Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_Init

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_Init

Użyj tej funkcji, aby dokonać inicjalizacji biblioteki SDL. Musi to być wykonane przed użyciem większości innych funkcji w SDL.

Składnia

int SDL_Init(Uint32 flags)

Parametry funkcji

flags znaczniki inicjalizacyjne podsystemów, gdy wystąpi jakieś zdarzenie; zobacz do Uwag.

Wartość zwracana

Zwraca 0 przy sukcesie lub ujemny kod błędu przy niepowodzeniu; wywołaj funkcję SDL_GetError(), aby otrzymać więcej informacji na temat błędu.

Przykładowy kod

#include "SDL.h"

int main(int argc, char* argv[])
{
  if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO|SDL_INIT_AUDIO) != 0)
  {
    SDL_Log("Unable to initialize SDL: %s", SDL_GetError());
    return 1;
  }

  /* ... */

  SDL_Quit();

  return 0;
}

Uwagi

SDL_Init() po prostu wywołuje dalej funkcję SDL_InitSubSystem(). Dlatego obie mogą być używane zamiennie. Chociaż dla czytelności twojego kodu funkcja SDL_InitSubSystem() może się lepiej nadawać.

Podsystemy wejścia/wyjścia oraz obsługi wątków są inicjalizowane standardowo. Pozostałe podsystemy musisz jawnie zainicjować, jeśli korzystasz z nich w swojej aplikacji.

Również zapis logów działa bez inicjalizacji.

Parametr flags może składać się z poniższych znaczników połączonych razem za pomocą alternatywy bitowej:

SDL_INIT_TIMER podsystem licznika czasu
SDL_INIT_AUDIO podsystem dźwiękowy
SDL_INIT_VIDEO podsystem wideo; automatycznie inicjalizuje podsystem zdarzeń
SDL_INIT_JOYSTICK podsystem joysticka; automatycznie inicjalizuje podsystem zdarzeń
SDL_INIT_HAPTIC podsystem siłowego sprzężenia zwrotnego (haptic)
SDL_INIT_GAMECONTROLLER podsystem sterownika gier; automatycznie inicjalizuje podsystem zdarzeń
SDL_INIT_EVENTS podsystem obsługi zdarzeń
SDL_INIT_EVERYTHING wszystkie powyższe systemy razem
SDL_INIT_NOPARACHUTE kompatybilność; ten znacznik jest ignorowany

Jeśli chcesz dokonać oddzielnej inicjalizacji podsystemów, wywołaj SDL_Init(0), a później SDL_InitSubSystem() z pożądanym znacznikiem podsystemu.

Powiązane funkcje


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.