Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_UpdateYUVTexture

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_UpdateYUVTexture

Użyj tej funkcji, aby uaktualnić prostokąt wewnątrz planarnej tekstury typu YV12 lub IYUV nowymi danymi pikselowymi.

Składnia

int SDL_UpdateYUVTexture(SDL_Texture*  texture,
             const SDL_Rect* rect,
             const Uint8*  Yplane,
             int       Ypitch,
             const Uint8*  Uplane,
             int       Upitch,
             const Uint8*  Vplane,
             int       Vpitch)

Parametry funkcji

texture tekstura do aktualizacji.
rect wskaźnik do struktury SDL_Rect, która definiuje prostokąt do uaktualnienia, lub NULL, aby uaktualnić całą teksturę.
Yplane surowe dane pikselowe dla płaszczyzny Y.
Ypitch liczba bajtów pomiędzy wierszami danych pikselowych dla płaszczyzny Y.
Uplane surowe dane pikselowe dla płaszczyzny U.
Upitch liczba bajtów pomiędzy wierszami danych pikselowych dla płaszczyzny U.
Vplane surowe dane pikselowe dla płaszczyzny V.
Vpitch liczba bajtów pomiędzy wierszami danych pikselowych dla płaszczyzny V.

Wartość zwracana

Zwraca 0 przy sukcesie lub -1, jeśli tekstura jest niepoprawna; wywołaj funkcję SDL_GetError(), aby otrzymać więcej informacji na temat błędu.

Uwagi

Możesz używać SDL_UpdateTexture() tak długo, jak dane pikselowe tworzą ciągły blok płaszczyzn Y i U/V we właściwej kolejności, lecz ta funkcja jest dostępna, jeśli twoje dane pikselowe nie są ciągłe.

Wersja

Funkcja dostępna od SDL 2.0.1.

Powiązane funkcje

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.