Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_VideoInit

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_VideoInit

Użyj tej funkcji, aby zainicjalizować podsystem wideo, opcjonalnie określając sterownik grafiki.

Składnia

int SDL_VideoInit(const char* driver_name)

Parametry funkcji

driver_name nazwa sterownika graficznego do inicjalizacji lub NULL dla standardowego sterownika.

Wartość zwracana

Zwraca 0 przy sukcesie lub ujemny kod błędu przy niepowodzeniu; wywołaj funkcję SDL_GetError(), aby otrzymać więcej informacji na temat błędu.

Przykładowy kod

#include "SDL.h"
#include <stdio.h> /* dla printf() */
#include <stdlib.h> /* dla atexit() */

SDL_bool videoinit = SDL_FALSE;

void OnQuit(void)
{
  if (videoinit)
  {
    SDL_VideoQuit();
  }
  SDL_Quit();
}

int main(int argc, char** argv)
{
  if (SDL_Init(0) != 0)
  {
    printf("Error initializing SDL: %s\n", SDL_GetError());
    return 1;
  }
  atexit(OnQuit);

  if (SDL_VideoInit(NULL) != 0)
  {
    printf("Error initializing SDL video: %s\n", SDL_GetError());
    return 2;
  }
  videoinit = SDL_TRUE;

  /* ... */

  return 0;
}

Uwagi

Ta funkcja inicjalizuje podsystem wideo, ustanawiając połączenie z menadżerem okien, itp. oraz określa dostępne tryby wyświetlania i formaty pikseli, lecz nie inicjalizuje okna ani trybu graficznego.

Jeśli używasz tej funkcji i nie zastosowałeś znacznika SDL_INIT_VIDEO ani z SDL_Init(), ani z SDL_InitSubSystem(), to powinieneś wywołać SDL_VideoQuit() przed wywołaniem SDL_Quit().

Funkcję można bezpiecznie wywoływać wiele razy. SDL_VideoInit() wywoła call SDL_VideoQuit() samodzielnie, jeśli podsystem wideo został już zainicjalizowany.

Możesz użyć SDL_GetNumVideoDrivers() i SDL_GetVideoDriver() do znalezienia nazwy określonego sterownika.

Powiązane funkcje

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.