Rozliczenie nie uwzględnia pensum dydaktycznego oraz godzin karcianych

Liczba godzin pracy wg miesięcy i lat
Rok szkolny: 2005 2006 2007 2008 2009
  l.godz. l.godz. l.godz. l.godz. l.godz.
Styczeń n/a 90 86 42 81
Luty n/a 75 74 49 30
Marzec n/a 44 58 72 70
Kwiecień n/a 67 63 84 66
Maj n/a 76 63 75 77
Czerwiec 36 29 34 60 11
Lipiec 66 66 30 65 n/a
Sierpień 42 27 18 59 n/a
Wrzesień 120 46 64 46 n/a
Październik 88 50 49 45 n/a
Listopad 94 69 66 67 n/a
Grudzień 87 61 40 87 n/a
Razem: 533 700 645 751 335
Kumulacja: 533 1233 1878 2629 2964

 

Nowa ewidencja godzin od 10-03-2014
Nie uwzględnia godzin pensum dydaktycznego

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
pensum: 24 g. pensum: 25 g. pensum: 22 g. pensum: 20 g.
  l.godz.   l.godz.   l.godz.   l.godz.
IX n/a IX 143 IX 128 IX 67
X n/a X 93 X 119 X 88
XI n/a XI 78 XI 43 XI 91
XII n/a XII 112 XII 54 XII 63
I n/a I 144 I 53 I 49
II n/a II 46 II 118 II 55
III 141 III 0 III 85 III 91
IV 164 IV 14 IV 81 IV  
V 160 V 91 V 163 V  
VI 141 VI 95 VI 77 VI  
VII 124 VII 17 VII 0 VII  
VIII 108 VIII 0 VIII 0 VIII  
Razem: 838 Razem: 833 Razem: 921 Razem: 504
Kumulacja: 3802 Kumulacja: 4635 Kumulacja: 5556 Kumulacja: 6660