Artykuł zawiera treści przeprowadzonych lekcji oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów I LO w Tarnowie. Celem artykułu jest umożliwienie uczniowi powtarzanie materiału przerobionego na lekcjach oraz wykonywanie różnych ćwiczeń. Numery rozdziałów odpowiadają jednostkom tematycznym realizowanym w ramach lekcji – jedna lekcja może składać się z kilku takich jednostek lub jedna jednostka może obejmować kilka lekcji. Niektóre z tematów są podane jako uzupełnienie treści przerabianych w trakcie lekcji.

Klasa I

01 – wiadomości wstępne
02 – test kompetencji
03 – informacja w komputerze
04 – sieci komputerowe
05 – Internet
06 – grafika komputerowa: edytor CorelDraw
07 – grafika komputerowa: figury wektorowe
08 – grafika komputerowa: wypełnienia i przezroczystość
09 – strony WWW
10 – arkusz kalkulacyjny MS Excel 2007
11 – arkusz kalkulacyjny, rozwiązywanie zadań
12 – tworzenie wykresów funkcji w arkuszu kalkulacyjnym
13 – zastosowanie wykresów w fizyce
14 – korespondencja seryjna
15 – baza danych MS-Access 2007

Klasa II

01 – wiadomości wstępne
02 – wprowadzenie do informatyki
03 – kodowanie liczb
04 – liczby bez znaku i ze znakiem
05 – budowa komputera PMC
06 – symulator PMC
07 – ćwiczenia w programowaniu: PMC
08 – wstęp do programowania w C++
09 – zmienne
10 – instrukcja warunkowa if
11 – pętle warunkowe while i do...while
12 – pętla iteracyjna for
13 – ćwiczenia w programowaniu: pętle w C++
14 – algorytmy
15 – liczby zmiennoprzecinkowe
16 – wzór Herona i jego zastosowania
17 – wyznaczanie miejsc zerowych funkcji metodami bisekcji i regula falsi
18 – rekurencja
19 – tablice
20 – tablice dynamiczne
21 – wyszukiwanie liniowe
22 – znajdowanie min i max
23 – wyszukiwanie binarne i interpolacyjne w zbiorach uporządkowanych
24 – wyszukiwanie najczęstszego elementu
25 – wyszukiwanie k-tego największego elementu w zbiorze
26 – liczby pierwsze
27 – sito Eratostenesa
28 – rozkład liczby naturalnej na czynniki pierwsze
29 – generatory liczb pseudolosowych
30 – mieszanie i losowanie
31 – szyfrowanie
32 – szyfr RSA
33 – sortowanie bąbelkowe, przez wybór i przez wstawianie
34 – sortowanie stogowe
35 – sortowanie szybkie
36 – stos, ONP

Klasa III – wg starej podstawy programowej

01 – wiadomości wstępne
02 – powtórka z C++
03 – tablice w C++, tablice dynamiczne
04 – wyszukiwanie
05 – ćwiczenia w programowaniu: wyszukiwanie informacji
06 – listy
07 – stos, przeliczanie liczb dziesiętnych na zapis w innym systemie pozycyjnym
08 – algorytmy stosowe, ONP
09 – drzewa binarne
10 – przechodzenie drzew binarnych algorytmem DFS
11 – badanie drzew binarnych
12 – ćwiczenia w programowaniu: drzewa binarne
13 – testy maturalne


Koło informatyczne 2013/2014

Koło informatyczne będzie się odbywać w poniedziałki od godziny 1250 (7 lekcja) w pracowni komputerowej. Pierwsze zajęcia 16 IX 2013. Tematyka: programowanie w C++, zaawansowane struktury danych, gry logiczne, grafika. Zapraszamy wszystkich uzdolnionych informatycznie uczniów.

Semestr I

01 – pamięć, wskaźniki, tablice dynamiczne
02 – klasy, przeciążanie operatora, klasa szablonowa.
03 – programy modułowe. Gra Saper.
04 – programowanie w środowisku MS-Windows
05 – biblioteka wxWidgets dla Code::Blocks
06 – łańcuchy znakowe
07 – podstawowe operacje na tekstach
08 – ciekawe zadanie ACM
09 – ciekawe zadanie ACM
10 – kod Gray'a
11 – mapy Karnaugha

Semestr II

12 – biblioteka konsoli
13 – podstawowe operacje na plikach w języku C++
14 – technika cyfrowa, robotyka – warsztat, diody LED i oporniki
15 – technika cyfrowa, robotyka – układy cyfrowe TTL, bramka NAND 7400
16 – technika cyfrowa, robotyka – układy pamięciowe, przerzutnik RS, D i T
17 – technika cyfrowa, robotyka – bramka programowana, jednostka arytmetyczno-logiczna procesora
18 – technika cyfrowa, robotyka – generator impulsów, licznik, dzielnik częstotliwości
19 – technika cyfrowa, robotyka – mikrokontrolery AVR – zapis do portów
20 – technika cyfrowa, robotyka – mikrokontrolery AVR – odczyt z portów
21 – technika cyfrowa, robotyka – mikrokontrolery AVR – licznik czasu

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe