint32   flags)

Parametry funkcji

title tytuł okna kodowany w UTF-8
x pozycja x okna, SDL_WINDOWPOS_CENTERED lub SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED
y pozycja y okna, SDL_WINDOWPOS_CENTERED, or SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED
w szerokość okna we współrzędnych ekranowych
h wysokość okna we współrzędnych ekranowych
flags 0, jeden lub kilka znaczników SDL_WindowFlags połączonych bitową alternatywą; zobacz do Uwag.

Wartość zwracana

Zwraca utworzone okno lub NULL w przypadku błędu; wywołaj funkcję SDL_GetError(), aby otrzymać więcej informacji na temat błędu.

Przykładowy kod

// Przykładowy program:
// Użycie SDL2 do utworzenia okna aplikacji

#include "SDL.h"
#include <stdio.h>

int main(int argc, char* argv[])
{

  SDL_Window *window;          // Deklaruj wskaźnik

  SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);       // Inicjalizuj SDL2

  // Utwórz okno aplikacji z następującymi ustawieniami:
  window = SDL_CreateWindow(
    "An SDL2 window",         // tytuł okna
    SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED,      // początkowa pozycja x
    SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED,      // początkowa pozycja y
    640,                // szerokość w pikselach
    480,                // wysokość w pikselach
    SDL_WINDOW_OPENGL         // znaczniki, patrz niżej
  );

  // Sprawdź, czy okno zostało utworzone z sukcesem
  if (window == NULL)
  {
    // W przypadku, gdy okna nie udało się utworzyć...
    printf("Could not create window: %s\n", SDL_GetError());
    return 1;
  }

  // Okno jest otwarte: można rozpocząć tutaj pętlę programu (zobacz na SDL_PollEvent())

  SDL_Delay(3000); // Na przykład wstrzymaj wykonanie przez 3000 milisekund

  // Zamknij i usuń okno
  SDL_DestroyWindow(window);

  // Posprzątaj
  SDL_Quit();
  return 0;
}

Uwagi

Parametr flags może być jedną z wartości połączonych alternatywą bitową:
SDL_WINDOW_FULLSCREEN okno pełnoekranowe.
SDL_WINDOW_FULLSCREEN_DESKTOP okno pełnoekranowe w bieżącej rozdzielczości pulpitu.
SDL_WINDOW_OPENGL okno do użytku z kontekstem OpenGL.
SDL_WINDOW_HIDDEN okno ukryte.
SDL_WINDOW_BORDERLESS okno bez dodatków.
SDL_WINDOW_RESIZABLE okno skalowalne.
SDL_WINDOW_MINIMIZED okno zminimalizowane.
SDL_WINDOW_MAXIMIZED okno zmaksymalizowanie.
SDL_WINDOW_INPUT_GRABBED okno z przechwyconym skupieniem wejścia.
SDL_WINDOW_ALLOW_HIGHDPI okno powinno być utworzone w trybie high-DPI, jeśli jest wspierany (>= SDL 2.0.1).

Znacznik SDL_WINDOW_SHOWN jest ignorowany przez SDL_CreateWindow(). Okno jest domyślnie widoczne, o ile nie został ustawiony znacznik SDL_WINDOW_HIDDEN. SDL_WINDOW_SHOWN można później sprawdzić z użyciem funkcji SDL_GetWindowFlags().

W systemie OS X komputera Apple musisz ustawić własność NSHighResolutionCapable Info.plist na YES, inaczej nie otrzymasz powierzchni graficznej w trybie High DPI w OpenGL.

Jeśli okno jest tworzone ze znacznikiem SDL_WINDOW_ALLOW_HIGHDPI, to jego rozmiar w pikselach może różnić się od rozmiaru we współrzędnych ekranowych na platformach ze wsparciem dla trybu high-DPI (np. iOS i Mac OS X). Użyj funkcji SDL_GetWindowSize(), aby sprawdzić rozmiar obszaru klienckiego we współrzędnych ekranowych, lub SDL_GL_GetDrawableSize() i SDL_GetRendererOutputSize(), aby sprawdzić rozmiar powierzchni rysunkowej w pikselach.

Jeśli okno pracuje jako pełnoekranowe, parametry szerokości w oraz wysokości h nie będą użyte. Jednakże ich niepoprawne wartości (np. zbyt duże) mogą spowodować wystąpienie błędu. Rozmiar okna jest właściwie ograniczony przy tworzeniu do 16384 x 16384 na wszystkich platformach.

Wersja

Funkcja jest dostępna od SDL 2.0.0.

Powiązane funkcje

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.