Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_CreateCursor

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_CreateCursor

Użyj tej funkcji, aby utworzyć kursor używając określonej mapy bitowej oraz maski (w formacie MSB).

Składnia

SDL_Cursor* SDL_CreateCursor(const Uint8* data,
               const Uint8* mask,
               int     w,
               int     h,
               int     hot_x,
               int     hot_y)

Parametry funkcji

data wartość koloru dla każdego piksela kursora; zobacz do Uwag.
mask wartość maski dla każdego piksela kursora; zobacz do Uwag.
w szerokość kursora; zobacz do Uwag.
h wysokość kursora (takie same ograniczenia jak dla w?).
hot_x współrzędna x lewego górnego narożnika kursora względem bieżącej pozycji myszki.
hot_y współrzędna y lewego górnego narożnika kursora względem bieżącej pozycji myszki.

Wartość zwracana

Zwraca nowy kursor lub NULL przy błędzie; wywołaj funkcję SDL_GetError(), aby otrzymać więcej informacji na temat błędu.

Przykładowy kod

/* Skradzione z listy mailingowej */
/* Tworzy nowy kursor z XPM */


/* XPM */
static const char *arrow[] = {
 /* szerokość wysokość kolory znaki_na_piksel */
 " 32    32    3   1",
 /* kolory */
 "X c #000000",
 ". c #ffffff",
 " c None",
 /* piksele */
 "X                ",
 "XX               ",
 "X.X               ",
 "X..X              ",
 "X...X              ",
 "X....X             ",
 "X.....X             ",
 "X......X            ",
 "X.......X            ",
 "X........X           ",
 "X.....XXXXX           ",
 "X..X..X             ",
 "X.X X..X            ",
 "XX X..X            ",
 "X  X..X            ",
 "   X..X            ",
 "   X..X           ",
 "   X..X           ",
 "    XX            ",
 "                ",
 "                ",
 "                ",
 "                ",
 "                ",
 "                ",
 "                ",
 "                ",
 "                ",
 "                ",
 "                ",
 "                ",
 "                ",
 "0,0"
};

static SDL_Cursor *init_system_cursor(const char *image[])
{
 int i, row, col;
 Uint8 data[4*32];
 Uint8 mask[4*32];
 int hot_x, hot_y;

 i = -1;
 for (row=0; row<32; ++row)
 {
  for (col=0; col<32; ++col)
  {
   if (col % 8)
   {
    data[i] <<= 1;
    mask[i] <<= 1;
   }
   else
   {
    ++i;
    data[i] = mask[i] = 0;
   }
   switch (image[4+row][col])
   {
    case 'X':
     data[i] |= 0x01;
     mask[i] |= 0x01;
     break;
    case '.':
     mask[i] |= 0x01;
     break;
    case ' ':
     break;
   }
  }
 }
 sscanf(image[4+row], "%d,%d", &hot_x, &hot_y);
 return SDL_CreateCursor(data, mask, 32, 32, hot_x, hot_y);
}

Uwagi

Tablica mask musi być w formacie MSB (ang. Most Significant Bit – Najbardziej Znaczący Bit jako pierwszy).

Szerokość kursora (w) musi być wielokrotnością 8 bitów.

Kursor jest tworzony w kolorach czarnym i białym zgodnie z poniższą tabelą:

dane maska Wynikowy piksel na ekranie
0 1 Biały
1 1 Czarny
0 0 Przezroczysty
1 0 Odwrócony kolor, jeśli możliwe, czarny jeśli nie

Kursory utworzone za pomocą tej funkcji muszą być zwalniane z wykorzystaniem SDL_FreeCursor().

Jeśli potrzebujesz kolorowego kursora, to ta funkcja ci się nie przyda, zamiast tego ukryj zwykły kursor systemowy za pomocą SDL_ShowCursor() i w swojej pętli głównej, gdy rysujesz grafikę, narysuj również obrazek kursora z SDL_Surface na pozycji kursora myszki.

Alternatywnie użyj SDL_CreateColorCursor().

Zwróć uwagę, że od SDL 2.0.0, dostępna jest funkcja SDL_CreateSystemCursor(), która udostępnia do wyboru dwanaście gotowych kursorów systemowych.

Powiązane funkcje

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.