Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_Keycode

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_Keycode

Enumeracja wirtualnych kodów klawiszy.

Wartości

Nazwa klawisza Wartość SDL_Scancode Wartość SDL_Keycode
"0" SDL_SCANCODE_0 SDLK_0
"1" SDL_SCANCODE_1 SDLK_1
"2" SDL_SCANCODE_2 SDLK_2
"3" SDL_SCANCODE_3 SDLK_3
"4" SDL_SCANCODE_4 SDLK_4
"5" SDL_SCANCODE_5 SDLK_5
"6" SDL_SCANCODE_6 SDLK_6
"7" SDL_SCANCODE_7 SDLK_7
"8" SDL_SCANCODE_8 SDLK_8
"9" SDL_SCANCODE_9 SDLK_9
"A" SDL_SCANCODE_A SDLK_a
"AC Back" (klawisz Back (tabliczka sterowania aplikacją)) SDL_SCANCODE_AC_BACK SDLK_AC_BACK
"AC Bookmarks" (klawisz Bookmarks (tabliczka sterowania aplikacją)) SDL_SCANCODE_AC_BOOKMARKS SDLK_AC_BOOKMARKS
"AC Forward" (klawisz Forward (tabliczka sterowania aplikacją)) SDL_SCANCODE_AC_FORWARD SDLK_AC_FORWARD
"AC Home" (klawisz Home (tabliczka sterowania aplikacją)) SDL_SCANCODE_AC_HOME SDLK_AC_HOME
"AC Refresh" (klawisz Refresh (tabliczka sterowania aplikacją)) SDL_SCANCODE_AC_REFRESH SDLK_AC_REFRESH
"AC Search" (klawisz Search (tabliczka sterowania aplikacją)) SDL_SCANCODE_AC_SEARCH SDLK_AC_SEARCH
"AC Stop" (klawisz Stop (tabliczka sterowania aplikacją)) SDL_SCANCODE_AC_STOP SDLK_AC_STOP
"Again" (klawisz Again (Redo)) SDL_SCANCODE_AGAIN SDLK_AGAIN
"AltErase" (Erase-Eaze) SDL_SCANCODE_ALTERASE SDLK_ALTERASE
"'" SDL_SCANCODE_APOSTROPHE SDLK_QUOTE
"Application" (klawisz Application / Compose / Context Menu (Windows) ) SDL_SCANCODE_APPLICATION SDLK_APPLICATION
"AudioMute" (klawisz Mute volume) SDL_SCANCODE_AUDIOMUTE SDLK_AUDIOMUTE
"AudioNext" (klawisz Next Track) SDL_SCANCODE_AUDIONEXT SDLK_AUDIONEXT
"AudioPlay" (klawisz Play) SDL_SCANCODE_AUDIOPLAY SDLK_AUDIOPLAY
"AudioPrev" (klawisz Previous Track) SDL_SCANCODE_AUDIOPREV SDLK_AUDIOPREV
"AudioStop" (klawisz Stop) SDL_SCANCODE_AUDIOSTOP SDLK_AUDIOSTOP
"B" SDL_SCANCODE_B SDLK_b
"\" (Umieszczony poniżej i na lewo klawisza Return na klawiaturach ISO oraz po prawej stronie wiersza QWERTY na klawiaturach ANSI. Generuje znak backslash i pionową kreskę w układzie US i UK Mac, NUMBER SIGN i TILDE w układzie  UK Windows, DOLLAR SIGN i POUND SIGN w układzie Swiss German, NUMBER SIGN i APOSTROPHE w układzie German, GRAVE ACCENT i POUND SIGN w układzie French Mac oraz ASTERISK i MICRO SIGN w układzie French Windows.) SDL_SCANCODE_BACKSLASH SDLK_BACKSLASH
"Backspace" SDL_SCANCODE_BACKSPACE SDLK_BACKSPACE
"BrightnessDown" (klawisz Brightness Down) SDL_SCANCODE_BRIGHTNESSDOWN SDLK_BRIGHTNESSDOWN
"BrightnessUp" (klawisz Brightness Up) SDL_SCANCODE_BRIGHTNESSUP SDLK_BRIGHTNESSUP
"C" SDL_SCANCODE_C SDLK_c
"Calculator" (klawisz Calculator) SDL_SCANCODE_CALCULATOR SDLK_CALCULATOR
"Cancel" SDL_SCANCODE_CANCEL SDLK_CANCEL
"CapsLock" SDL_SCANCODE_CAPSLOCK SDLK_CAPSLOCK
"Clear" SDL_SCANCODE_CLEAR SDLK_CLEAR
"Clear / Again" SDL_SCANCODE_CLEARAGAIN SDLK_CLEARAGAIN
"," SDL_SCANCODE_COMMA SDLK_COMMA
"Computer" (klawisz My Computer) SDL_SCANCODE_COMPUTER SDLK_COMPUTER
"Copy" SDL_SCANCODE_COPY SDLK_COPY
"CrSel" SDL_SCANCODE_CRSEL SDLK_CRSEL
"CurrencySubUnit" (klawisz Currency Subunit) SDL_SCANCODE_CURRENCYSUBUNIT SDLK_CURRENCYSUBUNIT
"CurrencyUnit" (klawisz Currency Unit) SDL_SCANCODE_CURRENCYUNIT SDLK_CURRENCYUNIT
"Cut" SDL_SCANCODE_CUT SDLK_CUT
"D" SDL_SCANCODE_D SDLK_d
"DecimalSeparator" (klawisz Decimal Separator) SDL_SCANCODE_DECIMALSEPARATOR SDLK_DECIMALSEPARATOR
"Delete" SDL_SCANCODE_DELETE SDLK_DELETE
"DisplaySwitch" (przełącznik mirroring/dual display, przełącznik trybu wideo) SDL_SCANCODE_DISPLAYSWITCH SDLK_DISPLAYSWITCH
"Down" (klawisz Down arrow (klawisze nawigacyjne)) SDL_SCANCODE_DOWN SDLK_DOWN
"E" SDL_SCANCODE_E SDLK_e
"Eject" (klawisz Eject) SDL_SCANCODE_EJECT SDLK_EJECT
"End" SDL_SCANCODE_END SDLK_END
"=" SDL_SCANCODE_EQUALS SDLK_EQUALS
"Escape" (klawisz Esc) SDL_SCANCODE_ESCAPE SDLK_ESCAPE
"Execute" SDL_SCANCODE_EXECUTE SDLK_EXECUTE
"ExSel" SDL_SCANCODE_EXSEL SDLK_EXSEL
"F" SDL_SCANCODE_F SDLK_f
"F1" SDL_SCANCODE_F1 SDLK_F1
"F10" SDL_SCANCODE_F10 SDLK_F10
"F11" SDL_SCANCODE_F11 SDLK_F11
"F12" SDL_SCANCODE_F12 SDLK_F12
"F13" SDL_SCANCODE_F13 SDLK_F13
"F14" SDL_SCANCODE_F14 SDLK_F14
"F15" SDL_SCANCODE_F15 SDLK_F15
"F16" SDL_SCANCODE_F16 SDLK_F16
"F17" SDL_SCANCODE_F17 SDLK_F17
"F18" SDL_SCANCODE_F18 SDLK_F18
"F19" SDL_SCANCODE_F19 SDLK_F19
"F2" SDL_SCANCODE_F2 SDLK_F2
"F20" SDL_SCANCODE_F20 SDLK_F20
"F21" SDL_SCANCODE_F21 SDLK_F21
"F22" SDL_SCANCODE_F22 SDLK_F22
"F23" SDL_SCANCODE_F23 SDLK_F23
"F24" SDL_SCANCODE_F24 SDLK_F24
"F3" SDL_SCANCODE_F3 SDLK_F3
"F4" SDL_SCANCODE_F4 SDLK_F4
"F5" SDL_SCANCODE_F5 SDLK_F5
"F6" SDL_SCANCODE_F6 SDLK_F6
"F7" SDL_SCANCODE_F7 SDLK_F7
"F8" SDL_SCANCODE_F8 SDLK_F8
"F9" SDL_SCANCODE_F9 SDLK_F9
"Find" SDL_SCANCODE_FIND SDLK_FIND
"G" SDL_SCANCODE_G SDLK_g
"`" (Umieszczony w lewym górnym rogu obu klawiatur ANSI i ISO. Generuje GRAVE ACCENT i TILDE w układzie US Windows, US i UK Mac na klawiaturach ANSI, GRAVE ACCENT i NOT SIGN w układzie UK Windows, SECTION SIGN i PLUS-MINUS SIGN w układach US i UK Macna klawiaturach ISO, SECTION SIGN i DEGREE SIGN w układzie Swiss German (Mac: tylko na klawiaturach ISO), CIRCUMFLEX ACCENT i DEGREE SIGN w układzie German (Mac: tylko na klawiaturach ISO ), SUPERSCRIPT TWO i TILDE w układzie French Windows, COMMERCIAL AT i NUMBER SIGN w układzie French Mac na klawiaturach ISO oraz LESS-THAN SIGN i GREATER-THAN SIGN w układach Swiss German, German lub French Mac na klawiaturach ANSI.) SDL_SCANCODE_GRAVE SDLK_BACKQUOTE
"H" SDL_SCANCODE_H SDLK_h
"Help" SDL_SCANCODE_HELP SDLK_HELP
"Home" SDL_SCANCODE_HOME SDLK_HOME
"I" SDL_SCANCODE_I SDLK_i
"Insert" (insert na PC, help na niektórych klawiaturach Mac (lecz wysyła kod 73, nie 117)) SDL_SCANCODE_INSERT SDLK_INSERT
"J" SDL_SCANCODE_J SDLK_j
"K" SDL_SCANCODE_K SDLK_k
"KBDIllumDown" (klawisz Keyboard Illumination Down) SDL_SCANCODE_KBDILLUMDOWN SDLK_KBDILLUMDOWN
"KBDIllumToggle" (klawisz Keyboard Illumination Toggle) SDL_SCANCODE_KBDILLUMTOGGLE SDLK_KBDILLUMTOGGLE
"KBDIllumUp" (klawisz Keyboard Illumination Up) SDL_SCANCODE_KBDILLUMUP SDLK_KBDILLUMUP
"Keypad 0" (klawisz 0 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_0 SDLK_KP_0
"Keypad 00" (klawisz 00 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_00 SDLK_KP_00
"Keypad 000" (klawisz 000 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_000 SDLK_KP_000
"Keypad 1" (klawisz 1 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_1 SDLK_KP_1
"Keypad 2" (klawisz 2 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_2 SDLK_KP_2
"Keypad 3" (klawisz 3 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_3 SDLK_KP_3
"Keypad 4" (klawisz 4 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_4 SDLK_KP_4
"Keypad 5" (klawisz 5 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_5 SDLK_KP_5
"Keypad 6" (klawisz 6 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_6 SDLK_KP_6
"Keypad 7" (klawisz 7 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_7 SDLK_KP_7
"Keypad 8" (klawisz 8 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_8 SDLK_KP_8
"Keypad 9" (klawisz 9 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_9 SDLK_KP_9
"Keypad A" (klawisz A (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_A SDLK_KP_A
"Keypad &" (klawisz & (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_AMPERSAND SDLK_KP_AMPERSAND
"Keypad @" (klawisz @ (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_AT SDLK_KP_AT
"Keypad B" (klawisz B (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_B SDLK_KP_B
"Keypad Backspace" (klawisz Backspace (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_BACKSPACE SDLK_KP_BACKSPACE
"Keypad Binary" (klawisz Binary (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_BINARY SDLK_KP_BINARY
"Keypad C" (klawisz C (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_C SDLK_KP_C
"Keypad Clear" (klawisz Clear (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_CLEAR SDLK_KP_CLEAR
"Keypad ClearEntry" (klawisz Clear Entry (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_CLEARENTRY SDLK_KP_CLEARENTRY
"Keypad :" (klawisz : (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_COLON SDLK_KP_COLON
"Keypad ," (klawisz Comma (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_COMMA SDLK_KP_COMMA
"Keypad D" (klawisz D (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_D SDLK_KP_D
"Keypad &&" (klawisz && (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_DBLAMPERSAND SDLK_KP_DBLAMPERSAND
"Keypad ||" (klawisz || (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_DBLVERTICALBAR SDLK_KP_DBLVERTICALBAR
"Keypad Decimal" (klawisz Decimal (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_DECIMAL SDLK_KP_DECIMAL
"Keypad /" (klawisz / (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_DIVIDE SDLK_KP_DIVIDE
"Keypad E" (klawisz E (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_E SDLK_KP_E
"Keypad Enter" (klawisz Enter (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_ENTER SDLK_KP_ENTER
"Keypad =" (klawisz = (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_EQUALS SDLK_KP_EQUALS
"Keypad = (AS400)" (klawisz Equals AS400 (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_EQUALSAS400 SDLK_KP_EQUALSAS400
"Keypad !" (klawisz ! (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_EXCLAM SDLK_KP_EXCLAM
"Keypad F" (klawisz F (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_F SDLK_KP_F
"Keypad >" (klawisz Greater (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_GREATER SDLK_KP_GREATER
"Keypad #" (klawisz # (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_HASH SDLK_KP_HASH
"Keypad Hexadecimal" (klawisz Hexadecimal (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_HEXADECIMAL SDLK_KP_HEXADECIMAL
"Keypad {" (klawisz Left Brace (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_LEFTBRACE SDLK_KP_LEFTBRACE
"Keypad (" (klawisz Left Parenthesis (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_LEFTPAREN SDLK_KP_LEFTPAREN
"Keypad <" (klawisz Less (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_LESS SDLK_KP_LESS
"Keypad MemAdd" (klawisz Mem Add (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_MEMADD SDLK_KP_MEMADD
"Keypad MemClear" (klawisz Mem Clear (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_MEMCLEAR SDLK_KP_MEMCLEAR
"Keypad MemDivide" (klawisz Mem Divide (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_MEMDIVIDE SDLK_KP_MEMDIVIDE
"Keypad MemMultiply" (klawisz Mem Multiply (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_MEMMULTIPLY SDLK_KP_MEMMULTIPLY
"Keypad MemRecall" (klawisz Mem Recall (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_MEMRECALL SDLK_KP_MEMRECALL
"Keypad MemStore" (klawisz Mem Store (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_MEMSTORE SDLK_KP_MEMSTORE
"Keypad MemSubtract" (klawisz Mem Subtract (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_MEMSUBTRACT SDLK_KP_MEMSUBTRACT
"Keypad -" (klawisz - (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_MINUS SDLK_KP_MINUS
"Keypad *" (klawisz * (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_MULTIPLY SDLK_KP_MULTIPLY
"Keypad Octal" (klawisz Octal (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_OCTAL SDLK_KP_OCTAL
"Keypad %" (klawisz Percent (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_PERCENT SDLK_KP_PERCENT
"Keypad ." (klawisz . (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_PERIOD SDLK_KP_PERIOD
"Keypad +" (klawisz + (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_PLUS SDLK_KP_PLUS
"Keypad +/-" (klawisz +/- (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_PLUSMINUS SDLK_KP_PLUSMINUS
"Keypad ^" (klawisz Power (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_POWER SDLK_KP_POWER
"Keypad }" (klawisz Right Brace (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_RIGHTBRACE SDLK_KP_RIGHTBRACE
"Keypad )" (klawisz Right Parenthesis (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_RIGHTPAREN SDLK_KP_RIGHTPAREN
"Keypad Space" (klawisz Space (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_SPACE SDLK_KP_SPACE
"Keypad Tab" (klawisz Tab (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_TAB SDLK_KP_TAB
"Keypad |" (klawisz | (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_VERTICALBAR SDLK_KP_VERTICALBAR
"Keypad XOR" (klawisz XOR (tabliczka numeryczna)) SDL_SCANCODE_KP_XOR SDLK_KP_XOR
"L" SDL_SCANCODE_L SDLK_l
"Left Alt" (alt, option) SDL_SCANCODE_LALT SDLK_LALT
"Left Ctrl" SDL_SCANCODE_LCTRL SDLK_LCTRL
"Left" (klawisz Left arrow (tabliczka nawigacyjna)) SDL_SCANCODE_LEFT SDLK_LEFT
"[" SDL_SCANCODE_LEFTBRACKET SDLK_LEFTBRACKET
"Left GUI" (windows, command (apple), meta) SDL_SCANCODE_LGUI SDLK_LGUI
"Left Shift" SDL_SCANCODE_LSHIFT SDLK_LSHIFT
"M" SDL_SCANCODE_M SDLK_m
"Mail" (klawisz Mail/eMail) SDL_SCANCODE_MAIL SDLK_MAIL
"MediaSelect" (klawisz Media Select) SDL_SCANCODE_MEDIASELECT SDLK_MEDIASELECT
"Menu" SDL_SCANCODE_MENU SDLK_MENU
"-" SDL_SCANCODE_MINUS SDLK_MINUS
"ModeSwitch" (nie jestem pewien, czy kod ten nie jest pokrywany przez jeden z poprzednich, lecz skoro istnieje dla niego specjalna wartość KMOD_MODE, dodaję go tutaj) SDL_SCANCODE_MODE SDLK_MODE
"Mute" SDL_SCANCODE_MUTE SDLK_MUTE
"N" SDL_SCANCODE_N SDLK_n
"Numlock" (klawisz Num Lock (PC) / Clear (Mac)) SDL_SCANCODE_NUMLOCKCLEAR SDLK_NUMLOCKCLEAR
"O" SDL_SCANCODE_O SDLK_o
"Oper" SDL_SCANCODE_OPER SDLK_OPER
"Out" SDL_SCANCODE_OUT SDLK_OUT
"P" SDL_SCANCODE_P SDLK_p
"PageDown" SDL_SCANCODE_PAGEDOWN SDLK_PAGEDOWN
"PageUp" SDL_SCANCODE_PAGEUP SDLK_PAGEUP
"Paste" SDL_SCANCODE_PASTE SDLK_PASTE
"Pause" (klawisz Pause / Break) SDL_SCANCODE_PAUSE SDLK_PAUSE
"." SDL_SCANCODE_PERIOD SDLK_PERIOD
"Power" (dokumentacja USB twierdzi, że jest to znacznik stanu, a nie fizyczny klawisz, lecz niektóre klawiatury Mac rzeczywiście posiadają klawisz power.) SDL_SCANCODE_POWER SDLK_POWER
"PrintScreen" SDL_SCANCODE_PRINTSCREEN SDLK_PRINTSCREEN
"Prior" SDL_SCANCODE_PRIOR SDLK_PRIOR
"Q" SDL_SCANCODE_Q SDLK_q
"R" SDL_SCANCODE_R SDLK_r
"Right Alt" (alt gr, option) SDL_SCANCODE_RALT SDLK_RALT
"Right Ctrl" SDL_SCANCODE_RCTRL SDLK_RCTRL
"Return" (klawisz Enter (główna klawiatura)) SDL_SCANCODE_RETURN SDLK_RETURN
"Return" SDL_SCANCODE_RETURN2 SDLK_RETURN2
"Right GUI" (windows, command (apple), meta) SDL_SCANCODE_RGUI SDLK_RGUI
"Right" (klawisz Right arrow (tabliczka nawigacyjna)) SDL_SCANCODE_RIGHT SDLK_RIGHT
"]" SDL_SCANCODE_RIGHTBRACKET SDLK_RIGHTBRACKET
"Right Shift" SDL_SCANCODE_RSHIFT SDLK_RSHIFT
"S" SDL_SCANCODE_S SDLK_s
"ScrollLock" SDL_SCANCODE_SCROLLLOCK SDLK_SCROLLLOCK
"Select" SDL_SCANCODE_SELECT SDLK_SELECT
";" SDL_SCANCODE_SEMICOLON SDLK_SEMICOLON
"Separator" SDL_SCANCODE_SEPARATOR SDLK_SEPARATOR
"/" SDL_SCANCODE_SLASH SDLK_SLASH
"Sleep" (klawisz Sleep) SDL_SCANCODE_SLEEP SDLK_SLEEP
"Space" (klawisz/klawisze Space Bar) SDL_SCANCODE_SPACE SDLK_SPACE
"Stop" SDL_SCANCODE_STOP SDLK_STOP
"SysReq" (klawisz SysReq) SDL_SCANCODE_SYSREQ SDLK_SYSREQ
"T" SDL_SCANCODE_T SDLK_t
"Tab" (klawisz Tab) SDL_SCANCODE_TAB SDLK_TAB
"ThousandsSeparator" (klawisz Thousands Separator) SDL_SCANCODE_THOUSANDSSEPARATOR SDLK_THOUSANDSSEPARATOR
"U" SDL_SCANCODE_U SDLK_u
"Undo" SDL_SCANCODE_UNDO SDLK_UNDO
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_UNKNOWN SDLK_UNKNOWN
"Up" (klawisz Up arrow (tabliczka nawigacyjna)) SDL_SCANCODE_UP SDLK_UP
"V" SDL_SCANCODE_V SDLK_v
"VolumeDown" SDL_SCANCODE_VOLUMEDOWN SDLK_VOLUMEDOWN
"VolumeUp" SDL_SCANCODE_VOLUMEUP SDLK_VOLUMEUP
"W" SDL_SCANCODE_W SDLK_w
"WWW" (klawisz WWW/World Wide Web) SDL_SCANCODE_WWW SDLK_WWW
"X" SDL_SCANCODE_X SDLK_x
"Y" SDL_SCANCODE_Y SDLK_y
"Z" SDL_SCANCODE_Z SDLK_z
Te klawisze fizyczne nie posiadają odpowiadających im wartości klawiszy wirtualnych
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; używane na klawiaturach azjatyckich, zobacz do dokumentacji USB) SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL1 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL2 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; Yen) SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL3 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL4 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL5 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL6 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL7 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL8 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL9 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; przełącznik Hangul/English) SDL_SCANCODE_LANG1 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; konwersja Hanja) SDL_SCANCODE_LANG2 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; Katakana) SDL_SCANCODE_LANG3 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; Hiragana) SDL_SCANCODE_LANG4 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; Zenkaku/Hankaku) SDL_SCANCODE_LANG5 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; zarezerwowane) SDL_SCANCODE_LANG6 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; zarezerwowane) SDL_SCANCODE_LANG7 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; zarezerwowane) SDL_SCANCODE_LANG8 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu; zarezerwowane) SDL_SCANCODE_LANG9 (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_LOCKINGCAPSLOCK (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_LOCKINGNUMLOCK (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu) SDL_SCANCODE_LOCKINGSCROLLLOCK (brak)
"" (brak nazwy, pusty łańcuch tekstu. Jest to dodatkowy klawisz, który występuje na klawiaturach ISO w porównaniu z klawiaturami ANSI, umieszczony pomiędzy lewym SHIFT a Y. Generuje GRAVE ACCENT i TILDE w układach US lub UK Mac, REVERSE SOLIDUS (backslash) i VERTICAL LINE w układach US i UK Windows oraz LESS-THAN SIGN i GREATER-THAN SIGN w układach Swiss German, German i French.) SDL_SCANCODE_NONUSBACKSLASH (brak)
"#" (Klawiatury ISO USB używają tego kodu zamiast 49 dla tego samego klawisza, lecz wszystkie napotkane przeze mnie systemy operacyjne traktują oba kody identycznie. Zatem jako implementator, o ile twoja klawiatura nie generuje obu kodów i twój system operacyjny nie traktuje ich w różny sposób, powinieneś generować kod SDL_SCANCODE_BACKSLASH zamiast tego kodu. Jako użytkownik, nie powinieneś polegać na tym kodzie, ponieważ SDL nigdy go nie wygeneruje z większością (wszystkimi?) klawiatur.) SDL_SCANCODE_NONUSHASH (brak)
Te wartości klawiszy wirtualnych nie posiadają odpowiadających im wartości klawiszy fizycznych
"&" (brak) SDLK_AMPERSAND
"*" (brak) SDLK_ASTERISK
"@" (brak) SDLK_AT
"^" (brak) SDLK_CARET
":" (brak) SDLK_COLON
"$" (brak) SDLK_DOLLAR
"!" (brak) SDLK_EXCLAIM
">" (brak) SDLK_GREATER
"#" (brak) SDLK_HASH
"(" (brak) SDLK_LEFTPAREN
"<" (brak) SDLK_LESS
"%" (brak) SDLK_PERCENT
"+" (brak) SDLK_PLUS
"?" (brak) SDLK_QUESTION
""" (brak) SDLK_QUOTEDBL
")" (brak) SDLK_RIGHTPAREN
"_" (brak) SDLK_UNDERSCORE

Przykładowy kod

 //sprawdza, czy klawisz został przedefiniowany, a jeśli tak,
 //to wyświetla odpowiednią informację
 if(event->key.keysym.scancode != SDL_GetScancodeFromKey(event->key.keysym.sym))
  printf("Physical %s acting as %s key",
   SDL_GetScancodeName(event->key.keysym.scancode),
   SDL_GetKeyName(event->key.keysym.sym));

Uwagi

Wartości tego typu (znane również jako keycodes lub keysyms) są odwzorowywane do bieżącego układu klawiatury i odpowiadają wartościom SDL_Scancode. Kod matrycowy identyfikuje położenie naciśniętego klawisza oraz odpowiadająca mu wartość SDL_Keycode podaje znaczenie naciśniętego klawisza w kontekście bieżącego układu klawiatury. Wartości tego typu są używane do reprezentowania klawiszy na klawiaturze przy użyciu jej bieżącego układu. Wartości te obejmują wartości Unicode repezentujące niezmodyfikowany znak, który by został wygenerowany przez naciśnięcie danego klawisza, lub inne stałe dla klawiszy, które nie generują znaków.

Poniższe tablice pozwolą ci wyszukać kody matrycowe i kody znaków jako wartości dziesiętne i szesnastkowe:

Powiązane enumeracje

Powiązane funkcje

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.