Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_QuitSubSystem

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_QuitSubSystem

Użyj tej funkcji, aby zamknąć określone podsystemy SDL.

Składnia

void SDL_QuitSubSystem(Uint32 flags)

Parametry funkcji

flags dowolne ze znaczników używanych przez SDL_Init(); zobacz do Uwag.

Przykładowy kod

#include "SDL.h"

/* ... */

int main(int argc, char **argv)
{
  int sdl_initialized = 0;
  sdl_initialized = !SDL_Init(0);

  /* ... elementy konsoli ... */

  if (sdl_initialized && SDL_InitSubSystem(SDL_INIT_VIDEO))
  {
    display_graph();
    SDL_QuitSubSystem(SDL_INIT_VIDEO);
  }

  /* ... dalsze elementy konsoli ... */

  if (sdl_initialized) SDL_Quit();
  return 0;

Uwagi

Oto znaczniki, które mogą być przekazywane do SDL_QuitSubSystem() i które można łączyć ze sobą alternatywą bitową, aby otrzymać jednocześnie grupy podsystemów:
SDL_INIT_TIMER podsystem licznika czasu
SDL_Init.line-6">SDL_INIT_AUDIO podsystem dźwiękowy
SDL_Init.line-7">SDL_INIT_VIDEO podsystem wideo; automatycznie inicjalizuje podsystem zdarzeń
SDL_Init.line-8"> SDL_INIT_JOYSTICK podsystem joysticka; automatycznie inicjalizuje podsystem zdarzeń
SDL_Init.line-9">SDL_INIT_HAPTIC podsystem siłowego sprzężenia zwrotnego (haptic)
SDL_Init.line-10"> SDL_INIT_GAMECONTROLLER podsystem sterownika gier; automatycznie inicjalizuje podsystem zdarzeń
SDL_Init.line-11">SDL_INIT_EVENTS podsystem obsługi zdarzeń
SDL_Init.line-12"> SDL_INIT_EVERYTHING wszystkie powyższe systemy razem
SDL_Init.line-13"> SDL_INIT_NOPARACHUTE kompatybilność; ten znacznik jest ignorowany

Jeśli uruchamiasz jakiś podsystem używając wywołania funkcji inicjalizacyjnej tego podsystemu (na przykład SDL_VideoInit()) zamiast SDL_Init() lub SDL_InitSubSystem(), to SDL_QuitSubSystem() i SDL_WasInit() nie zadziałają. Zamiast tego będziesz potrzebował użyć bezpośrednio funkcji zamykającej tego systemu  (SDL_VideoQuit()).

Wciąż należy wywołać SDL_Quit(), nawet jeśli zamkniesz wszystkie otwarte podsystemy za pomocą SDL_QuitSubSystem().

Powiązane funkcje

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.