Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_CreateTextureFromSurface

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_CreateTextureFromSurface

Użyj tej funkcji, aby utworzyć teksturę z istniejącej powierzchni graficznej.

Składnia

SDL_Texture* SDL_CreateTextureFromSurface(SDL_Renderer* renderer,
                     SDL_Surface* surface)

Parametry funkcji

renderer kontekst graficzny.
surface struktura SDL_Surface zawierajaca dane pikseli używane do wypełnienia tekstury.

Wartość zwracana

Zwraca utworzoną teksturę lub NULL przy błędzie; wywołaj funkcję SDL_GetError(), aby otrzymać więcej informacji na temat błędu.

Przykładowy kod

Uint32 rmask, gmask, bmask, amask;

/* SDL traktuje każdy piksel jako liczbę 32-bitową, więc nasze maski muszą zależeć
    od uporządkowania bajtów na danej platformie */
#if SDL_BYTEORDER == SDL_BIG_ENDIAN
  rmask = 0xff000000;
  gmask = 0x00ff0000;
  bmask = 0x0000ff00;
  amask = 0x000000ff;
#else
  rmask = 0x000000ff;
  gmask = 0x0000ff00;
  bmask = 0x00ff0000;
  amask = 0xff000000;
#endif

SDL_Surface *surface = SDL_CreateRGBSurface(0, 640, 480, 32, rmask, gmask, bmask, amask);

if (surface == NULL)
{
  fprintf(stderr, "CreateRGBSurface failed: %s\n", SDL_GetError());
  exit(1);
}


SDL_Texture *texture = SDL_CreateTextureFromSurface(renderer, surface);

if (texture == NULL)
{
  fprintf(stderr, "CreateTextureFromSurface failed: %s\n", SDL_GetError());
  exit(1);
}

SDL_FreeSurface(surface);
surface = NULL;

Uwagi

Powierzchnia graficzna nie jest modyfikowana ani zwalniana przez tę funkcję.

Opcja SDL_TextureAccess dla utworzonej tekstury ma wartość SDL_TEXTUREACCESS_STATIC.

Format pikseli utworzonej tekstury może być inny od formatu powierzchni. Użyj SDL_QueryTexture() w celu sprawdzenia formatu pikseli na teksturze.

Powiązane funkcje

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.