Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_CreateColorCursor

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_CreateColorCursor

Użyj tej funkcji, aby utworzyć kolorowy kursor.

Składnia

SDL_Cursor* SDL_CreateColorCursor(SDL_Surface* surface,
                 int     hot_x,
                 int     hot_y)

Parametry funkcji

surface struktura SDL_Surface reprezentująca obraz kursora.
hot_x pozycja x gorącego punktu kursora.
hot_y pozycja y gorącego punktu kursora.

Wartość zwracana

Zwraca nowy kursor lub NULL przy błędzie; wywołaj funkcję SDL_GetError(), aby otrzymać więcej informacji na temat błędu.

Przykładowy kod

#include "SDL.h"

int
main(int argc, char *argv[])
{
  SDL_Window *window = NULL;
  SDL_Renderer *renderer = NULL;
  SDL_Surface *surface = NULL;
  SDL_Cursor *cursor = NULL;
  SDL_bool error = SDL_TRUE;

  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0)
  {
    goto exit;
  }
  if (SDL_CreateWindowAndRenderer(640, 480, 0, &window, &renderer) < 0)
  {
    goto exit;
  }
  surface = SDL_LoadBMP((1 < argc) ? argv[1] : "cursor.bmp");
  if (!surface)
  {
    goto exit;
  }
  cursor = SDL_CreateColorCursor(surface, 0, 0);
  if (!cursor)
  {
    goto exit;
  }

  SDL_SetCursor(cursor);
  SDL_SetRenderDrawColor(renderer, 255, 0, 0, 255);
  while (SDL_TRUE)
  {
    SDL_Event event;
    while (SDL_PollEvent(&event))
    {
      switch (event.type)
      {
       case SDL_MOUSEBUTTONUP:
       case SDL_QUIT:
        error = SDL_FALSE;
        goto exit;
      }
    }
    SDL_RenderClear(renderer);
    SDL_RenderPresent(renderer);
  }

exit:
  if (error)
  {
    SDL_LogError(SDL_LOG_CATEGORY_APPLICATION, "%s", SDL_GetError());
  }
  if (cursor)
  {
    SDL_FreeCursor(cursor);
  }
  if (surface)
  {
    SDL_FreeSurface(surface);
  }
  if (renderer)
  {
    SDL_DestroyRenderer(renderer);
  }
  if (window)
  {
    SDL_DestroyWindow(window);
  }
  SDL_Quit();
  return error;
}

Wersja

Funkcja dostępna od SDL 2.0.0.

Powiązane funkcje

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.