La Edukada Servo
de I-LO en Tarnovo
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materialoj por geliceanoj
 

  Librejo       Enhavo       Reen       Antaŭen  


MALBENO KARA

Aŭtoro: Mary Webb

©2024 Geo
I-LO en Tarnovo

La Enhavo

La Edukada Servo
La Librejo
La Titola Paĝo

Averto
LIBRO UNU
1 2 3 4 5 6 7
LIBRO DU
1 2 3 4 5 6 7 8 9
LIBRO TRI
1 2 3 4 5
LIBRO KVAR
1 2 3 4 5 6 7
Dialektaĵoj
Prononco
Pri la traduko
Piednotoj

ĈAPITRO 4: Sorĉisto de Plash

Kristnasko pasis nin ka nenjo ĝenis trankvilon krom s on tiel nomu mortigon de porko. Nenju venis kristnaskumi ĉar ekzistis nenje el kiu i venus ka nenjo por ki’i venus. Patrin malsanetis pro tusado k enlitiĝis do m n iris por lecion ĝis Novjar. Sed je unua tago de Nova Jar m iris ka pro ke m ĉiam preferis taŭpagi mi tuj kondukis bovojn al kampo kiun mi plugadis por Beguildy. Li plene malamis plugi do por ĉiu lecion mi plugis aron da sulkoj. Mi povis plugi presk egalbone kiel plejmultaj viroj kvankam ne tiel bone kiel Gideon. Li faris plej rektan sulkon kiun m iam vidis. Li tutne povis ion fari mave. Kion ajn li faris negrave ĉu on vidos ĝin aŭ n ĉ’unfoje por ĉiam aŭ ĉiutage li faris kvaz lia vivo dependas de ti. Li n toleris improvizaĵojn. Li pajltegmentis stakojn kvaz konkursante por Tegmentista Medal eĉ s on tuj eltranĉos pecojn. Laborante tutsola en kampoj heĝante aŭ ligante garbojn dum observis nur altaj nuboj k arboj flosantaj sur somernebul li tamen laboris kiel vir montranta sian kvaliton en dungiĝfoir. Kelkfoje mi kompatis lin pro ke l nenjam akceptis ripozi. Ka kelkfoje m imagadis popolamason observantajn farmistojn juĝiston kiu sidis en sia ĉar’ aŭ trotis ti’n-ka-re’n sur sia ĉeval. Mi povis presk aŭdi murmuradon mokadon kiam Gideon fuŝis ion aklamon kiam li bone faris ka juĝiston diri laŭtvoĉe “Mi donas premion al Gideon Sarn plej lerta heĝanto grenliganto ka pluganto”.

Poste m elvekiĝis ka vidis nur altajn nubojn kiuj tutne moviĝis altajn heĝojn kun ulmari’ sube arbaron ka montetojn ka dolĉan bluan aeron en kiu alaŭdoj pendis kvaz ĉieluloj sobigis in per ŝnuretoj ka kiuj tiom skuiĝis per sia ĝojplena kantado k’i kvaz pretis rompi ŝnuretojn. Tutne gravis al i kiu gajnis premion nek kiu el i kantis plej bone aŭ plej laŭte se nur ĉiuj kantis s al nenju mankis nest aŭ plena kropo ros por trinki ka spac por kanti.

Tion mi pensis dum mi plugis kvinakrean kampon ĉe Plash per blankaj bovoj kiuj aspektis flavaj kontre mortblanko de prujno kuŝanta kvaz mortotuko sur ter kiu tamen n estis tro dura por plugado.

Dum soko taŭeniris ruĝeca sublevita hum briladis ka frugilegoj sekvadis ĉar i stis povre malsatoplenaj dum i majeste promenis en sulkoj.

Nelge Jancis kuris el dom kun sia patrin preske delire por sci'gi min pri sia fianĉiniĝo kun Gideon ka pri kiom koleris Beguildy.

Jancis ver’aspektis bela kiel fein pro siaj rozkolora vizaĝo k oraj bukloj. Srin Beguildy postvenis spiregante ŝia taŭtuko svingiĝadis ka ŝ estis plena d inform kiel un el francaj fregatoj pri kiuj on parolas.

“Sed ni n malsatu ĉitie kiel frugilegoj” ŝi diris. “Ja envenu por trinketo da te. Sarn eĉ aĉetis por mi funtkanistron.”

Mi sci’s ke l nepre profunde enamiĝis se l aĉetis pl’ol kvaronfunton sed mi nenjon diris nur finis mian sulkon ka malligis bovojn.

“Ni povas malkaŝe paroli ĉar Patro okupas sin en sia ĉambro kuracante Pollyn de Muelisto” diras Jancis.

“Ki misas en Polly?”

“Ki ne misas en t’infan?” diras Srin Beguildy.

“Unue ŝ s’feris de kokluŝ ka nun de dartro. Ĉiam ŝi s’feras d i’. Li sidigis ŝin en seĝon ka ĉirkekolumis ŝin per rostitaj cepoj ka m ja eligis kvartojn da larmoj preparante in. Nenjam stu edzin de sorĉisto Pru. Stas kiel dirite en Bona Libro ka m deziregas povi viziti kirkon kristane por aŭdi ĉar diriĝis ‘Mi estas mortigata ĉiutage’. Ja stas tiel por edzin de sorĉisto. Se ne cepoj do i alia. Kredu ke m preske rompis al mi kolon alportante likenon el kirksonoriloj por ĝuste t’infan por kuraci varicelon mestro estas tro ĝisoste pigra por mem alporti ĝin.”

“Ne ĝenu vin Patrin kiam m edziniĝos mi prizorgos vin” diras Jancis.

Mi n povis ne suspiri pensante kiom da planoj i ĉiuj faras ka ĉiu plan distranĉas gorĝojn d aliaj. Mi metis bovojn en stalejon k eniris domon. Jen agrabla fajr ka plaĉodor de te ka m ne povis ne ĝoj’iomete pro ke Polly stis tiel malsanema infan kvankam pens ja stis kruela ĉar mi sci’s ke Beguildy b’zon’s multan tempon por kuraci ŝin. Patrin ĉiam diris ke muelistinfanoj stis malsanemaj ĉar akvofein en lageto sub muelrado perokule sorĉis patrinon taŭ naskiĝo sed Gideon diris ke stis ĉar i manĝis farunon kiun ratoj difektis ka Srin Beguildy diris ke stis ĉar on sendis in al Beguildy por kuraciĝi.

“Dozon da sulfur ka melas’ jen kion ŝi bzonas k iom da bona nutraĵ. Sed Muelej n estas loko kun bona pan samkiel farm n estas loko kun bona buter ĉar ti enspezigas ka famili’ ĉiam manĝas nur restaĵojn.”

En timomento Beguildy trudis sian kapon enĉambren ka reveme rigardante sian edzinon diris – “Mi volas iom da maja buter.”

“Maja buter! Vi pov’s egale postuli oron. Kial vi kred’s ke m havas majan buteron aŭ junian aŭ julian ĉar ni tuj vendas ĉiun pecon de buter preske jam tal ĝ eliris kirlilon ka n’mem nenjam gustumas ion krom porkograson?”

“Mi devas havi majbuteron por sukcesigi sorĉon” diras Beguildy per sia raŭka voĉo.

“Por ki vi volas ĝin?”

“Por friti ŝelon de sambuko ka kuraci kokluŝon.”

“Vere se ŝ atendos ĉitie buteron ĉu majan ĉu decembran ŝi verŝajne mortos pro kokluŝo!” krias laŭte Srin Beguildy. Tuj n’aŭdis laŭtan krion el interna ĉambro ĉar povra Polly kredis proksimiĝi pordon de morto.

“Iru legi viajn libraĉojn por trovi plifacilaĵon” diras Srin Beguildy. “Mi b’zonas pripensi pli gravajn aferojn ol sorĉojn.”

“V arogegas virin. Vi planas vidi nian Jancison edzinigitan k enlitigitan ka rondiĝintan pro nepo tuj dum laternbrileto. Sed m avertas vin ke n ĉiu gefianĉiĝo finiĝas en kirko nek ĉiu ringo signifas edziniĝon nek ĉiu nuptul prenas sian virginon ka m n aprobas parigon! Olda Sarn ankor rifuzas al mi tikronon eĉ kvankam li nun stas kie mon aĉetas nenjon. Ka m diras al vi ke juna Sarn naskiĝis sub tripenca planedo ka nenjam posedos monon. Krome li dormas survizaĝe. Ka kiu faras tion dronas. Mia ‘nabin n estas por Sarn. Sobtretu mian ordonon laŭvole. Dissendu invitojn por amŝpinado jen tutbone. Tamen m atendos pli profitan proponon. Ĉar ŝ estas blanka kiel dam ka sanoplena kiel matura terpo! Nenju skvir nek eĉ nobel rifuzus kuŝi apud ŝi.”

“Sed n edzinigi ŝin!”

“Ĉu gravas? Li pagus ĉu n?”

Nun anke Jancis kriploradas krom Polly. Beguildy malaperis en sian ĉambron ka n’klopodis konsoli ŝin. Ni apudiĝis fajron kun nia te ka planis ke m skribu invitleterojn por amŝpinado.

“Anke kukvendado” diras Srin Beguildy. “On enspezegas per kukvendo. Ka teksisto restos dutri tagojn por elfari ŝtofon el nia ŝpinaĵo.”

Jancis kunfrapis manojn.

“Ho! M amegas Feston” ŝi diris.

“Anke mi.”

“Tamen kukvendado stas plej bona. Ho! M amegas Gideonon pro ke l petis min edziniĝi.”

Dum ni paroladis ni povis aŭdi povran Pollyn kiu tusis ka kokluŝis dolorege ka Beguildy krias – “Silentu do! Ĉesigu bruon mi diras! Damne! Vi jam stas sana!”

Srin Beguildy petis min tuj skrib’inviton por k’i rigardu ĝin. Mi faris tion k i admiris ĝin eĉ kvankam i n povis legi ĝin pl’ol du papilioj en heĝo povas legi mejloŝtonon.

“Skribu” diras Srin Beguildy “ke Jancis sola filin de Sinjor Feliks Beguildy ka Hepziba li’edzin stas promesiĝinta fianĉin de Sinjor Gideon Sarn bienposedanto loĝanta sur propra bien ĉe Sarn. Ka skribu k’i nuptos plejeble frue ka ke Jancis invitas al amŝpinado.”

“Ka skribu” diras Beguildy kiu denove entrudis kapon “ke v estas stultular ka ke ĉitinupto n okazos ĝis lago Sarn sinkos en teron el kiu ĝi venis. Mi vidas per spegul malhele junan skviron kiu rajdas ĉitien kun poŝoj plenaj d or.”

Poste Polly foriris tusegante samkiel taŭe ka m eniris alian ĉambron por mia lecion. Mi karestuŝetis ŝultron de Jancis ĉar mi kompatis infanon. Ŝ eĉ pl’ol taŭe smilis al petal de kratago kiam falas frida pluvo.

“Nu nu” diras Beguildy. “Sendube vi jam multe plugis?”

“Ja’s.”

“Nu kion mi lernigos al vi?”

“Lernigu min skribi Ĉiel mem faras edziĝojn Sinjor. Ka kiujn Di kunigis homoj n apartigu.”

L iomete subridis.

“Lertulin! Lertulin! Sed vi n venkos min. Pli bone ke v skribu Ne intermiksu vin en gravajn aferojn. Ĉu sorĉisto kiu scias sortojn de paro˚o ne taŭscias ki stos plej bona por propra filin?”

“Lasu tion Sinjor! Sufiĉ afliktas povran infanon Sorto k obstinaĉa Gideon. Se v intermiksos vin eble vi faros mison kiun vi n povos ripari.”

“Ne plu! Ne plu! Mi parolis. Ne lacigu min.”

Li frapetis sian muzikilon k’indikis ke lia pacienco finiĝis. Dum sonado m komprenis ke pli da displuad estos senutila. Ĉar samkiel troviĝas nek forto nek dolĉec en lia flinta muziko kiajn on trovas en tiu de harpo ka violon tiel stis nenjom en li’anim. Li n havis kompaton samkiel li n havis fortecon. Ne febluloj ka virinoj plej bone kompatas sed fortaj mastremaj viroj. I penas forpeli ĝin kiel mia frato Sarn. Tamen iam ĝ atakos in ka ju pli longe i neis ĝin des pli forte ĝi frapos in. Ja’s! Eĉ povas esti k’angor devigas viron abomeni sian propran vivon.


<<  |  <  |  >


La letero al prizorganto de la Edukada Servo

Via email: (se vi volas ricevi respondon)
La temo:
Atenton: ← Enskribu la vorton  ilo   , alie la letero malsendiĝos

Skribu la mesaĝon sube (ne pli ol 2048 literoj).

La nombro de literoj por uzado: 2048


La Fakgrupo de
Kemio-Fiziko-Informatiko

en la Unua Liceo Ĝeneraledukada
nomita al Kazimierz Brodziński
en Tarnowo
Str. Piłsudskiego 4
©2024 mag. Jerzy Wałaszek

La materialoj nur por edukada uzado. Ilia kopiado kaj multobligado licas
nur se oni sciigas pri la fonto kaj ne demandas monon por ili.

Bonvolu sendi demandojn al: i-lo@eduinf.waw.pl

Nia edukada servo uzas kuketojn. Se vi ne volas ricevi ilin, bloku ilin en via legilo.