Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_GetDisplayMode

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_GetDisplayMode

Użyj tej funkcji, aby otrzymać informację o określonym trybie wyświetlania.

Składnia

int SDL_GetDisplayMode(int       displayIndex,
            int       modeIndex,
            SDL_DisplayMode* mode)

Parametry funkcji

displayIndex indeks wyświetlacza do sprawdzenia.
modeIndex indeks trybu wyświetlania do sprawdzenia.
mode struktura SDL_DisplayMode wypełniana trybem określonym przez parametr modeIndex.

Wartość zwracana

Zwraca 0 przy sukcesie lub ujemny kod błędu przy niepowodzeniu
; wywołaj funkcję SDL_GetError(), aby otrzymać więcej informacji na temat błędu.

Przykładowy kod

  int display_count = 0, display_index = 0, mode_index = 0;
  SDL_DisplayMode mode = { SDL_PIXELFORMAT_UNKNOWN, 0, 0, 0, 0 };

  if ((display_count = SDL_GetNumVideoDisplays()) < 1)
  {
    SDL_Log("SDL_GetNumVideoDisplays returned: %i", display_count);
    return 1;
  }

  if (SDL_GetDisplayMode(display_index, mode_index, &mode) != 0)
  {
    SDL_Log("SDL_GetDisplayMode failed: %s", SDL_GetError());
    return 1;    
  }
  SDL_Log("SDL_GetDisplayMode(0, 0, &mode):\t\t%i bpp\t%i x %i",
  SDL_BITSPERPIXEL(mode.format), mode.w, mode.h);

Uwagi

Tryby wyświetlania są sortowane w tej kolejności:
 • szerokość → od najszerszej do najwęższej
 • wysokość → od największej do najmniejszej
 • bity na piksel → Od liczby kolorów większej do mniejszej
 • układ ze spakowanymi pikselami → od najszerszych do najwęższych
 • częstotliwość odświeżania → od najwyższej do najniższej

Powiązane funkcje

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.