Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_RenderCopy

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_RenderCopy

Użyj tej funkcji, aby skopiować część tekstury na bieżącą powierzchnię rysunkową.

Składnia

int SDL_RenderCopy(SDL_Renderer*  renderer,
          SDL_Texture*  texture,
          const SDL_Rect* srcrect,
          const SDL_Rect* dstrect)

Parametry funkcji

renderer kontekst graficzny.
texture tekstura źródłowa; zobacz do Uwag.
srcrect struktura prostokąta źródłowego SDL_Rect lub NULL dla całej tekstury.
dstrect struktura prostokąta docelowego SDL_Rect lub NULL dla całej docelowej powierzchni rysunkowej; tekstura zostanie rozciągnięta, aby wypełnić cały docelowy prostokąt.

Wartość zwracana

Zwraca 0 przy sukcesie lub ujemny kod błędu przy niepowodzeniu; wywołaj funkcję SDL_GetError(), aby otrzymać więcej informacji na temat błędu.

Przykładowy kod

#include "SDL.h"
#define SHAPE_SIZE 16

int main(int argc, char *argv[])
{
 SDL_Window* Main_Window;
 SDL_Renderer* Main_Renderer;
 SDL_Surface* Loading_Surf;
 SDL_Texture* Background_Tx;
 SDL_Texture* BlueShapes;

 /* Prostokaty do rysowania, które będą określać źródło (wewnątrz tekstury)
 i cel (na ekranie) przy rysowaniu naszych tekstur. */
 SDL_Rect SrcR;
 SDL_Rect DestR;

 SrcR.x = 0;
 SrcR.y = 0;
 SrcR.w = SHAPE_SIZE;
 SrcR.h = SHAPE_SIZE;

 DestR.x = 640 / 2 - SHAPE_SIZE / 2;
 DestR.y = 580 / 2 - SHAPE_SIZE / 2;
 DestR.w = SHAPE_SIZE;
 DestR.h = SHAPE_SIZE;


 /* Zanim możemy cokolwiek narysować, potrzebujemy okna i kontekstu */
 Main_Window = SDL_CreateWindow("SDL_RenderCopy Example",
 SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, 640, 580, 0);
 Main_Renderer = SDL_CreateRenderer(Main_Window, -1, SDL_RENDERER_ACCELERATED);

 /* Ładowanie tekstury tła. Ponieważ SDL_LoadBMP() zwraca powierzchnię
 graficzną, zamieniamy ją w teksturę dla szybkich, przyspieszanych sprzętowo
 kopiowań bitów. */
 Loading_Surf = SDL_LoadBMP("Background.bmp");
 Background_Tx = SDL_CreateTextureFromSurface(Main_Renderer, Loading_Surf);
 SDL_FreeSurface(Loading_Surf); /* mamy teraz teksturę -> zwalniamy powierzchnię */

 /* Ładujemy dodatkową teksturę */
 Loading_Surf = SDL_LoadBMP("Blueshapes.bmp");
 BlueShapes = SDL_CreateTextureFromSurface(Main_Renderer, Loading_Surf);
 SDL_FreeSurface(Loading_Surf);

 /* Teraz zaczyna się zabawa.
 To będzie rysowało obracający się wybór niebieskich kształtów
 na środku ekranu */
 int i;
 int n;
 for (i = 0; i < 2; ++i)
 {
  for(n = 0; n < 4; ++n)
  {
   SrcR.x = SHAPE_SIZE * (n % 2);
   if (n > 1)
   {
    SrcR.y = SHAPE_SIZE;
   }
   else
   {
    SrcR.y = 0;
   }

   /* rysuj tło, gdzie NULL dla prostokątów źródła i celu
   po prostu oznacza "użyj wartości standardowych" */
   SDL_RenderCopy(Main_Renderer, Background_Tx, NULL, NULL);

   /* rysuj bieżący krok animacji naszego kształtu */
   SDL_RenderCopy(Main_Renderer, BlueShapes, &SrcR, &DestR);
   SDL_RenderPresent(Main_Renderer);
   SDL_Delay(500);
  }
 }

 /* Kontekst graficzny działa dosyć podobnie do dużego płótna:
 gdy używasz RenderCopy(), nakładasz farbę, za każdym razem nakładając ją
 na wierzchu.
 Możesz zmienić sposób wtapiania nowych danych w dane już obecne na ekranie.
 Gdy twój 'obrazek' jest gotowy, pokazujesz go
 za pomocą SDL_RenderPresent(). */

 SDL_DestroyTexture(BlueShapes);
 SDL_DestroyTexture(Background_Tx);
 SDL_DestroyRenderer(Main_Renderer);
 SDL_DestroyWindow(Main_Window);
 SDL_Quit();

 return 0;
}

Uwagi

Tekstura jest łączona z powierzchnią docelową w oparciu o jej tryb wtapiania, ustawiony przez SDL_SetTextureBlendMode().

Kolor tekstury jest modyfikowany w oparciu o jej modulację koloru ustawioną przez SDL_SetTextureColorMod().

Przezroczystość tekstury jest modyfikowana w oparciu o jej modulację alfa ustawioną przez SDL_SetTextureAlphaMod()

Powiązane funkcje


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.