Materiały dydaktyczne dla klas pierwszych

01 – Wprowadzenie
02 – Test kompetencji
03 – Sieci komputerowe i Internet
04 – Grafika rastrowa: program GIMP cz.1
05 – Grafika rastrowa: program GIMP cz.2
06 – Grafika rastrowa: program GIMP cz.3
07 – Grafika wektorowa: program Inkscape cz.1
08 – Grafika wektorowa: program Inkscape cz.2
09 – Grafika wektorowa: program Inkscape cz.3
10 – Tworzenie stron WWW: wprowadzenie
11 – Tworzenie stron WWW w aplikacji KompoZer
12 – Tworzenie stron WWW z nawigacją i arkuszem stylów

Materiały dydaktyczne dla klas drugich

01 – Wprowadzenie
02 – Wprowadzenie do informatyki
03 – Kodowanie liczb
04 – Liczby ze znakiem w kodzie uzupełnień do podstawy 2
05 – Wprowadzenie do języka C++
06 – Zmienne całkowite
07 – Instrukcja warunkowa
08 – Pętle warunkowe typu while i do while
09 – Pętla iteracyjna typu for
10 – Ćwiczenia w programowaniu
11 – Przykładowe rozwiązania ćwiczeń w programowaniu
12 – Liczby zmiennoprzecinkowe, typy zmiennoprzecinkowe w języku C++
13 – Algorytmy
14 – Wzór Herona
15 – Miejsca zerowe funkcji
16 – Funkcje, parametry, zmienne lokalne i globalne
17 – Rekurencja
18 – Tablice
19 – Wskaźniki, zmienne dynamiczne, tablice dynamiczne
20 – Wyszukiwanie liniowe
21 – Wyszukiwanie min i max
22 – Wyszukiwanie binarne i interpolacyjne
23 – Wyszukiwanie najczęstszego elementu
24 – Wyszukiwanie k-tego największego elementu w zbiorze
25 – Liczby pierwsze
26 – Sito Eratostenesa
27 – Rozkład na czynniki pierwsze
28 – Generatory liczb pseudolosowych
29 – Mieszanie pseudolosowe
30 – Szyfrowanie
31 – Szyfr RSA
32 – Sortowanie danych (metoda bąbelkowa, przez wybór i przez wstawianie)
33 – Sortowanie kopcowe

Materiały dydaktyczne dla klas trzecich

01 – Wprowadzenie
02 – Sieci komputerowe
03 – Transmisja cyfrowa
04 – Internet
05 – JavaScript
06 – Proste skrypty
07 – Tematy ćwiczeń z JavaScript
08 – Prosta galeria fotografii
09 – Zegar i kalendarz
10 – Bazy danych, język SQL
11 – Wyszukiwanie informacji w bazie danych
12 – Rozwiązywanie zadań maturalnych z bazami danych
13 – Rozwiązywanie zadań maturalnych z bazami danych


Materiały dydaktyczne dla kół informatycznych

Elektronika z robotyką

Kurs programowania mikrokontrolerów

Koło informatyczne

01 – Zajęcia organizacyjne
02 – Tablice dynamiczne
03 – Podstawy języka C++
04 – Liczby całkowite w systemie dwójkowym
05 – Kod U2, struktura programu w języku C++
06 – Podstawowe typy danych, zmienne w języku C++
07 – Wyrażenia
08 – Modyfikacja zmiennej
09 – Instrukcja warunkowa
10 – Instrukcja wyboru
11 – Pętle warunkowe
12 – Pętla iteracyjna
13 – Tablice i struktury


Pomoce dydaktyczne oraz dodatki

Instalacja stanowiska uczniowskiego w systemie Linux Lubuntu
Instalacje dodatkowych składników dla Linux Lubuntu
Procedury Lubuntu

 

Kącik klasy 1K

Ocenianie zachowania
Plan wychowawczy
Matematyka: Logarytmy

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe