Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_JoystickOpen

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_JoystickOpen

Użyj tej funkcji, aby otworzyć joystick do użytku.

Składnia

SDL_Joystick* SDL_JoystickOpen(int device_index)

Parametry funkcji

device_index indeks joysticka.

Wartość zwracana

Zwraca identyfikator joysticka przy sukcesie lub NULL w przypadku błędu; wywołaj funkcję SDL_GetError(), aby otrzymać więcej informacji na temat błędu.

Przykładowy kod

SDL_Joystick *joy;

// Inicjalizuj podsystem joysticka
SDL_InitSubSystem(SDL_INIT_JOYSTICK);

// Sprawdź obecność joysticka
if (SDL_NumJoysticks() > 0)
{
  // Otwórz joystick
  joy = SDL_JoystickOpen(0);

  if (joy)
  {
    printf("Opened Joystick 0\n");
    printf("Name: %s\n", SDL_JoystickNameForIndex(0));
    printf("Number of Axes: %d\n", SDL_JoystickNumAxes(joy));
    printf("Number of Buttons: %d\n", SDL_JoystickNumButtons(joy));
    printf("Number of Balls: %d\n", SDL_JoystickNumBalls(joy));
  }
  else
  {
    printf("Couldn't open Joystick 0\n");
  }

  // Zamknij joystick, jeśli jest otwarty
  if (SDL_JoystickGetAttached(joy))
  {
    SDL_JoystickClose(joy);
  }
}

Uwagi

Parametr device_index przekazany jako argument odnosi się do n-tego joysticka rozpoznanego dotychczas przez SDL w danym systemie. Nie jest on tym samym, co egzemplarz identyfikatora ID używany do identyfikacji joysticka w przyszłych zdarzeniach. Więcej na temat identyfikatorów znajdziesz w opisie funkcji SDL_JoystickInstanceID().

Zanim będzie można otworzyć joystick do użytku, musi byc zainicjalizowany podsystem joysticka.

Wersja

Funkcja dostępna od SDL 2.0.0.

Powiązane funkcje

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.