Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_Scancode

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_Scancode

Enumeracja kodów matrycowych klawiatury SDL.

Wartości

Nazwa klawisza Wartość SDL_Scancode Wartość SDL_Keycode
"0" SDL_SCANCODE_0 SDLK_0
"1" SDL_SCANCODE_1 SDLK_1
"2" SDL_SCANCODE_2 SDLK_2
"3" SDL_SCANCODE_3 SDLK_3
"4" SDL_SCANCODE_4 SDLK_4
"5" SDL_SCANCODE_5 SDLK_5
"6" SDL_SCANCODE_6 SDLK_6
"7" SDL_SCANCODE_7 SDLK_7
"8" SDL_SCANCODE_8 SDLK_8
"9" SDL_SCANCODE_9 SDLK_9
"A" SDL_SCANCODE_A SDLK_a
"AC Back" (klawisz Back (tabliczka sterowania aplikacją)) SDL_SCANCODE_AC_BACK SDLK_AC_BACK
"AC Bookmarks" (klawisz Bookmarks (tabliczka sterowania aplikacją)) SDL_SCANCODE_AC_BOOKMARKS SDLK_AC_BOOKMARKS
"AC Forward" (klawisz Forward (tabliczka sterowania aplikacją)) SDL_SCANCODE_AC_FORWARD SDLK_AC_FORWARD
"AC Home" (klawisz Home (tabliczka sterowania aplikacją)) SDL_SCANCODE_AC_HOME SDLK_AC_HOME
"AC Refresh" (klawisz Refresh (tabliczka sterowania aplikacją)) SDL_SCANCODE_AC_REFRESH SDLK_AC_REFRESH
"AC Search" (klawisz Search (tabliczka sterowania aplikacją)) SDL_SCANCODE_AC_SEARCH SDLK_AC_SEARCH
"AC Stop" (klawisz Stop (tabliczka sterowania aplikacją)) SDL_SCANCODE_AC_STOP SDLK_AC_STOP
"Again" (klawisz Again (Redo)) SDL_SCANCODE_AGAIN SDLK_AGAIN
"AltErase" (Erase-Eaze) SDL_SCANCODE_ALTERASE SDLK_ALTERASE
"'" SDL_SCANCODE_APOSTROPHE SDLK_QUOTE
"Application" (klawisz Application / Compose / Context Menu (Windows) ) SDL_SCANCODE_APPLICATION SDLK_APPLICATION
"AudioMute" (klawisz Mute volume) SDL_SCANCODE_AUDIOMUTE SDLK_AUDIOMUTE
"AudioNext" (klawisz Next Track) SDL_SCANCODE_AUDIONEXT SDLK_AUDIONEXT
"AudioPlay" (klawisz Play) SDL_SCANCODE_AUDIOPLAY SDLK_AUDIOPLAY
"AudioPrev" (klawisz Previous Track) SDL_SCANCODE_AUDIOPREV SDLK_AUDIOPREV
"AudioStop" (klawisz Stop) SDL_SCANCODE_AUDIOSTOP SDLK_AUDIOSTOP
"B" SDL_SCANCODE_B SDLK_b
"\" (Umieszczony poniżej i na lewo klawisza Return na klawiaturach ISO oraz po prawej stronie wiersza QWERTY na klawiaturach ANSI. Generuje znak backslash i pionową kreskę w układzie US i UK Mac, NUMBER SIGN i TILDE w układzie  UK Windows, DOLLAR SIGN i POUND SIGN w układzie Swiss German, NUMBER SIGN i APOSTROPHE w układzie German, GRAVE ACCENT i POUND SIGN w układzie French Mac oraz ASTERISK i MICRO SIGN w układzie French Windows.) SDL_SCANCODE_BACKSLASH SDLK_BACKSLASH
"Backspace" SDL_SCANCODE_BACKSPACE SDLK_BACKSPACE
"BrightnessDown" (klawisz Brightness Down) SDL_SCANCODE_BRIGHTNESSDOWN SDLK_BRIGHTNESSDOWN
"BrightnessUp" (klawisz Brightness Up) SDL_SCANCODE_BRIGHTNESSUP SDLK_BRIGHTNESSUP
"C" SDL_SCANCODE_C SDLK_c
"Calculator" (klawisz Calculator) SDL_SCANCODE_CALCULATOR SDLK_CALCULATOR
"Cancel" SDL_SCANCODE_CANCEL SDLK_CANCEL
"CapsLock" SDL_SCANCODE_CAPSLOCK SDLK_CAPSLOCK
"Clear" SDL_SCANCODE_CLEAR SDLK_CLEAR
"Clear / Again" SDL_SCANCODE_CLEARAGAIN SDLK_CLEARAGAIN
"," SDL_SCANCODE_COMMA SDLK_COMMA
"Computer" (klawisz My Computer) SDL_SCANCODE_COMPUTER SDLK_COMPUTER
"Copy" SDL_SCANCODE_COPY SDLK_COPY
"CrSel" SDL_SCANCODE_CRSEL SDLK_CRSEL
"CurrencySubUnit" (klawisz Currency Subunit) SDL_SCANCODE_CURRENCYSUBUNIT SDLK_CURRENCYSUBUNIT
"CurrencyUnit" (klawisz Currency Unit) SDL_SCANCODE_CURRENCYUNIT SDLK_CURRENCYUNIT
"Cut" SDL_SCANCODE_CUT SDLK_CUT
"D" SDL_SCANCODE_D SDLK_d
"DecimalSeparator" (klawisz Decimal Separator) SDL_SCANCODE_DECIMALSEPARATOR SDLK_DECIMALSEPARATOR
"Delete" SDL_SCANCODE_DELETE SDLK_DELETE
"DisplaySwitch" (przełącznik mirroring/dual display, przełącznik trybu wideo) SDL_SCANCODE_DISPLAYSWITCH SDLK_DISPLAYSWITCH
"Down" (klawisz Down arrow (klawisze nawigacyjne)) SDL_SCANCODE_DOWN SDLK_DOWN
"E" SDL_SCANCODE_E SDLK_e
"Eject" (klawisz Eject) SDL_SCANCODE_EJECT SDLK_EJECT
"End" SDL_SCANCODE_END SDLK_END
"=" SDL_SCANCODE_EQUALS SDLK_EQUALS
"Escape" (klawisz Esc) SDL_SCANCODE_ESCAPE SDLK_ESCAPE
"Execute" SDL_SCANCODE_EXECUTE SDLK_EXECUTE
"ExSel" SDL_SCANCODE_EXSEL SDLK_EXSEL
"F" SDL_SCANCODE_F SDLK_f
"F1" SDL_SCANCODE_F1 SDLK_F1
"F10" SDL_SCANCODE_F10 SDLK_F10
"F11" SDL_SCANCODE_F11 SDLK_F11
"F12" SDL_SCANCODE_F12 SDLK_F12
"F13" SDL_SCANCODE_F13 SDLK_F13
"F14" SDL_SCANCODE_F14 SDLK_F14
"F15" SDL_SCANCODE_F15 SDLK_F15
"F16" SDL_SCANCODE_F16 SDLK_F16
"F17" SDL_SCANCODE_F17 SDLK_F17
"F18" SDL_SCANCODE_F18 SDLK_F18
"F19" SDL_SCANCODE_F19 SDLK_F19
"F2" SDL_SCANCODE_F2 SDLK_F2
"F20" SDL_SCANCODE_F20 SDLK_F20
"F21" SDL_SCANCODE_F21 SDLK_F21
"F22" SDL_SCANCODE_F22 SDLK_F22
"F23" SDL_SCANCODE_F23 SDLK_F23
"F24" SDL_SCANCODE_F24 SDLK_F24
"F3" SDL_SCANCODE_F3 SDLK_F3
"F4" SDL_SCANCODE_F4 SDLK_F4
"F5" SDL_SCANCODE_F5 SDLK_F5
"F6" SDL_SCANCODE_F6 SDLK_F6
"F7" SDL_SCANCODE_F7 SDLK_F7
"F8" SDL_SCANCODE_F8 SDLK_F8
"F9" SDL_SCANCODE_F9 SDLK_F9
"Find" SDL_SCANCODE_FIND SDLK_FIND
"G" SDL_SCANCODE_G SDLK_g
"`" (Umieszczony w lewym górnym rogu obu klawiatur ANSI i ISO. Generuje GRAVE ACCENT i TILDE w układzie US Windows, US i UK Mac na klawiaturach ANSI, GRAVE ACCENT i NOT SIGN w układzie UK Windows, SECTION SIGN i PLUS-MINUS SIGN w układach US i UK Macna klawiaturach ISO, SECTION SIGN i DEGREE SIGN w układzie Swiss German (Mac: tylko na klawiaturach ISO), CIRCUMFLEX ACCENT i DEGREE SIGN w układzie German (Mac: tylko na klawiaturach ISO ), SUPERSCRIPT TWO i TILDE w układzie French Windows, COMMERCIAL AT i NUMBER SIGN w układzie French Mac na klawiaturach ISO oraz LESS-THAN SIGN i GREATER-THAN SIGN w układach Swiss German, German lub French Mac na klawiaturach ANSI.) SDL_SCANCODE_GRAVE SDLK_BACKQUOTE
"H" SDL_SCANCODE_H SDLK_h
"Help" SDL_SCANCODE_HELP SDLK_HELP
"Home" SDL_SCANCODE_HOME SDLK_HOME
"I" SDL_SCANCODE_I SDLK_i
"Insert" (insert na PC, help na niektórych klawiaturach Mac (lecz wysyła kod 73, nie 117)) SDL_SCANCODE_INSERT SDLK_INSERT
"J" SDL_SCANCODE_J SDLK_j
"K" SDL_SCANCODE_K SDLK_k
"KBDIllumDown" (klawisz Keyboard Illumination Down) SDL_SCANCODE_KBDILLUMDOWN SDLK_KBDILLUMDOWN
"KBDIllumToggle" (klawisz Keyboard Illumination Toggle) SDL_SCANCODE_KBDILLUMTOGGLE SDLK_KBDILLUMTOGGLE
"KBDIllumUp" (klawisz Keyboard Illumination Up) SDL_SCANCODE_KBDILLUMUP SDLK_KBDILLUMUP
"Keypad 0" (klawisz 0 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_0 SDLK_KP_0
"Keypad 00" (klawisz 00 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_00 SDLK_KP_00
"Keypad 000" (klawisz 000 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_000 SDLK_KP_000
"Keypad 1" (klawisz 1 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_1 SDLK_KP_1
"Keypad 2" (klawisz 2 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_2 SDLK_KP_2
"Keypad 3" (klawisz 3 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_3 SDLK_KP_3
"Keypad 4" (klawisz 4 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_4 SDLK_KP_4
"Keypad 5" (klawisz 5 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_5 SDLK_KP_5
"Keypad 6" (klawisz 6 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_6 SDLK_KP_6
"Keypad 7" (klawisz 7 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_7 SDLK_KP_7
"Keypad 8" (klawisz 8 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_8 SDLK_KP_8
"Keypad 9" (klawisz 9 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_9 SDLK_KP_9
"Keypad A" (klawisz A (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_A SDLK_KP_A
"Keypad &" (klawisz & (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_AMPERSAND SDLK_KP_AMPERSAND
"Keypad @" (klawisz @ (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_AT SDLK_KP_AT
"Keypad B" (klawisz B (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_B SDLK_KP_B
"Keypad Backspace" (klawisz Backspace (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_BACKSPACE SDLK_KP_BACKSPACE
"Keypad Binary" (klawisz Binary (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_BINARY SDLK_KP_BINARY
"Keypad C" (klawisz C (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_C SDLK_KP_C
"Keypad Clear" (klawisz Clear (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_CLEAR SDLK_KP_CLEAR
"Keypad ClearEntry" (klawisz Clear Entry (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_CLEARENTRY SDLK_KP_CLEARENTRY
"Keypad :" (klawisz : (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_COLON SDLK_KP_COLON
"Keypad ," (klawisz Comma (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_COMMA SDLK_KP_COMMA
"Keypad D" (klawisz D (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_D SDLK_KP_D
"Keypad &&" (klawisz && (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_DBLAMPERSAND SDLK_KP_DBLAMPERSAND
"Keypad ||" (klawisz || (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_DBLVERTICALBAR SDLK_KP_DBLVERTICALBAR
"Keypad Decimal" (klawisz Decimal (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_DECIMAL SDLK_KP_DECIMAL
"Keypad /" (klawisz / (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_DIVIDE SDLK_KP_DIVIDE
"Keypad E" (klawisz E (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_E SDLK_KP_E
"Keypad Enter" (klawisz Enter (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_ENTER SDLK_KP_ENTER
"Keypad =" (klawisz = (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_EQUALS SDLK_KP_EQUALS
"Keypad = (AS400)" (klawisz Equals AS400 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_EQUALSAS400 SDLK_KP_EQUALSAS400
"Keypad !" (klawisz ! (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_EXCLAM SDLK_KP_EXCLAM
"Keypad F" (klawisz F (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_F SDLK_KP_F
"Keypad >" (klawisz Greater (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_GREATER SDLK_KP_GREATER
"Keypad #" (klawisz # (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_HASH SDLK_KP_HASH
"Keypad Hexadecimal" (klawisz Hexadecimal (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_HEXADECIMAL SDLK_KP_HEXADECIMAL
"Keypad {" (klawisz Left Brace (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_LEFTBRACE SDLK_KP_LEFTBRACE
"Keypad (" (klawisz Left Parenthesis (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_LEFTPAREN SDLK_KP_LEFTPAREN
"Keypad <" (klawisz Less (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_LESS SDLK_KP_LESS
"Keypad MemAdd" (klawisz Mem Add (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_MEMADD SDLK_KP_MEMADD
"Keypad MemClear" (klawisz Mem Clear (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_MEMCLEAR SDLK_KP_MEMCLEAR
"Keypad MemDivide" (klawisz Mem Divide (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_MEMDIVIDE SDLK_KP_MEMDIVIDE
"Keypad MemMultiply" (klawisz Mem Multiply (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_MEMMULTIPLY SDLK_KP_MEMMULTIPLY
"Keypad MemRecall" (klawisz Mem Recall (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_MEMRECALL SDLK_KP_MEMRECALL
"Keypad MemStore" (klawisz Mem Store (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_MEMSTORE SDLK_KP_MEMSTORE
"Keypad MemSubtract" (klawisz Mem Subtract (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_MEMSUBTRACT SDLK_KP_MEMSUBTRACT
"Keypad -" (klawisz - (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_MINUS SDLK_KP_MINUS
"Keypad *" (klawisz * (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_MULTIPLY SDLK_KP_MULTIPLY
"Keypad Octal" (klawisz Octal (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_OCTAL SDLK_KP_OCTAL
"Keypad %" (klawisz Percent (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_PERCENT SDLK_KP_PERCENT
"Keypad ." (klawisz . (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_PERIOD SDLK_KP_PERIOD
"Keypad +" (klawisz + (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_PLUS SDLK_KP_PLUS
"Keypad +/-" (klawisz +/- (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_PLUSMINUS SDLK_KP_PLUSMINUS
"Keypad ^" (klawisz Power (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_POWER SDLK_KP_POWER
"Keypad }" (klawisz Right Brace (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_RIGHTBRACE SDLK_KP_RIGHTBRACE
"Keypad )" (klawisz Right Parenthesis (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_RIGHTPAREN SDLK_KP_RIGHTPAREN
"Keypad Space" (klawisz Space (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_SPACE SDLK_KP_SPACE
"Keypad Tab" (klawisz Tab (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_TAB SDLK_KP_TAB
"Keypad |" (klawisz | (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_VERTICALBAR SDLK_KP_VERTICALBAR
"Keypad XOR" (klawisz XOR (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_XOR SDLK_KP_XOR
"L" SDL_SCANCODE_L SDLK_l
"Left Alt" (alt, option) SDL_SCANCODE_LALT SDLK_LALT
"Left Ctrl" SDL_SCANCODE_LCTRL SDLK_LCTRL
"Left" (klawisz Left arrow (tabliczka nawigacyjna)) SDL_SCANCODE_LEFT SDLK_LEFT
"[" SDL_SCANCODE_LEFTBRACKET SDLK_LEFTBRACKET
"Left GUI" (windows, command (apple), meta) SDL_SCANCODE_LGUI SDLK_LGUI
"Left Shift" SDL_SCANCODE_LSHIFT SDLK_LSHIFT
"M" SDL_SCANCODE_M SDLK_m
"Mail" (klawisz Mail/eMail) SDL_SCANCODE_MAIL SDLK_MAIL
"MediaSelect" (klawisz Media Select) SDL_SCANCODE_MEDIASELECT SDLK_MEDIASELECT
"Menu" SDL_SCANCODE_MENU SDLK_MENU
"-" SDL_SCANCODE_MINUS SDLK_MINUS
"ModeSwitch" (nie jestem pewien, czy kod ten nie jest pokrywany przez jeden z poprzednich, lecz skoro istnieje dla niego specjalna wartość KMOD_MODE, dodaję go tutaj) SDL_SCANCODE_MODE SDLK_MODE
"Mute" SDL_SCANCODE_MUTE SDLK_MUTE
"N" SDL_SCANCODE_N SDLK_n
"Numlock" (klawisz Num Lock (PC) / Clear (Mac)) SDL_SCANCODE_NUMLOCKCLEAR SDLK_NUMLOCKCLEAR
"O" SDL_SCANCODE_O SDLK_o
"Oper" SDL_SCANCODE_OPER SDLK_OPER
"Out" SDL_SCANCODE_OUT SDLK_OUT
"P" SDL_SCANCODE_P SDLK_p
"PageDown" SDL_SCANCODE_PAGEDOWN SDLK_PAGEDOWN
"PageUp" SDL_SCANCODE_PAGEUP SDLK_PAGEUP
"Paste" SDL_SCANCODE_PASTE SDLK_PASTE
"Pause" (klawisz Pause / Break) SDL_SCANCODE_PAUSE SDLK_PAUSE
"." SDL_SCANCODE_PERIOD SDLK_PERIOD
"Power" (dokumentacja USB twierdzi, że jest to znacznik stanu, a nie fizyczny klawisz, lecz niektóre klawiatury Mac rzeczywiście posiadają klawisz power.) SDL_SCANCODE_POWER SDLK_POWER
"PrintScreen" SDL_SCANCODE_PRINTSCREEN SDLK_PRINTSCREEN
"Prior" SDL_SCANCODE_PRIOR SDLK_PRIOR
"Q" SDL_SCANCODE_Q SDLK_q
"R" SDL_SCANCODE_R SDLK_r
"Right Alt" (alt gr, option) SDL_SCANCODE_RALT SDLK_RALT
"Right Ctrl" SDL_SCANCODE_RCTRL SDLK_RCTRL
"Return" (klawisz Enter (główna klawiatura)) SDL_SCANCODE_RETURN SDLK_RETURN
"Return" SDL_SCANCODE_RETURN2 SDLK_RETURN2
"Right GUI" (windows, command (apple), meta) SDL_SCANCODE_RGUI SDLK_RGUI
"Right" (klawisz Right arrow (tabliczka nawigacyjna)) SDL_SCANCODE_RIGHT SDLK_RIGHT
"]" SDL_SCANCODE_RIGHTBRACKET SDLK_RIGHTBRACKET
"Right Shift" SDL_SCANCODE_RSHIFT SDLK_RSHIFT
"S" SDL_SCANCODE_S SDLK_s
"ScrollLock" SDL_SCANCODE_SCROLLLOCK SDLK_SCROLLLOCK
"Select" SDL_SCANCODE_SELECT SDLK_SELECT
";" SDL_SCANCODE_SEMICOLON SDLK_SEMICOLON
"Separator" SDL_SCANCODE_SEPARATOR SDLK_SEPARATOR
"/" SDL_SCANCODE_SLASH SDLK_SLASH
"Sleep" (klawisz Sleep) SDL_SCANCODE_SLEEP SDLK_SLEEP
"Space" (klawisz/klawisze Space Bar) SDL_SCANCODE_SPACE SDLK_SPACE
"Stop" SDL_SCANCODE_STOP SDLK_STOP
"SysReq" (klawisz SysReq) SDL_SCANCODE_SYSREQ SDLK_SYSREQ
"T" SDL_SCANCODE_T SDLK_t
"Tab" (klawisz Tab) SDL_SCANCODE_TAB SDLK_TAB
"ThousandsSeparator" (klawisz Thousands Separator) SDL_SCANCODE_THOUSANDSSEPARATOR SDLK_THOUSANDSSEPARATOR
"U" SDL_SCANCODE_U SDLK_u
"Undo" SDL_SCANCODE_UNDO SDLK_UNDO
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_UNKNOWN SDLK_UNKNOWN
"Up" (klawisz Up arrow (tabliczka nawigacyjna)) SDL_SCANCODE_UP SDLK_UP
"V" SDL_SCANCODE_V SDLK_v
"VolumeDown" SDL_SCANCODE_VOLUMEDOWN SDLK_VOLUMEDOWN
"VolumeUp" SDL_SCANCODE_VOLUMEUP SDLK_VOLUMEUP
"W" SDL_SCANCODE_W SDLK_w
"WWW" (klawisz WWW/World Wide Web) SDL_SCANCODE_WWW SDLK_WWW
"X" SDL_SCANCODE_X SDLK_x
"Y" SDL_SCANCODE_Y SDLK_y
"Z" SDL_SCANCODE_Z SDLK_z
Te klawisze fizyczne nie posiadają odpowiadających im wartości klawiszy wirtualnych
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; używane na klawiaturach azjatyckich, zobacz do dokumentacji USB) SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL1 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL2 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; Yen) SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL3 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL4 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL5 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL6 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL7 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL8 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL9 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; przełącznik Hangul/English) SDL_SCANCODE_LANG1 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; konwersja Hanja) SDL_SCANCODE_LANG2 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; Katakana) SDL_SCANCODE_LANG3 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; Hiragana) SDL_SCANCODE_LANG4 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; Zenkaku/Hankaku) SDL_SCANCODE_LANG5 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; zarezerwowane) SDL_SCANCODE_LANG6 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; zarezerwowane) SDL_SCANCODE_LANG7 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; zarezerwowane) SDL_SCANCODE_LANG8 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; zarezerwowane) SDL_SCANCODE_LANG9 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_LOCKINGCAPSLOCK (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_LOCKINGNUMLOCK (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_LOCKINGSCROLLLOCK (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu. Jest to dodatkowy klawisz, który występuje na klawiaturach ISO w porównaniu z klawiaturami ANSI, umieszczony pomiędzy lewym SHIFT a Y. Generuje GRAVE ACCENT i TILDE w układach US lub UK Mac, REVERSE SOLIDUS (backslash) i VERTICAL LINE w układach US i UK Windows oraz LESS-THAN SIGN i GREATER-THAN SIGN w układach Swiss German, German i French.) SDL_SCANCODE_NONUSBACKSLASH (brak)
"#" (Klawiatury ISO USB używają tego kodu zamiast 49 dla tego samego klawisza, lecz wszystkie napotkane przeze mnie systemy operacyjne traktują oba kody identycznie. Zatem jako implementator, o ile twoja klawiatura nie generuje obu kodów i twój system operacyjny nie traktuje ich w różny sposób, powinieneś generować kod SDL_SCANCODE_BACKSLASH zamiast tego kodu. Jako użytkownik, nie powinieneś polegać na tym kodzie, ponieważ SDL nigdy go nie wygeneruje z większością (wszystkimi?) klawiatur.) SDL_SCANCODE_NONUSHASH (brak)
Te wartości klawiszy wirtualnych nie posiadają odpowiadających im wartości klawiszy fizycznych
"&" (brak) SDLK_AMPERSAND
"*" (brak) SDLK_ASTERISK
"@" (brak) SDLK_AT
"^" (brak) SDLK_CARET
":" (brak) SDLK_COLON
"$" (brak) SDLK_DOLLAR
"!" (brak) SDLK_EXCLAIM
">" (brak) SDLK_GREATER
"#" (brak) SDLK_HASH
"(" (brak) SDLK_LEFTPAREN
"<" (brak) SDLK_LESS
"%" (brak) SDLK_PERCENT
"+" (brak) SDLK_PLUS
"?" (brak) SDLK_QUESTION
""" (brak) SDLK_QUOTEDBL
")" (brak) SDLK_RIGHTPAREN
"_" (brak) SDLK_UNDERSCORE

Przykładowy kod

 //sprawdza, czy klawisz został przedefiniowany, a jeśli tak,
 //to wyświetla odpowiednią informację
 if(event->key.keysym.scancode != SDL_GetScancodeFromKey(event->key.keysym.sym))
  printf("Physical %s acting as %s key",
   SDL_GetScancodeName(event->key.keysym.scancode),
   SDL_GetKeyName(event->key.keysym.sym));

Uwagi

Wartości tego typu są używane do reprezentacji fizycznego położenia klawisza na klawiaturze. Odpowiadają kodom SDL_Keycode związanym z tymi lokacjami w celu udostępnienia znaczenia naciśniętego klawisza. Wartości te są używane do reprezentowania klawiszy klawiatury, między innymi w polu SDL_keysym::scancode key.keysym.scancode field struktury SDL_Event. Wartości w tej enumeracji oparto na standardzie stron kodowych USB:

Poniższe tablice pozwolą ci wyszukać kody matrycowe i kody znaków jako wartości dziesiętne i szesnastkowe:

Powiązane enumeracje

Powiązane funkcje


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.