Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_CreateWindowAndRenderer

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_CreateWindowAndRenderer

Użyj tej funkcji, aby utworzyć okno i jego standardowy kontekst graficzny.
int SDL_CreateWindowAndRenderer(int      width,
                int      height,
                Uint32     window_flags,
                SDL_Window**  window,
                SDL_Renderer** renderer)

Parametry funkcji

width szerokość okna.
height wysokość okna.
window_flags znaczniki używane do utworzenia okna (zobacz na SDL_CreateWindow()).
window wskaźnik wypełniany adresem struktury okna lub wartością NULL przy błędzie.
renderer wskaźnik wypełniany adresem struktury kontekstu lub wartością NULL przy błędzie.

Wartość zwracana

Zwraca 0 przy sukcesie, -1 przy błędzie; wywołaj funkcję SDL_GetError(), aby otrzymać więcej informacji na temat błędu.

Przykładowy kod

int main(int argc, char *argv[])
{
  SDL_Window *window;
  SDL_Renderer *renderer;
  SDL_Surface *surface;
  SDL_Texture *texture;
  SDL_Event event;

  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0)
  {
    SDL_LogError(SDL_LOG_CATEGORY_APPLICATION, "Couldn't initialize SDL: %s", SDL_GetError());
    return 3;
  }

  if (SDL_CreateWindowAndRenderer(320, 240, SDL_WINDOW_RESIZABLE, &window, &renderer))
  {
    SDL_LogError(SDL_LOG_CATEGORY_APPLICATION, "Couldn't create window and renderer: %s", SDL_GetError());
    return 3;
  }

  surface = SDL_LoadBMP("sample.bmp");
  if (!surface)
  {
    SDL_LogError(SDL_LOG_CATEGORY_APPLICATION, "Couldn't create surface from image: %s", SDL_GetError());
    return 3;
  }
  texture = SDL_CreateTextureFromSurface(renderer, surface);
  if (!texture)
  {
    SDL_LogError(SDL_LOG_CATEGORY_APPLICATION, "Couldn't create texture from surface: %s", SDL_GetError());
    return 3;
  }
  SDL_FreeSurface(surface);

  while (1)
  {
    SDL_PollEvent(&event);
    if (event.type == SDL_QUIT) break;
    SDL_SetRenderDrawColor(renderer, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00);
    SDL_RenderClear(renderer);
    SDL_RenderCopy(renderer, texture, NULL, NULL);
    SDL_RenderPresent(renderer);
  }

  SDL_DestroyTexture(texture);
  SDL_DestroyRenderer(renderer);
  SDL_DestroyWindow(window);

  SDL_Quit();

  return 0;
}

Powiązane funkcje

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.