Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_GetWindowWMInfo

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_GetWindowWMInfo

Użyj tej funkcji, aby otrzymać informacje specyficzne dla sterownika na temat okna.

Składnia

SDL_bool SDL_GetWindowWMInfo(SDL_Window*  window,
               SDL_SysWMinfo* info)

Parametry funkcji

window okno, na temat którego zażądano informacji.
info struktura SDL_SysWMinfo wypełniana informacją o oknie; zobacz do Uwag.

Wartość zwracana

Zwraca SDL_TRUE, jeśli funkcja jest zaimplementowana i pole version struktury info jest ważne, lub SDL_FALSE, jeśli informacji nie można było pobrać; wywołaj funkcję SDL_GetError(), aby otrzymać więcej informacji na temat błędu.

Przykładowy kod

#include "SDL.h"
#include "SDL_syswm.h"

int main(int argc, char *argv[]) {
 SDL_Window* window;
 SDL_SysWMinfo info;

 SDL_Init(0);

 window = SDL_CreateWindow("", 0, 0, 0, 0, SDL_WINDOW_HIDDEN);

 SDL_VERSION(&info.version); /* inicjuj strukturę info informacją o wersji SDL */

 if(SDL_GetWindowWMInfo(window,&info)) /* wywołanie zwraca true przy sukcesie */
 {
  /* sukces */
  const char *subsystem = "an unknown system!";
  switch(info.subsystem)
  {
   case SDL_SYSWM_UNKNOWN:  break;
   case SDL_SYSWM_WINDOWS:  subsystem = "Microsoft Windows(TM)"; break;
   case SDL_SYSWM_X11:    subsystem = "X Window System";    break;
#if SDL_VERSION_ATLEAST(2, 0, 3)
   case SDL_SYSWM_WINRT:   subsystem = "WinRT";         break;
#endif
   case SDL_SYSWM_DIRECTFB: subsystem = "DirectFB";        break;
   case SDL_SYSWM_COCOA:   subsystem = "Apple OS X";       break;
   case SDL_SYSWM_UIKIT:   subsystem = "UIKit";         break;
#if SDL_VERSION_ATLEAST(2, 0, 2)
   case SDL_SYSWM_WAYLAND:  subsystem = "Wayland";        break;
   case SDL_SYSWM_MIR:    subsystem = "Mir";          break;
#endif
#if SDL_VERSION_ATLEAST(2, 0, 4)
   case SDL_SYSWM_ANDROID:  subsystem = "Android";        break;
#endif
#if SDL_VERSION_ATLEAST(2, 0, 5)
   case SDL_SYSWM_VIVANTE:  subsystem = "Vivante";        break;
#endif
  }

  SDL_Log("This program is running SDL version %d.%d.%d on %s",
    (int)info.version.major,
    (int)info.version.minor,
    (int)info.version.patch,
    subsystem);
 }
 else
 {
  /* wywołanie się nie powiodło */
  SDL_LogError(SDL_LOG_CATEGORY_ERROR, "Couldn't get window information: %s", SDL_GetError());
 }

 SDL_DestroyWindow(window);
 SDL_Quit();

 return 0;
}

Uwagi

Musisz dołączyć plik nagłówkowy SDL_syswm.h, aby zadeklarować SDL_SysWMinfo.

Struktura info musi byż zainicjowana numerem wersji SDL, a dopiero wtedy zostanie wypełniona informacją na temat danego okna, jak pokazano w Przykładowym Kodzie.

Wersja

Funkcja dostępna od SDL 2.0.0.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.