Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_ShowCursor

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_ShowCursor

Użyj tej funkcji, aby przełączać widoczność kursora.

Składnia

int SDL_ShowCursor(int toggle)

Parametry funkcji

toggle SDL_ENABLE, aby ukazać kursor; SDL_DISABLE, aby go ukryć; SDL_QUERY, aby sprawdzić bieżący stan widoczności kursora.

Wartość zwracana

Zwraca SDL_ENABLE, jeśli kursor jest widoczny, SDL_DISABLE, jeśli kursor jest ukryty, lub ujemny kod błędu przy niepowodzeniu; wywołaj funkcję SDL_GetError(), aby otrzymać więcej informacji na temat błędu.

Przykładowy kod

int main(int argc, char *argv[])
{
    /* tworzy niewidoczny kursor */
    SDL_ShowCursor(SDL_DISABLE);
    /* ... */
    return 0;
}

Uwagi

Kursor startuje w stanie widocznym, lecz można go wyłączyć. Przekazanie SDL_ENABLE wyświetla kursor, a przekazanie SDL_DISABLE ukrywa go.

Bieżący stan kursora myszki można sprawdzić przez przekazanie SDL_QUERY; w wyniku otrzymamy albo SDL_DISABLE, albo SDL_ENABLE.

Parametr toggle może przyjąć jedną z poniższych wartości:

-1 SDL_QUERY zwraca informację o widoczności kursora.
0 SDL_DISABLE ukrywa kursor (jest również wartością zwracaną jako bieżący stan kursora).
1 SDL_ENABLE ukazuje kursor (jest również wartością zwracaną jako bieżący stan kursora).

Powiązane funkcje

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.