Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_ShowMessageBox

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_ShowMessageBox

Użyj tej funkcji, aby utworzyć modalne okienko wiadomości.

Składnia

int SDL_ShowMessageBox(const SDL_MessageBoxData* messageboxdata,
            int*           buttonid)

Parametry funkcji

messageboxdata struktura SDL_MessageBoxData z tytułem, tekstem i innymi opcjami.
buttonid wskaźnik danych, do których należy wprowadzić identyfikator użytkownika dla przycisku standardowego.

Wartość zwracana

Zwraca 0 przy sukcesie lub ujemny kod błędu przy niepowodzeniu; wywołaj funkcję SDL_GetError(), aby otrzymać więcej informacji na temat błędu.

Przykładowy kod

#include "SDL.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
  const SDL_MessageBoxButtonData buttons[] =
  {
    { /* .flags, .buttonid, .text */    0, 0, "no" },
    { SDL_MESSAGEBOX_BUTTON_RETURNKEY_DEFAULT, 1, "yes" },
    { SDL_MESSAGEBOX_BUTTON_ESCAPEKEY_DEFAULT, 2, "cancel" },
  };
  const SDL_MessageBoxColorScheme colorScheme =
  {
    { /* .colors (.r, .g, .b) */
      /* [SDL_MESSAGEBOX_COLOR_BACKGROUND] */
      { 255,  0,  0 },
      /* [SDL_MESSAGEBOX_COLOR_TEXT] */
      {  0, 255,  0 },
      /* [SDL_MESSAGEBOX_COLOR_BUTTON_BORDER] */
      { 255, 255,  0 },
      /* [SDL_MESSAGEBOX_COLOR_BUTTON_BACKGROUND] */
      {  0,  0, 255 },
      /* [SDL_MESSAGEBOX_COLOR_BUTTON_SELECTED] */
      { 255,  0, 255 }
    }
  };
  const SDL_MessageBoxData messageboxdata =
  {
    SDL_MESSAGEBOX_INFORMATION, /* .flags */
    NULL, /* .window */
    "example message box", /* .title */
    "select a button", /* .message */
    SDL_arraysize(buttons), /* .numbuttons */
    buttons, /* .buttons */
    &colorScheme /* .colorScheme */
  };
  int buttonid;
  if (SDL_ShowMessageBox(&messageboxdata, &buttonid) < 0)
  {
    SDL_Log("error displaying message box");
    return 1;
  }
  if (buttonid == -1)
  {
    SDL_Log("no selection");
  }
  else
  {
    SDL_Log("selection was %s", buttons[buttonid].text);
  }
  return 0;
}

Uwagi

Funkcja ta powinna być wywoływana z wątku utworzonego przez okno nadrzędne lub z wątku głównego, jeśli okienko wiadomości nie posiada rodzica. Zablokuje ono wykonanie tego wątku aż użytkownik kliknie przycisk lub zamknie okienko wiadomości.

Wersja

Funkcja dostępna od SDL 2.0.0.

Powiązane funkcje

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.