Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_GameControllerOpen

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_GameControllerOpen

Użyj tej funkcji, aby otworzyć kontrolera gier do używania w twojej aplikacji.

Składnia

SDL_GameController* SDL_GameControllerOpen(int joystick_index)

Parametry funkcji

joystick_index indeks urządzenia, do wartości SDL_NumJoysticks().

Wartość zwracana

Zwraca identyfikator kontrolera gier lub NULL, jeśli wystąpił błąd; wywołaj funkcję SDL_GetError(), aby otrzymać więcej informacji na temat błędu.

Przykładowy kod

/* Otwórz pierwszy dostępny kontroler gier. */
SDL_GameController *controller = NULL;
for (int i = 0; i < SDL_NumJoysticks(); ++i)
{
  if (SDL_IsGameController(i))
  {
    controller = SDL_GameControllerOpen(i);
    if (controller)
    {
      break;
    }
    else
    {
      fprintf(stderr, "Could not open gamecontroller %i: %s\n", i, SDL_GetError());
    }
  }
}

Uwagi

Parametr joystick_index jest taki sam jak device_index przekazywany do SDL_JoystickOpen().

Indeks przekazany jako argument odnosi się do n-tego kontrolera gier w systemie. Indeks ten nie jest wartością, która będzie identyfikowała ten kontroler w przyszłych zdarzeniach z nim związanych. Zamiast tego będzie używany identyfikator id egzemplarza joysticka (SDL_JoystickID).

Wersja

Funkcja dostępna od SDL 2.0.0.

Powiązane funkcje

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.