Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_GL_GetAttribute

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_GL_GetAttribute

Użyj tej funkcji, aby otrzymać aktualną wartość atrybutu z bieżącego kontekstu.

Składnia

int SDL_GL_GetAttribute(SDL_GLattr attr,
            int*    value)

Parametry funkcji

attr struktura SDL_GLattr do sprawdzenia.
value wskaźnik danych wypełnianych bieżącą wartością attr.

Wartość zwracana

Zwraca 0 przy sukcesie lub ujemny kod błędu przy niepowodzeniu
; wywołaj funkcję SDL_GetError(), aby otrzymać więcej informacji na temat błędu.

Uwagi

Parametr attr może być jednym z następujących:
SDL_GL_RED_SIZE minimalna liczba bitów dla kanału czerwonego w buforze koloru, standardowo 3.
SDL_GL_GREEN_SIZE minimalna liczba bitów dla kanału zielonego w buforze koloru, standardowo 3.
SDL_GL_BLUE_SIZE minimalna liczba bitów dla kanału niebieskiego w buforze koloru, standardowo 2.
SDL_GL_ALPHA_SIZE minimalna liczba bitów dla kanału alfa w buforze koloru, standardowo 0.
SDL_GL_BUFFER_SIZE minimalna liczba bitów rozmiaru bufora ramki, standardowo 0.
SDL_GL_DOUBLEBUFFER określa pojedyncze lub podwójne buforowanie, standardowo podwójne.
SDL_GL_DEPTH_SIZE minimalna liczba bitów w buforze głębokości, standardowo 16.
SDL_GL_STENCIL_SIZE minimalna liczba bitów w buforze szablonowym, standardowo 0.
SDL_GL_ACCUM_RED_SIZE minimalna liczba bitów kanału czerwonego w buforze akumulacyjnym, standardowo 0.
SDL_GL_ACCUM_GREEN_SIZE minimalna liczba bitów kanału zielonego w buforze akumulacyjnym, standardowo 0.
SDL_GL_ACCUM_BLUE_SIZE minimalna liczba bitów kanału niebieskiego w buforze akumulacyjnym, standardowo 0.
SDL_GL_ACCUM_ALPHA_SIZE minimalna liczba bitów kanału alfa w buforze akumulacyjnym, standardowo 0.
SDL_GL_STEREO wyjście zwykłe lub stereoskopowe 3D, standardowo zwykłe.
SDL_GL_MULTISAMPLEBUFFERS liczba buforów używana do wygładzania wielopróbkowego, standardowo 0.
SDL_GL_MULTISAMPLESAMPLES Liczba próbek używanych wokół bieżącego piksela przy wygładzaniu wielopróbkowym; standardowo 0
SDL_GL_ACCELERATED_VISUAL ustaw na 1, aby uzyskać akcelerację sprzętową, ustaw na 0, aby wymusić rysowanie programowe; standardowo dozwolone obie wartości.
SDL_GL_RETAINED_BACKING nie używane (przestarzałe).
SDL_GL_CONTEXT_MAJOR_VERSION główny numer wersji kontekstu OpenGL
SDL_GL_CONTEXT_MINOR_VERSION dalszy numer wersji kontekstu OpenGL
SDL_GL_CONTEXT_FLAGS pewna kombinacja 0 lub więcej elementów enumeracji SDL_GLcontextFlag; standardowo 0.
SDL_GL_CONTEXT_PROFILE_MASK typ kontekstu GL (Core, Compatibility, ES). Zobacz na See SDL_GLprofile; standardowa wartość zależy od platformy.
SDL_GL_SHARE_WITH_CURRENT_CONTEXT współdzielenie kontekstu OpenGL; standardowo 0.
SDL_GL_FRAMEBUFFER_SRGB_CAPABLE wymóg wyświetlacza o własnościach sRGB; standardowo 0 (>= SDL 2.0.1).
SDL_GL_CONTEXT_RELEASE_BEHAVIOR ustawia kontekst na zachowanie typu release; standardowo  1 (>= SDL 2.0.4).
SDL_GL_CONTEXT_EGL nie używane (przestarzałe).

Powiązane funkcje

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.