Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_CreateSoftwareRenderer

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_CreateSoftwareRenderer

Użyj tej funkcji, aby stworzyć programowy dwuwymiarowy kontekst graficzny dla powierzchni.

Składnia

SDL_Renderer* SDL_CreateSoftwareRenderer(SDL_Surface* surface)

Parametry funkcji

surface wskaźnik do struktury the SDL_Surface reprezentującej powierzchnię graficzną, na której będzie operował kontekst.

Wartość zwracana

Zwraca kontekst graficzny lub NULL przy błędzie; wywołaj funkcję SDL_GetError(), aby otrzymać więcej informacji na temat błędu.

Przykładowy kod

#include "SDL.h"

SDL_Window *window;
SDL_Renderer *renderer;
int done;

void DrawChessBoard(SDL_Renderer * renderer)
{
  int row = 0,column = 0,x = 0;
  SDL_Rect rect, darea;

  /* Pobierz rozmiar powierzchni rysunkowej */
  SDL_RenderGetViewport(renderer, &darea);

  for ( ; row < 8; row++)
  {
    column = row%2;
    x = column;
    for ( ; column < 4+(row%2); column++)
    {
      SDL_SetRenderDrawColor(renderer, 0, 0, 0, 0xFF);

      rect.w = darea.w/8;
      rect.h = darea.h/8;
      rect.x = x * rect.w;
      rect.y = row * rect.h;
      x = x + 2;
      SDL_RenderFillRect(renderer, &rect);
    }
  }
}

void loop()
{
  SDL_Event e;
  while (SDL_PollEvent(&e))
  {
    if (e.type == SDL_QUIT)
    {
      done = 1;
      return;
    }

    if ((e.type == SDL_KEYDOWN) && (e.key.keysym.sym == SDLK_ESCAPE))
    {
      done = 1;
      return;
    }
  }

  DrawChessBoard(renderer);

  /* Mamy wszystko na powierzchni kontekstu,
    teraz uaktualniamy rysunek w oknie ekranowym */
  SDL_UpdateWindowSurface(window);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  SDL_Surface *surface;

  /* Włącz standardowy log aplikacji */
  SDL_LogSetPriority(SDL_LOG_CATEGORY_APPLICATION, SDL_LOG_PRIORITY_INFO);

  /* Inicjalizuj SDL */
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) != 0)
  {
    SDL_LogError(SDL_LOG_CATEGORY_APPLICATION, "SDL_Init fail : %s\n", SDL_GetError());
    return 1;
  }

  /* Utwórz okno i kontekst dla danej powierzchni */
  window = SDL_CreateWindow("Szachownica", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED, 640, 480, 0);
  if (!window)
  {
    SDL_LogError(SDL_LOG_CATEGORY_APPLICATION, "Window creation fail : %s\n",SDL_GetError());
    return 1;
  }
  surface = SDL_GetWindowSurface(window);
  renderer = SDL_CreateSoftwareRenderer(surface);
  if (!renderer)
  {
    SDL_LogError(SDL_LOG_CATEGORY_APPLICATION, "Render creation for surface fail : %s\n",SDL_GetError());
    return 1;
  }

  /* Wymaż powierzchnię kontekstu określonym kolorem */
  SDL_SetRenderDrawColor(renderer, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF);
  SDL_RenderClear(renderer);

  /* Narysuj obrazek na powierzchni */
  done = 0;

  while (!done)
  {
    loop();
  }

  SDL_Quit();
  return 0;
}

Uwagi

Dwie pozostałe funkcje API (ang. Aplication Programming Interface = programistyczny interfejs aplikacji) do tworzenia SDL_Renderer:

1) SDL_CreateRenderer()

2) SDL_CreateWindowAndRenderer()

Powiązane funkcje

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.