Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_SetWindowGammaRamp

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_SetWindowGammaRamp

Użyj tej funkcji, aby ustawić krzywą gamma dla ekranu, który jest właścicielem danego okna.

Składnia

int SDL_SetWindowGammaRamp(SDL_Window*  window,
              const Uint16* red,
              const Uint16* green,
              const Uint16* blue)

Parametry funkcji

window okno używane do wyboru ekranu, którego krzywa gamma ma zostać zmieniona.
red 256-elementowa tablica 16-bitowych wartości reprezentujących tablicę przejścia dla kanału czerwonego lub NULL.
green 256-elementowa tablica 16-bitowych wartości reprezentujących tablicę przejścia dla kanału zielonego lub NULL.
blue 256-elementowa tablica 16-bitowych wartości reprezentujących tablicę przejścia dla kanału niebieskiego lub NULL.

Wartość zwracana

Zwraca 0 przy sukcesie lub ujemny kod błędu przy niepowodzeniu; wywołaj funkcję SDL_GetError(), aby otrzymać więcej informacji na temat błędu.

Uwagi

Funkcja ustawia tablice przejścia dla kanałów czerwonego, zielonego i niebieskiego dla karty grafiki. Każda tablica jest ciągiem 256 16-bitowych wartości reprezentujących odwzorowanie pomiędzy wejściem a wyjściem dla danego kanału. Wejście jest indeksem w tej tablicy, a wyjście jest 16-bitową wartością gamma dla tego indeksu, wyskalowaną dla wyjściowej precyzji koloru. Pomimo nazwy i sygnatury funkcja ta ustawia krzywą korekcji gamma całego ekranu, a nie pojedynczego okna. Okno jest uważane za własność tego ekranu, który zawiera centralny piksel okna. (Indeks tego ekranu można pobrać przy użyciu SDL_GetWindowDisplayIndex().) Krzywa gamma nie przeniesie się automatycznie na inny ekran, jeśli okno zostanie tam umieszczone.

Powiązane funkcje

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.