Marzec, 2014

Lp. Data Liczba
godzin
Opis głównych czynności Koszty szkoły Koszty
własne
1. 10.03.2014
Pon.
1 Szkoła:
   Laptop Lenovo z sekretariatu:
      instalacja oprogramowania (Open Office, FireFox, Silverlight, Kasperski, VideoLAN)
      konfiguracja sieci przewodowej oraz wifi.
   
2. 10.03.2014
Pon.
6 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   praca nad artykułem o algorytmie Dijkstry (tekst, grafika, algorytm, programy w Pascalu, C++ i Basicu)
   
3. 11.03.2014
Wt.
3 Szkoła:
   obowiązkowe szkolenie z BHP
   
4. 11.03.2014
Wt.
1 Serwis edukacyjny:
   przygotowanie testu dla klasy II informatycznej
   
5. 12.03.2014
Śr.
1 Szkoła:
   2 zasilacze komputerów z pracowni: wymontowanie 14 uszkodzonych kondensatorów elektrolitycznych
   zakup części za pieniądze własne w kwocie 15 zł
      kondensator 1000µF/6,3V x 10 szt.
      kondensator 1000µF/16V x 4 szt.
      kondensator 470µF/16V x 2 szt.
      cyna do lutowania
  15 zł
6. 12.03.2014
Śr.
5 Serwis edukacyjny:
   praca nad artykułem o algorytmie Dijkstry (tekst, grafika, algorytm, programy w Pascalu, C++ i Basicu)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
7. 13.03.2014
Czw.
4 Serwis edukacyjny:
   przygotowanie materiałów na koło informatyczne (2 programy w C++, artykuł w serwisie)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
8. 14.03.2014
Piąt.
1 Szkoła:
   naprawa zasilacza komputera z pracowni: wlutowanie 7 zakupionych kondensatorów, zamontowanie zasilacza w komputerze.
   
9. 14.03.2014
Piąt.
6 Serwis edukacyjny:
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   umieszczenie zdjęć w dwóch galeriach
   
10. 15.03.2014
Sob.
9 Serwis edukacyjny:
   przygotowanie materiałów do lekcji dla klasy I
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad artykułem o algorytmie Dijkstry (tekst, grafika, algorytm, programy w Pascalu, C++ i Basicu)
   odpowiedzi na listy czytelników serwisu
   instalacja ikon w katalogu głównym serwisu oraz w galerii
   analiza edu.error.log serwera Apache. Usuwanie zauważonych błędów w serwisie edukacyjnym.
   poprawa testów z klas II i III, ocena projektów WWW uczniów klas I
   
11. 16.03.2014
Niedz.
7 Serwis edukacyjny:
   przygotowanie materiałów do lekcji dla klas II i III
   poprawa testów z klas II i III, ocena projektów WWW uczniów klas I
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad artykułem o algorytmie Dijkstry (tekst, grafika, algorytm, programy w Pascalu, C++ i Basicu)
   studiowanie literatury (sieci komputerowe)
   
12. 17.03.2014
Pon.
1 Szkoła:
   naprawa 2 zasilaczy komputerów z pracowni. W jednym zasilaczu wymiana wszystkich kondensatorów wyjściowych, w drugim wymiana jednego kondensatora.
   rozbudowa pamięci komputera nauczycielskiego do 2,5 GB. Pamięć pozyskano z jednego z uszkodzonych wcześniej komputerów, które oczekują na naprawę.
   czyszczenie wentylatorów
   
13. 17.03.2014
Pon.
6 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
  
praca nad artykułem o problemie chińskiego listonosza (tekst, rysunki, algorytm)
   
14. 18.03.2014
Wt.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   przygotowywanie materiałów na koło informatyczne
   ocena sprawdzianów poprawkowych z klasy III
   odpowiedzi na listy czytelników
   
15. 19.03.2014
Śr.
1 Szkoła:
   czyszczenie uszkodzonej drukarki Kyocera. Naprawa drukarki wymaga oddania jej do specjalistycznego serwisu
   
16. 19.03.2014
Śr.
6 Serwis edukacyjny:
   przygotowywanie zajęć koła informatycznego (materiał o bramkach logicznych)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
  
praca nad artykułem o problemie chińskiego listonosza (tekst, rysunki, algorytm)
   odpowiedzi na listy czytelników serwisu
   obróbka i publikacja 69 zdjęć w galerii z XXX przeglądu talentów muzycznych.
   nauka własna (sieci, obsługa serwera linuksowego, Samba)
   
17. 20.03.2014
Czw.
8 Serwis edukacyjny:
   przygotowywanie zajęć koła informatycznego (zasilanie układów cyfrowych)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
  
praca nad artykułem o problemie komiwojażera (tekst, rysunki, algorytm, programy w Pascalu, C++ i Basicu)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   
18. 21.03.2014
Piąt.
2 Szkoła:
   instalacja licencji Kaspersky w sali 2-12, aktualizacja bazy wirusów
   pozyskanie ze starych zasilaczy AC 9V dwóch transformatorów TS6/4 (6W/8,5V) oraz dwóch gniazdek sieciowych. Elementy te zostaną użyte na kole informatycznym do konstrukcji dwóch zasilaczy 5V. Zasilacze są potrzebne do zajęć z techniki cyfrowej.
   zakup za własne pieniądze w kwocie 56 zł następujących komponentów:

      do naprawianych zasilaczy ATX komputerów w pracowni
      kondensator 1000µF/6,3V x 10 szt.
      kondensator 1000µF/16V x 4 szt.
      kondensator 470µF/16V x 2 szt.

      do zasilaczy 5V na koło informatyczne:
      obudowa Z4 x 2 szt.
      wtyk bananowy BS425 x 4 szt. (dwa czarne i dwa czerwone)
      gniazdo bananowe 4nn V x 4 szt. (dwa czarne i dwa czerwone)
      krokodylki małe x 4 szt. (dwa czarne i dwa czerwone)
      stabilizator 7805 x 2 szt.
      mostek 2A 1000V x 2 szt.
      przełącznik kołyskowy MK1012 x 2 szt.
      kondensator 10µF/25V x 2 szt.
      kondensator 100nF/63V x 4 szt.
      kondensator 2700µF/16V x 2 szt.

      kalafonia

  56 zł
19. 21.03.2014
Piąt.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad artykułem o problemie chińskiego listonosza (tekst, rysunki, algorytm)
   przygotowywanie zajęć koła informatycznego (zasilanie układów cyfrowych - prosty zasilacz stabilizowany 5V)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
20. 22.03.2014
Sob
.
8 Serwis edukacyjny:
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   praca nad artykułem o problemie komiwojażera (tekst, rysunki, algorytm, programy w Pascalu, C++ i Basicu)
   przygotowywanie zajęć koła informatycznego (zasilacz stabilizowany 5V – wykonanie otworów w obudowach na gniazdka, wyłącznik oraz diodę LED)
   przygotowanie materiałów na lekcje dla klas I, II i III.
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
21. 23.03.2014
Niedz
.
6 Serwis edukacyjny:
   praca nad artykułem o listowej reprezentacji zbiorów rozłącznych (rysunki, tekst, programy w Pascalu, C++ i BASIC)
   poprawa testów zaliczeniowych dla klasy III
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   odpowiedzi na listy czytelników serwisu
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   nauka własna (sieci, obsługa serwera linuksowego)
   
22. 24.03.2014
Pon.
1 Szkoła:
   zakup za własne pieniądze w kwocie 42 zł następujących komponentów na koło informatyczne:
      wiertarka mini 12 V x 1 szt. (do wiercenia otworów pod elementy w płytkach drukowanych)
      wiertło 0,8 mm x 3 szt. (do wiercenia otworów pod elementy w płytkach drukowanych)
      wtyk zasilacza DC.5x2 x 1 szt. (do zasilania wiertarki)
      chlorek B327 x 1 szt. (do trawienia płytek drukowanych)
     rezystor 0,25W  x 10 szt. (do ograniczania prądu w diodach LED)
  42 zł
23. 24.03.2014
Pon.
6 Serwis edukacyjny:
   przygotowanie materiałów na lekcje dla klasy II
   praca nad artykułem o listowej reprezentacji zbiorów rozłącznych (rysunki, tekst, programy w Pascalu, C++ i BASIC)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
24. 25.03.2014
Wt.
4 Szkoła:
   naprawa dwóch zasilaczy ATX (wymiana 7 kondensatorów końcowych w każdym oraz zainstalowanie w komputerach).
   przygotowanie materiałów na koło informatyczne
   opracowanie HTML i publikacja regulaminu rekrutacji
   Zakup za własne pieniądze w kwocie 11 zł następujących materiałów:
      pisak edding  141F x 1 szt. (do rysowania ścieżek na płytkach drukowanych)
      płytka drukowana 3 x 12 cm x 1 szt. (do zasilaczy stabilizowanych)
      klej butapren x 1 szt. (do klejenia elementów wewnątrz obudów zasilaczy)
  11 zł
25. 25.03.2014
Wt.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad artykułem o tablicowej reprezentacji zbiorów rozłącznych (tekst, rysunki, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   przygotowanie materiałów na lekcje w klasie II (generatory liczb pseudolosowych)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
26. 26.03.2014
Śr.
6 Serwis edukacyjny:
   odpowiedzi na listy czytelników
   poprawa testu dla klasy II
   praca nad artykułem o listowej reprezentacji zbiorów rozłącznych (rysunki, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
27. 27.03.2014
Czw.
5 Serwis edukacyjny:
   przygotowanie materiałów na koło informatyczne
   praca nad artykułem o listowej reprezentacji zbiorów rozłącznych (rysunki, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
28. 28.03.2014
Piąt.
6 Serwis edukacyjny:
   praca nad artykułem o listowej reprezentacji zbiorów rozłącznych (rysunki, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
29. 29.03.2014
Sob.
8 Serwis edukacyjny:
   praca nad artykułem o listowej reprezentacji zbiorów rozłącznych (rysunki, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   przygotowanie materiałów dydaktycznych na koło informatyczne (artykuł o zasilaniu układów cyfrowych)
   zakup w Internecie z pieniędzy własnych płytki stykowej wraz z kompletem przewodów do ćwiczeń z układami cyfrowymi na kole informatycznych
   przygotowanie materiałów dydaktycznych dla klasy II informatycznej
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   rozpoczęcie pracy nad kursem programowania w języku C++ dla początkujących (zbieranie materiałów na temat dostępnych środowisk IDE w systemach Windows i Linux pod katem ich przydatności dla początkujących, )
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   nauka własna (system Linux, zarządzanie serwerem linuxowym, sieci informatyczne)
  28 zł
30. 30.03.2014
Niedz.

7 Serwis edukacyjny:
   praca nad artykułem o reprezentacji zbiorów rozłącznych za pomocą drzew (rysunki, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   przygotowanie materiałów dydaktycznych na koło informatyczne (artykuł o zasilaniu układów cyfrowych)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   modyfikacja programu słownika, dodanie opcji kolorowych komentarzy, testowanie, publikacja w serwisie
   praca nad kursem programowania w języku C++ dla początkujących
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
31. 31.03.2014
Pon.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad artykułem o reprezentacji zbiorów rozłącznych za pomocą drzew (rysunki, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
RAZEM: 141   0 zł 152 zł

 

Kwiecień, 2014

Lp. Data Liczba
godzin
Opis głównych czynności Koszty szkoły Koszty
własne
1. 1.04.2014
Wt.
8 Serwis edukacyjny:
   obsługa serwera (archiwizacja logów, analiza logów, utworzenie poddomeny doradztwo, prace porządkowe)
   nauka własna (sieci, administracja serwerem linuxowym)
   praca nad artykułem o reprezentacji zbiorów rozłącznych za pomocą drzew (rysunki, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   dodanie podrozdziału o znajdowaniu spójnych składowych grafu nieskierowanego za pomocą struktury zbiorów rozłącznych (programy w Pascalu, C++ i Basic)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad kursem programowania w języku C++ dla początkujących (przygotowanie i publikacja szablonu kursu)
   odpowiedzi na listy czytelników serwisu
   zablokowanie kilku niemiłych użytkowników serwisu
   przygotowanie materiałów dydaktycznych dla klasy II informatycznej
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
2. 2.04.2014
Śr.
8 Serwis edukacyjny:
   obsługa serwera (pomoc przy publikacji witryny doradztwo, dorobienie grafiki i hiperłącza na stronę główną szkoły)
   praca nad artykułem o minimalnych drzewach rozpinających, algorytm Kruskala (rysunki, algorytmy)
   praca nad wstępem do kursu programowania w języku C++
   przygotowywanie materiałów dydaktycznych na koło informatyczne (budowa zasilaczy stabilizowanych 5V dla układów cyfrowych)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
3. 3.04.2014
Czw.
8 Serwis edukacyjny:
   analiza konfiguracji serwera apache, analiza logów
   odpowiedzi na listy czytelników
   przygotowywanie materiałów dydaktycznych na koło informatyczne (budowa zasilaczy stabilizowanych 5V dla układów cyfrowych)
   praca nad artykułem o minimalnych drzewach rozpinających, algorytm Kruskala (rysunki, algorytmy, programy w Pascalu, C++, Basicu)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   opracowanie HTML i publikacja artykułu: Fotometria gwiazd – krzywe zmian blasku - mgr Tadeusza Sypka
   
4. 4.04.2014
Piąt.
1 Szkoła:
   zakup z pieniędzy własnych routera bezprzewodowego WiFi GO-RT-N150 do pracowni informatycznej. Konfiguracja routera do pracy w szkolnej sieci Ethernet.
   konfiguracja programu antywirusowego na laptopie w sali 2-5 (usunięcie Norton Security z nieaktualną licencją, aktywowanie Windows Defender, aktualizacja baz wirusów)
  55 zł
5. 4.04.2014
Piąt.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad artykułem o minimalnych drzewach rozpinających, algorytm Kruskala (rysunki, algorytmy, programy w Pascalu, C++, Basicu)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
6. 5.04.2014
Sob.

2 Szkoła:
   zakup kleju POXIPOL na koło informatyczne (do klejenia elementów zasilaczy do obudów)
   montowanie elementów w obudowach (gniazdka na kabel zasilający, gniazdka bananowe, wyłączniki i diody LED)
  11
7. 5.04.2014
Sob.

5 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad artykułem o minimalnych drzewach rozpinających, algorytm Kruskala (rysunki, algorytmy, programy w Pascalu, C++, Basicu)
   przygotowanie materiałów dydaktycznych na lekcje dla klas I, II i III
   
8. 6.04.2014
Niedz.

6 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad artykułem o minimalnych drzewach rozpinających, algorytm Kruskala (rysunki, algorytmy, programy w Pascalu, C++, Basicu)
   odpowiedzi na listy czytelników
   analiza logów serwera WWW
   nauka własna (administracja serwerem Linuxowym)
   
9. 7.04.2014
Pon.
8 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   uaktualnienie artykułu mgr Wiesława Węgrzyna o nowe prezentacje multimedialne
   przeróbka programu słownika polsko-esperanckiego (dodanie nowych opcji wyszukiwania wyrazów, modyfikacja procedur i funkcji, uaktualnienie instrukcji)
   praca nad artykułem o minimalnych drzewach rozpinających, algorytm Prima (rysunki, algorytmy, programy w Pascalu, C++, Basicu)
   
10. 8.04.2014
Wt.
2 Szkoła:
   montaż zasilacza stabilizowanego 5V na koło informatyczne (zamocowanie transformatora, dolutowanie przewodów zasilających, osadzenie diody sygnalizacyjnej LED)
   konsultacje dla rodziców
   
11. 8.04.2014
Wt.
3 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   
12. 9.04.2014
Śr.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad artykułem o minimalnych drzewach rozpinających, algorytm Prima (rysunki, algorytmy, programy w Pascalu, C++, Basicu)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
13. 10.04.2014
Czw.
6 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   usunięcie błędu w słowniku pe, publikacja nowej, poprawionej wersji.
   praca nad artykułem o minimalnych drzewach rozpinających, algorytm Prima (rysunki, algorytmy, programy w Pascalu, C++, Basicu)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   
14. 11.04.2014
Piąt.
6 Serwis edukacyjny:
   praca nad artykułem o minimalnych drzewach rozpinających, algorytm Prima (rysunki, algorytmy, programy w Pascalu, C++, Basicu)
   praca nad artykułem o najkrótszych ścieżkach w skierowanych grafach ważonych, algorytm Bellmana-Forda (rysunki, algorytmy, programy w Pascalu, C++, Basicu)
   przygotowywanie materiałów na koło informatyczne (programowanie mikrokontrolerów AVR)
   przygotowanie materiałów dydaktycznych dla klas I i II
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
15. 12.04.2014
Sob.
8 Serwis edukacyjny:
   praca nad artykułem o najkrótszych ścieżkach w skierowanych grafach ważonych, algorytm Bellmana-Forda (rysunki, algorytmy, programy w Pascalu, C++, Basicu)
   przygotowanie materiałów dydaktycznych dla klas I i II
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
16. 13.04.2014
Niedz.
8 Serwis edukacyjny:
   praca nad artykułem o najkrótszych ścieżkach w skierowanych grafach ważonych, algorytm Bellmana-Forda (rysunki, algorytmy, programy w Pascalu, C++, Basicu)
   dodanie programów w Pascalu, C++ i Basicu do testowania generatorów pseudolosowych LCG
   ocena testu dla klasy II (tworzenie generatorów LCG)
   ocena prac poprawkowych z klasy II
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
17. 14.04.2014
Pon.
1 Szkoła:
   Zakup za pieniądze własne programatora USB do mikrokontrolerów firmy ATMEL na koło informatyczne
   naprawa uszkodzonego komputera w pracowni (wymiana zasilacza na jeden z wcześniej naprawionych, w uszkodzonym zasilaczu wylutowanie wszystkich kondensatorów końcowych. Dalsza naprawa wymaga zakupu części.)
  67 zł
18. 14.04.2014
Pon.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad kursem programowania w C++ dla początkujących
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   
19. 15.04.2014
Wt.
3 Szkoła:
   konferencja klasyfikacyjna klas III
   zakup z pieniędzy własnych elementów elektronicznych do naprawy komputera oraz na koło informatyczne:
      kontroler ATTiny2313-20PU x 2 (do ćwiczeń z programowania)
      74HC00 x 4 (do ćwiczeń z układów cyfrowych)
      74HC04 x 2 (do ćwiczeń z układów cyfrowych)
      kondensator 10nF x 10 (do ćwiczeń z układów cyfrowych)
      kondensator 1000µF/16V x 2 (do zepsutego zasilacza komputera w pracowni)
      rezystor 1k x 10 (do ćwiczeń z układów cyfrowych)
      rezystor 220 x 10 (do ćwiczeń z układów cyfrowych)
      dioda LED czerwona x 10 (do ćwiczeń z układów cyfrowych)
  34 zł
20. 15.04.2014
Wt.
2 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
21. 16.04.2014
Śr.
3 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   
22. 17.04.2014
Czw.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
23. 18.04.2014
Piąt.
6 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   opracowanie i publikacja wierszy poetów polskich przetłumaczonych na język esperanto.
   nauka własna (programowanie mikrokontrolerów AVR w C i w asemblerze)
   
24. 19.04.2014
Sob.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad artykułem o algorytmie Floyda-Warshalla (rysunki, algorytm, programy w Pascalu, C++ i Basicu)
   nauka własna (programowanie mikrokontrolerów AVR w C i w asemblerze)
   
25. 20.04.2014
Niedz.
3 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad artykułem o algorytmie Floyda-Warshalla (rysunki, algorytm, programy w Pascalu, C++ i Basicu)
   
26. 21.04.2014
Pon.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad artykułem o algorytmie Floyda-Warshalla (rysunki, algorytm, programy w Pascalu, C++ i Basicu)
   
27. 22.04.2014
Wt.
6 Serwis edukacyjny:
   przygotowanie materiałów dydaktycznych dla klasy I (tekst, grafika)
   praca nad artykułem o grafie krawędziowym (tekst, rysunki, programy w Pascalu, C++ i Basicu)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   
28. 23.04.2014
Śr.
1 Szkoła:
   instalacja AVR studio 6.0 (zajęcia koła informatycznego z programowania mikrokontrolerów AVR)
   zakup za pieniądze własne:
      74HC10 x 2 (do ćwiczeń z układów cyfrowych)
      rezystor 220 x 20 (do ćwiczeń z układów cyfrowych – rezystory ograniczające prąd LED)
      gniazdko PSD10 x 1 (do podłączenia sygnałów sterujących z programatora mikrokontrolerów AVR)
      kable połączeniowe męsko-żeńskie 30cm x 10 (do podłączenia sygnałów sterujących z programatora mikrokontrolerów AVR)
  12 zł
29. 23.04.2014
Śr.
3 Serwis edukacyjny:
   praca nad artykułem o grafie krawędziowym (tekst, rysunki, programy w Pascalu, C++ i Basicu)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
30. 24.04.2014
Czw.
6 Szkoła:
   egzamin gimnazjalny
   instalacja sterowników do programatora AVR
   testowy układ z mikrokontrolerem ATTINY2313 i diodami LED (program w C++, programowanie kontrolera ATTINY2313 z poziomu AVR Studio 6.2)
   
31. 24.04.2014
Czw.
3 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   
32. 25.04.2014
Piąt.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad artykułem o grafie krawędziowym (tekst, rysunki, programy w Pascalu, C++ i Basicu)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   
33. 26.04.2014
Sob.
5 Serwis edukacyjny:
   praca nad artykułem o stopniach grafu (tekst, rysunki, programy w Pascalu, C++ i Basicu)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
34. 27.04.2014
Niedz.
5 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad sprawozdaniem z zajęć koła informatycznego (warsztat elektronika, podłączanie diod LED)
   
35. 28.04.2014
Pon.
1 Szkoła:
   uruchomienie prostego układu na mikrokontrolerze ATTINY2313, demonstracja działania i programowania w klasie 1K
   zakup z pieniędzy własnych materiałów na koło informatyczne:
     przycisk x 10 (do układów cyfrowych budowanych na kole informatycznym)
     ATTINY13 (mikrokontroler do programowania na kole informatycznym)
  12 zł
36. 28.04.2014
Pon.
5 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   nauka własna (mikrokontrolery AVR – montaż układu prototypowego na ATTINY13, programowanie w języku C w AVR Studio 6.2)
   praca nad sprawozdaniem z zajęć koła informatycznego (bramki cyfrowe, bramka NAND 7400)
   
37. 29.04.2014
Wt.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad sprawozdaniem z zajęć koła informatycznego (bramki cyfrowe, bramka NAND 7400)
   praca nad sprawozdaniem z zajęć koła informatycznego (przerzutniki)
   
38. 30.04.2014
Śr.
2 Serwis edukacyjny:
   praca nad sprawozdaniem z zajęć koła informatycznego (przerzutniki)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
RAZEM: 164   0 zł 191 zł

 

Maj, 2014

Lp. Data Liczba
godzin
Opis głównych czynności Koszty szkoły Koszty
własne
1. 1.05.2014
Czw.
6 Serwis edukacyjny:
   praca nad sprawozdaniem z zajęć koła informatycznego (przerzutniki)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   
2. 2.05.2014
Piąt.
3 Serwis edukacyjny:
   praca nad sprawozdaniem z zajęć koła informatycznego (przerzutniki)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
3. 3.05.2014
Sob.
6 Serwis edukacyjny:
   praca nad sprawozdaniem z zajęć koła informatycznego (bramka programowana)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
4. 4.05.2014
Niedz.
5 Serwis edukacyjny:
   praca nad sprawozdaniem z zajęć koła informatycznego (bramka programowana)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
5. 5.05.2014
Pon.
4 Szkoła:
   egzamin maturalny
   
6. 5.05.2014
Pon.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad sprawozdaniem z zajęć koła informatycznego (przebudowa układów, nowe zdjęcia i schematy)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   zakup za pieniądze własne dwóch płytek stykowych 830 pól Arduino Bascom Ośla Łączka do ćwiczeń na kole informatycznym
  27 zł
7. 6.05.2014
Wt.
8 Serwis edukacyjny:
   praca nad sprawozdaniem z zajęć koła informatycznego (przebudowa układów, nowe zdjęcia i schematy)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   przygotowanie materiałów dla klasy II
   
8. 7.05.2014
Śr.
10 Szkoła:
   egzamin maturalny (język angielski: poziom podstawowy rano i poziom rozszerzony po południu)
   instalacja kamerki internetowej
   wykonywanie złączek do płytek stykowych na koło informatyczne
   
9. 8.05.2014
Czw.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad sprawozdaniem z zajęć koła informatycznego (bramka programowana)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
10. 9.05.2014
Piąt.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   aktualizacja artykułu Droga do matematyki wg belfra WWW
   odpowiedzi na listy czytelników serwisu
   nauka własna (mikrokontrolery AVR)
   
11. 10.05.2014
Sob.
6 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   przygotowanie materiałów dla klasy II (artykuł, schematy blokowe)
   nauka własna (mikrokontrolery AVR)
   
12. 11.05.2014
Niedz.
6 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   przygotowanie materiałów dla klasy I
   praca nad sprawozdaniem z zajęć koła informatycznego (generatory)
   nauka własna (mikrokontrolery AVR)
   
13. 12.05.2014
Pon.
4 Serwis edukacyjny:
   zakup za pieniądze własne elementów na koło informatyczne:
      kondensator 100µF/16V x 4 szt. (do generatorów z bramek NOT)
      dioda LED czerwona x 10 szt.
      rezystor 120Ω x 20 szt. (do ograniczania prądu diod LED)
      układ scalony SN 7493 x 2 szt. (do ćwiczeń z licznikami)
      krokodylki małe x 2 szt. (do kabla zasilającego)
      wtyk bananowy x 2 szt. (do kabla zasilającego)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad sprawozdaniem z zajęć koła informatycznego (generatory)
  13 zł
14. 13.05.2014
Wt.
6 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad sprawozdaniem z zajęć koła informatycznego (generatory)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   
15. 14.05.2014
Śr.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   zakup za pieniądze własne:
     opornik 220Ω x 20 szt. (na koło informatyczne)
   nauka własna (mikrokontrolery AVR)
  2 zł
16. 15.05.2014
Czw.
3 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   zakupy za pieniądze własne:
      mikrokontroler ATTINY13A-PU x 4 szt. (na zajęcia koła informatycznego z programowania mikrokontrolerów)
      rejestr przesuwny 74HCT164 x 8 szt. (do konstruowania układów z mikrokontrolerami)
  24 zł
17. 16.05.2014
Piąt.
1 Szkoła:
   przygotowanie stanowisk komputerowych do matury z informatyki
   
18. 16.05.2014
Piąt.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   nauka własna (mikrokontrolery AVR)
   
19. 17.05.2014
Sob.
5 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad sprawozdaniem z zajęć koła informatycznego (mikrokontrolery AVR)
   nauka własna (mikrokontrolery AVR)
   zakupy za pieniądze własne:
      mikrokontroler ATMEGA8 x 3 szt. (na zajęcia koła informatycznego z programowania mikrokontrolerów)
  18 zł
20. 18.05.2014
Niedz.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad sprawozdaniem z zajęć koła informatycznego (mikrokontrolery AVR)
   nauka własna (mikrokontrolery AVR)
   
21. 19.05.2014
Pon.
1 Szkoła:
   sprawdzenie stanowiska na maturę przez ucznia
   
22. 19.05.2014
Pon.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad sprawozdaniem z zajęć koła informatycznego (mikrokontrolery AVR)
   nauka własna (mikrokontrolery AVR)
   
23. 20.05.2014
Wt.
4 Szkoła:
   matura z informatyki
   
24. 20.05.2014
Wt.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad sprawozdaniem z zajęć koła informatycznego (mikrokontrolery AVR)
   nauka własna (mikrokontrolery AVR)
   
25. 21.05.2014
Śr.
2 Szkoła:
   instalacja oprogramowania na nowych komputerach do sal lekcyjnych
   
26. 21.05.2014
Śr.
2 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
27. 22.05.2014
Czw.
1 Szkoła:
   instalacja oprogramowania na nowych komputerach do sal lekcyjnych
   zakup za pieniądze własne materiałów na koło informatyczne
      dioda LED czerwona 3mm x 20 szt. (do projektu kostki do gry)
      rezystor 270Ω/0,125W x 20 szt.
  10 zł
28. 22.05.2014
Czw.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad artykułem o kolorowaniu grafów (rysunki, algorytm, program w Pascalu, C++ i Basicu)
   
29. 23.05.2014
Piąt.
6 Serwis edukacyjny:
   przygotowanie materiałów dydaktycznych dla klasy II
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad artykułem o kolorowaniu grafów (rysunki, algorytm, program w Pascalu, C++ i Basicu)
   
30. 24.05.2014
Sob.
6 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad artykułem o kolorowaniu grafów (rysunki, algorytm, program w Pascalu, C++ i Basicu)
   nauka własna (tworzenie płytek drukowanych w aplikacji ExpressPCB – projekt płytki dla kostki LED na koło informatyczne)
   przygotowywanie materiałów na koło informatyczne (nowe projekty z mikrokontrolerami AVR)
   
31. 25.05.2014
Niedz.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   przygotowywanie materiałów na koło informatyczne (nowe projekty z mikrokontrolerami AVR)
   przygotowywanie materiałów dla klas I (baza danych MS Access 2007)
   
32. 26.05.2014
Pon.
6 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   przygotowywanie materiałów na koło informatyczne (nowe projekty z mikrokontrolerami AVR)
   przygotowywanie materiałów dla klas II (sortowanie przez kopcowanie)
   praca nad artykułem o kolorowaniu grafów (rysunki, algorytm, program w Pascalu, C++ i Basicu)
   
33. 27.05.2014
Wt.
5 Serwis edukacyjny:
   przygotowywanie materiałów na koło informatyczne (nowe projekty z mikrokontrolerami AVR)
   nauka własna (instalacja Linux Mint, testowanie instalacji pod kątem wymiany systemu w pracowni informatycznej)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
34. 28.05.2014
Śr.
2 Szkoła:
   próbna instalacja Linux Mint 16 na laptopie Acer w pracowni informatycznej. Instalacja i konfiguracja oprogramowania
   
35. 28.05.2014
Śr.
3 Serwis edukacyjny:
   przygotowywanie materiałów na koło informatyczne (nowe projekty z mikrokontrolerami AVR)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
36. 29.05.2014
Czw.
4 Serwis edukacyjny:
   przygotowywanie materiałów na koło informatyczne (nowe projekty z mikrokontrolerami AVR)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
37. 30.05.2014
Piąt.
3 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
38. 31.05.2014
Sob.
2 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   konserwacja serwera (archiwizacja logów, analiza logów błędów)
   
RAZEM: 160   0 zł 94 zł

 

Czerwiec, 2014

Lp. Data Liczba
godzin
Opis głównych czynności Koszty szkoły Koszty
własne
1. 1.06.2014
Niedz.
3 Serwis edukacyjny:
   archiwizacja serwisu
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
2. 2.06.2014
Pon.
5 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   przygotowywanie materiałów dla klas II (sortowanie szybkie)
   przygotowywanie materiałów na koło informatyczne (nowe projekty z mikrokontrolerami AVR)
   zakup za pieniądze własne materiałów na koło informatyczne
      dioda LED czerwona 5mm x 10 szt.
      rezystor 270Ω/0,125W x 20 szt.
      L293D – podwójny mostek H do sterowania silników prądu stałego za pomocą mikrokontrolerów
  10 zł
3. 3.06.2014
Wt.
4 Szkoła:
   konserwacja pracowni informatycznej (reinstalacja uszkodzonych programów, konfiguracja stanowisk, czyszczenie dysków, konfiguracja testowej instalacji Linux Mint 17 na laptopie Acer)
   rada pedagogiczna
   konsultacje z rodzicami
   zakup za pieniądze własne elementów na koło informatyczne:
      SN74164 x 4 szt. (rejestry przesuwne do projektów AVR)
      opornik 330Ω/0,125W x 20 szt. (do ograniczania prądu LED)
  6 zł
4. 3.06.2014
Wt.
4 Serwis edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   przygotowywanie materiałów dla klas II (stos, ONP)
   przygotowywanie materiałów na koło informatyczne (nowe projekty z mikrokontrolerami AVR)
   
5. 4.06.2014
Śr.
6 Szkoła:
   instalacja Linux Mint 17 na laptopie na hali sportowej
   instalacja Linux Mint 17 na laptopie z sali chemicznej
   testowanie różnych dystrybucji Linuxa pod katem ich instalacji na komputerach w pracowni
   instalacja i konfiguracja oprogramowania w testowanych dystrybucjach
   
6. 5.06.2014
Czw.
3 Szkoła:
   instalacja testowa Lubuntu 14.04 na laptopie w pracowni, testowanie oprogramowania, wyszukiwanie rozwiązań niedoróbek systemu
   
7. 5.06.2014
Czw.
4 Serwis Edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   przygotowywanie materiałów na koło informatyczne (nowe projekty z mikrokontrolerami AVR)
   
8. 6.06.2014
Piąt.
5 Serwis Edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   przygotowywanie materiałów na koło informatyczne (nowe projekty z mikrokontrolerami AVR)
   zakup za pieniądze własne elementów na koło informatyczne:
      lutownica zestaw z cyną i kalafonią x 1 szt.
      płytka miedziowana x 2 szt.
      kondensator 1000µF/6,3V x 5 szt.
  28 zł
9. 7.06.2014
Sob.
6 Serwis Edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   nauka własna (tworzenie płytek drukowanych w aplikacji PCB Artist)
   nauka własna (programowanie w systemie Linux)
   przygotowywanie materiałów na koło informatyczne (projekt kostki do gry, zaprojektowanie i wykonanie płytki drukowanej)
   
10. 8.06.2014
Niedz.
6 Serwis Edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   nauka własna (liczniki w mikrokontrolerach AVR)
   przygotowywanie materiałów na koło informatyczne (liczniki w mikrokontrolerach, projekt kostki)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
11. 9.06.2014
Pon.
4 Serwis Edukacyjny:
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   przygotowywanie materiałów na koło informatyczne (liczniki w mikrokontrolerach, projekt kostki)
   zakup za pieniądze własne elementów na koło informatyczne:
      złącze ZL201 x 1 szt.
      opornik 470Ω/0,125W x 20 szt.
  3 zł
12. 10.06.2014
Wt.
2 Serwis Edukacyjny:
   przygotowywanie materiałów na koło informatyczne (liczniki w mikrokontrolerach, projekt kostki)
   
13. 11.06.2014
Śr.
4 Szkoła:
   próbna instalacja Lubuntu, konfiguracja oprogramowania dla stanowiska uczniowskiego
   
14. 12.06.2014
Czw.
4 Szkoła:
   próbna instalacja Lubuntu, konfiguracja Eclipse z AVR (Windows i Linux), AvrDude, testowanie różnych rozwiązań pod kątem programowania mikrokontrolerów
   
15. 13.06.2014
Piąt.
4 Szkoła:
   zakupy za pieniądze rady rodziców:
      kabel połączeniowy męsko-męski 30 cm x 10 szt. (do połączeń na płytkach stykowych)
      pudełko organizer mały x 1 szt. (na drobne części elektroniczne)
   próbna instalacja linux LXLE, konfiguracja oprogramowania (Eclipse + AVR, Code::Blocks, Geany, gcc, g++)
10 zł  
16. 14.06.2014
Sob.
6 Serwis Edukacyjny
   montaż płytki do kostki elektronicznej (pomoc dydaktyczna na zajęcia z programowania mikrokontrolerów)
   przygotowywanie materiałów na koło informatyczne (liczniki w mikrokontrolerach, projekt kostki)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   nauka własna (liczniki w mikrokontrolerach AVR)
   ocena projektów uczniów
   zakup za pieniądze rady rodziców:
      mikrokontroler ATTINY24A-PU x 5 szt. (do projektów AVR na kole informatycznym)
      mikrokontroler ATTINY13A-PU x 5 szt. (do projektów AVR na kole informatycznym)
40 zł  
17. 15.06.2014
Niedz.
3 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   nauka własna (liczniki w mikrokontrolerach AVR)
   
18. 16.06.2014
Pon.
2 Szkoła
   instalacja i testowanie aplikacji linuxowych dla pracowni informatycznej
   zakup obudowy na kostkę elektroniczną
3 zł  
19. 17.06.2014
Wt.
3 Szkoła
   spotkanie w sprawie wychowawstwa w klasie 1K w roku szkolnym 2014/15
   próbna instalacja Lubuntu w pracowni. Konfiguracja oprogramowania: Libreoffice, Gimp, Inkscape, Code::Blocks, Geany i Eclipse z AVR.
   
20. 17.06.2014
Wt.
4 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   nauka własna (konfiguracja środowiska Eclipse-Kepler w Linuxie do pracy z programatorem AVRISP mkii, testowanie różnych opcji środowiska)
   
21. 18.06.2014
Śr.
2 Szkoła
   instalacja Lubuntu 14.04 Thrusty Thar wraz z oprogramowaniem na 3 stanowiskach uczniowskich w pracowni, konfiguracja oprogramowania.
   
22. 18.06.2014
Śr.
3 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   nauka własna (przerwania w mikrokontrolerach AVR)
   
23. 19.06.2014
Czw.
5 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad artykułem o zbiorach (tekst, grafika, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   nauka własna (przerwania w mikrokontrolerach AVR)
   zakup za pieniądze rady rodziców
      dioda LED RGB x 15 szt. (na zajęcia z programowania mikrokontrolerów AVR)
11 zł  
24. 20.06.2014
Piąt.
6 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad artykułem o zbiorach (tekst, grafika, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   
25. 21.06.2014
Sob.
6 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad artykułem o zbiorach (tekst, grafika, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   
26. 22.06.2014
Niedz.
6 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad artykułem o zbiorach (tekst, grafika, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   
27. 23.06.2014
Pon.
7 Szkoła
   instalacja Lubuntu na 5 stanowiskach (system + pakiet biurowy, graficzny i do programowania)
   konferencja klasyfikacyjna klas pierwszych i drugich
   zakup 4 programatorów ISP USBASP AVR ATMEL ARDUINO + TAŚMA (na zajęcia z programowania mikrokontrolerów AVR)
66 zł  
28. 24.06.2014
Wt.
2 Szkoła
   instalacja Lubuntu na 3 stanowiskach (system + pakiet biurowy, graficzny i do programowania)
   
29. 25.06.2014
Śr.
4 Szkoła
   naprawa uszkodzonego zasilacza (wymiana kondensatorów)
   wymiana dwóch stacji DVD
   usunięcie 3 wadliwych wentylatorów
   sprzątanie zaplecza
   instalacja Lubuntu na 5 stanowiskach (system + pakiet biurowy, graficzny i do programowania)
   
30. 25.06.2014
Śr.
3 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad artykułem o zbiorach (tekst, grafika, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   
31. 26.06.2014
Czw.
2 Szkoła
   instalacja Lubuntu na 3 stanowiskach (system + pakiet biurowy, graficzny i do programowania)
   
32. 26.06.2014
Czw.
2 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
33. 27.06.2014
Piąt.
5 Szkoła
   instalacja Lubuntu na 2 stanowiskach (system + pakiet biurowy, graficzny i do programowania)
   zakończenie roku szkolnego
   konferencja plenarna
   zakup za pieniądze rady rodziców elementów na zajęcia koła informatycznego (do wykonania zestawów uruchomieniowych dla mikrokontrolerów)
      złącze ZL201 1x40P x 2 szt.
      złącze ZL201 2x40P x 1 szt.
      złącze ZL262 1x40P x 1 szt.
      laminat miedziowany x 1 szt.
5 zł  
34. 27.06.2014
Piąt.
4 Serwis Edukacyjny
   projekt płytki uruchomieniowej dla ATTINY13
   
35. 28.06.2014
Sob.
1 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
36. 29.06.2014
Niedz.
2 Serwis Edukacyjny
   praca nad artykułem o zbiorach (tekst, grafika, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   
37. 30.06.2014
Pon.
1 Szkoła
   badania profilaktyczne
   zakup za pieniądze rady rodziców
      złącze ZL201 2x40P kątowe x 2 szt.  (do projektów modułów z AVR)
      złącze ZL262 2x40P kątowe x 2 szt.  (do projektów modułów z AVR)
      laminat dwustronnie miedziowany x 1 szt. (do płytek drukowanych)
      mikroprzycisk OR TS03-43 x 10 szt.  (do projektów modułów z AVR)
      podstawka pod układ scalony DIL8 x 40 szt. (do projektów modułów z AVR)
25 zł  
37. 30.06.2014
Pon.
2 Serwis Edukacyjny
   praca nad artykułem o zbiorach (tekst, grafika, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   
RAZEM: 141   160 zł 47 zł

 

Lipiec, 2014

Lp. Data Liczba
godzin
Opis głównych czynności Koszty szkoły Koszty
własne
1. 1.07.2014
Wt.
5 Serwis Edukacyjny
   testowanie programów do tworzenia płytek: Kicad, Eagle, ExpressPCB, PCB123 w systemie Windows oraz Lubuntu (docelowo do zainstalowania w pracowni)
   opracowanie płytki drukowanej dla ATTINY13 (schemat, PCB)
   praca nad artykułem o zbiorach (tekst, grafika, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   
2. 2.07.2014
Śr.
5 Szkoła
   instalacja Lubuntu na 3 stanowiskach w pracowni
   praca w komisji rekrutacyjnej
   
3. 2.07.2014
Śr.
2 Serwis edukacyjny
   praca nad artykułem o zbiorach (tekst, grafika, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
4. 3.07.2014
Czw.
5 Serwis edukacyjny
   wykonanie płytki uruchomieniowej dla ATTINY13 (drukowanie, wiercenie otworów, rysowanie ścieżek, trawienie, wlutowanie elementów, testowanie z programatorem USBASP w systemach Windows i Linux Lubuntu)
  
zakup za pieniądze rady rodziców
      wiertło 0,8mm x 50 szt. (do wiercenia otworów w płytkach drukowanych)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
27 zł  
5. 4.07.2014
Piąt.
6 Serwis edukacyjny
   wykonanie 5 płytek uruchomieniowych dla ATTINY13
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
  
zakup za pieniądze rady rodziców
      laminat dwustronnie miedziowany x 1 szt.
      złącze ZL201 2 x 40P kątowe x 1 szt.
      złącze ZL262 2x40P kątowe x 1 szt.
      opornik 470Ω/0,125W x 20 szt.
      dioda LED czerwona x 20 szt.
      nadsiarczan sodowy B237 100g x 1 szt. (do trawienia płytek drukowanych)
20 zł  
6. 5.07.2014
Sob.
0 Serwis edukacyjny
   odpoczywam
   
7. 6.07.2014
Niedz.
4 Serwis edukacyjny
   montaż 6 płytek uruchomieniowych dla ATTINY13 do zajęć na kole informatycznym (przylutowanie przelotek. gniazd Kanda oraz podstawek pod układ mikrokontrolera)

   obrazek
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)

   
8. 7.07.2014
Pon.
4 Serwis edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
  
praca nad artykułem o zbiorach (tekst, grafika, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   
9. 8.07.2014
Wt.
4 Serwis edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
  
praca nad artykułem o zbiorach (tekst, grafika, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
  
zakup za pieniądze własne
      laminat dwustronnie miedziowany x 4 szt. (do płytek drukowanych)
      cyna fiolka 1mm 16g x 1 szt. (do lutowania elementów na płytkach drukowanych)
      pudełko Organizer 298X400x85mm x 1 szt. (na elementy elektroniczne oraz narzędzia: miernik, lutownica, cyna, kalafonia, płytki)
  40 zł
10. 9.07.2014
Śr.
5 Serwis edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
  
praca nad artykułem o zbiorach (tekst, grafika, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
11. 10.07.2014
Czw.
3 Serwis edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
  
praca nad artykułem o klikach (tekst, grafika, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   
12. 11.07.2014
Piąt.
5 Serwis edukacyjny
   zakup za pieniądze własne
      mikroprzycisk 2N x 12 szt. (do aplikacji dla ATTINY13)
      dioda LED L531D x 20 szt. (do aplikacji dla ATTINY13)
      rezystor 470Ω/0,25W x 50 szt. (do aplikacji dla ATTINY13)
      złącze PSD10 x 2 szt. (do aplikacji dla ATTINY13)
      kondensator 47µF/6,3V x 2 szt. (do aplikacji dla ATTINY13)
   projektowanie aplikacji dla ATTINY13 (schemat, PCB, wykonanie PCB, montaż, uruchomienie)
   praca nad artykułem o klikach (tekst, grafika, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
  20 zł 
13. 12.07.2014
Sob.
6 Serwis edukacyjny
   budowa 6 płytek aplikacyjnych dla ATTINY13 (wykonanie PCB, wiercenie otworów, lutowanie, testowanie)

   obrazek
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)

   
14. 13.07.2014
Niedz.
0 Serwis edukacyjny
   odpoczywam
   
15. 14.07.2014
Pon.
1 Szkoła
   komisja rekrutacyjna
   
16. 14.07.2014
Pon.
4 Serwis edukacyjny
   praca nad artykułem o klikach (tekst, grafika, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
17. 15.07.2014
Wt.
5 Serwis edukacyjny
   praca nad artykułem o klikach (tekst, grafika, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
18. 16.07.2014
Śr.
5 Serwis edukacyjny
   obróbka i publikacja galerii
   praca nad artykułem o sieciach przepływowych
   praca nad artykułem o technice cyfrowej
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
19. 17.07.2014
Czw.
4 Serwis edukacyjny
   praca nad artykułem o sieciach przepływowych
   praca nad artykułem o technice cyfrowej
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
20. 18.07.2014
Piąt.
3 Serwis edukacyjny
   praca nad artykułem o technice cyfrowej
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
21. 19.07.2014
Sob.
5 Serwis edukacyjny
   zakup za pieniądze własne:
      uchwyt baterii BC303 x 1 szt. (do zasilania urządzeń elektronicznych)
      kable połączeniowe męsko-żeńskie 30cm x 4 szt. (do zasilania urządzeń elektronicznych)
      cyna fiolka 1mm 16g x 1 szt. (do lutowania)
   praca nad artykułem o technice cyfrowej
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
  8 zł
22. 20.07.2014
Niedz.
2 Serwis edukacyjny
   praca nad artykułem o technice cyfrowej
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
23. 21.07.2014
Pon.
6 Serwis edukacyjny
   praca nad artykułem o technice cyfrowej
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   
24. 22.07.2014
Wt.
6 Serwis edukacyjny
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   praca nad artykułem o technice cyfrowej
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
25. 23.07.2014
Śr.
4 Serwis edukacyjny
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   praca nad artykułem o technice cyfrowej
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
26. 24.07.2014
Czw.
3 Serwis edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
27. 25.07.2014
Piąt.
3 Serwis edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   
28. 26.07.2014
Sob.
0 Serwis edukacyjny
   odpoczywam
   
29. 27.07.2014
Niedz.
6 Serwis edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   praca nad artykułem o technice cyfrowej
   praca nad artykułem o sieciach przepływowych
   
30. 28.07.2014
Pon.
3 Serwis edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
31. 29.07.2014
Wt.
2 Serwis edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   
32. 30.07.2014
Śr..
4 Serwis edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
32. 31.07.2014
Czw..
4 Serwis edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
RAZEM: 124   47 zł 68 zł

 

Sierpień, 2014

Lp. Data Liczba
godzin
Opis głównych czynności Koszty szkoły Koszty
własne
1. 1.08.2014
Piąt.
4 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
  
konserwacja serwera
   
2. 2.08.2014
Sob.
5 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
3. 3.08.2014
Niedz.
3 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
4. 4.08.2014
Pon.
5 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
5. 5.08.2014
Wt.
6 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   
6. 6.08.2014
Śr.
4 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   
7. 7.08.2014
Czw.
4 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   
8. 8.08.2014
Piąt.
5 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   praca nad artykułem o maksymalnym przepływie (tekst, grafika, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   
9. 9.08.2014
Sob.
2 Serwis Edukacyjny
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
10. 10.08.2014
Niedz.
5 Serwis Edukacyjny
   opracowanie HTML i publikacja La tempomaŝino w bibliotece esperanckiej
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
  
odpowiedzi na listy czytelników serwisu
   
11. 11.08.2014
Pon.
15.08.2014
Piąt.
0 Serwis Edukacyjny
   wyjazd bez dostępu do komputera
   
12. 16.08.2014
Sob.
5 Serwis Edukacyjny
   praca nad artykułem o maksymalnym przepływie (tekst, grafika, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   zakup za pieniądze własne
      przełącznik tact switch 6x6 10mm x 100 szt.
  18 zł
13. 17.08.2014
Niedz.
3 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
14. 18.08.2014
Pon.
4 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   praca nad artykułem o technice cyfrowej
   
15. 19.08.2014
Wt.
5 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   praca nad artykułem o technice cyfrowej
   
16. 20.08.2014
Śr.
2 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   
17. 21.08.2014
Czw.
4 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
18. 22.08.2014
Piąt.
2 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   
19. 23.08.2014
Sob.
4 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   
20. 24.08.2014
Niedz.
6 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   tłumaczenia (Spectrum ROM Disassembly dla sekcji Stare Komputery)
   praca nad artykułem o maksymalnym przepływie (tekst, grafika, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   rozkład materiału dla klasy I
   
21. 25.08.2014
Pon.
3 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
22. 26.08.2014
Wt.
5 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
23. 27.08.2014
Śr.
1 Szkoła
   spotkanie zespołów przedmiotowych z dyrekcją
   porządkowanie pracowni informatycznej
   
24. 27.08.2014
Śr.
4 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   praca nad artykułem o maksymalnych skojarzeniach (tekst, grafika, algorytmy, programy w Pascalu, C++ i Basic)
   
25. 28.08.2014
Czw.
3 Szkoła
   konferencja
   
26. 28.08.2014
Czw.
4 Serwis Edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   praca nad artykułem o instalacji stanowiska uczniowskiego w systemie Linux Lubuntu 14.04 LTS
   
27. 29.08.2014
Piąt.
2 Szkoła
   spotkanie komisji rekrutacyjnej
   naprawa połączeń sieciowych w gabinecie dyrektora
   
28. 29.08.2014
Piąt.
4 Serwis edukacyjny
   przygotowanie i publikacja rozkładów materiału z informatyki
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   
29. 30.08.2014
Sob.
5 Serwis edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   tłumaczenia (powieść Juliusza Verne'a L'île Mystérieuse dla sekcji esperanto, przekład z francuskiego i polskiego)
   praca nad artykułem o instalacji stanowiska uczniowskiego w systemie Linux Lubuntu 14.04 LTS
   
30. 31.08.2014
Niedz.
3 Serwis edukacyjny
   praca nad słownikiem polsko-esperanckim i esperancko-polskim (baza słów)
   praca nad artykułem o instalacji stanowiska uczniowskiego w systemie Linux Lubuntu 14.04 LTS
   
RAZEM: 108   0 zł 18 zł