Lp. Data l.godz.

STYCZEŃ 2009

1. 5.01.2009 3 Rozbudowa słownika polsko-esperancko-angielskiego do 1500  haseł w każdym z języków.

Kompilacja słownika.

Publikacja nowej wersji słownika w serwisie.

Publikacja artykułu w Retrocomputing - Tworzenie obrazu telewizyjnego przez komputer ZX81 (tłumaczenie z języka angielskiego)

2. 6.01.2009 3
3. 7.01.2009 3
4. 8.01.2009 4
5. 9.01.2009 4
6. 10.01.2009 5
7. 12.01.2009 2 Informatyka i TI w I-LO  - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Instrukcja warunkowa w języku C++ - klasa I informatyczna
- Obiekt string - gra MasterMind - koło informatyczne

8. 13.01.2009 2
9. 14.01.2009 4
10. 15.01.2009 3 Retrocomputing - praca nad artykułami:

- Programowanie w języku ZX81 Basic (poprawki i uzupełnienia)
- Listing kodu asemblerowego pamięci ROM komputera ZX81 - nowy artykuł
- Tworzenie obrazu telewizyjnego przez komputer ZX81 - poprawki i uzupełnienia
- Informacje techniczne o ZX81 - nowy artykuł
- Programowanie w kodzie maszynowym ZX81 - nowy artykuł
- Instrukcja użytkownika mikroprocesora Z80 - nowy artykuł

11. 16.01.2009 4
12. 17.01.2009 3
13. 18.01.2009 3
14. 19.01.2009 3
15. 20.01.2009 4
16. 21.01.2009 3
17. 22.01.2009 2
18. 23.01.2009 3
19. 24.01.2009 3
20. 26.01.2009 4
21. 27.01.2009 3
22. 28.01.2009 3
23. 29.01.2009 4
24. 30.01.2009 3
25. 31.01.2009 3
Razem: 81 Kumulacja: 2660
Lp. Data l.godz.

LUTY 2009

1. 2.02.2009 2 Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Podstawy transmisji cyfrowej - klasa I nieinformatyczna
- Instrukcje pętli warunkowych - klasa I informatyczna
- Tablice - gra w układankę - koło informatyczne

2. 3.02.2009 2
3. 4.02.2009 2
4. 6.02.2009 2 Retrocomputing - praca nad artykułami:

- Informacje techniczne o ZX81 - kontynuacja
- Programowanie w kodzie maszynowym ZX81 - kontynuacja
- Instrukcja użytkownika mikroprocesora Z80 - kontynuacja

5. 9.02.2009 3
6. 10.02.2009 2
7. 11.02.2009 3
8. 12.02.2009 4
9. 13.02.2009 3
10. 14.02.2009 3
11. 24.02.2009 2 Opracowanie galerii zdjęć z "Małopolskiej Nocy Naukowców '2008" i publikacja jej w serwisie.
12. 25.02.2009 2
Razem: 30 Kumulacja: 2690
Lp. Data l.godz.

MARZEC 2009

1. 2.03.2009 2 Retrocomputing - praca nad artykułami:

- Informacje techniczne o ZX81 - kontynuacja
- Programowanie w kodzie maszynowym ZX81 - kontynuacja
- Instrukcja użytkownika mikroprocesora Z80 - kontynuacja

2. 3.03.2009 3
3. 4.03.2009 3
4. 5.03.2009 2
5. 6.03.2009 2
6. 7.03.2009 3
7. 9.03.2009 2 Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Sieci komputerowe - klasa I nieinformatyczna
- Instrukcja pętli iteracyjnej - klasa I informatyczna
- Kolejka - gra Wąż

8. 10.03.2009 2
9. 12.03.2009 2
10. 13.03.2009 3
11. 16.03.2009 3 Retrocomputing - praca nad artykułami:

- Informacje techniczne o ZX81 - kontynuacja
- Programowanie w kodzie maszynowym ZX81 - kontynuacja
- Instrukcja użytkownika mikroprocesora Z80 - kontynuacja

12. 17.03.2009 2
13. 18.03.2009 3
14. 19.03.2009 3
15. 20.03.2009 4
16. 21.03.2009 3
17. 22.03.2009 3 Dokończenie rozdziału o dyskach twardych w artykule "Mały leksykon struktur danych"
18. 23.03.2009 2 Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Internet - klasa I nieinformatyczna
- Algorytm Euklidesa - klasa I informatyczna
- Stos - gra Linie

19. 24.03.2009 2
20. 25.03.2009 3
21. 26.03.2009 2
22. 27.03.2009 3 Retrocomputing - praca nad artykułami:

- Informacje techniczne o ZX81 - kontynuacja
- Programowanie w kodzie maszynowym ZX81 - kontynuacja

23. 28.03.2009 3
24. 29.03.2009 3
25. 30.03.2009 3
26. 31.03.2009 4
Razem: 70 Kumulacja: 2760
Lp. Data l.godz.

KWIECIEŃ 2009

1. 2.04.2009 2 Opracowanie HTML artykułu "Numeryczne obliczanie orbit" prof. T. Sypka.

Publikacja artykułu w serwisie

2. 3.04.2009 2
3. 4.04.2009 1
4. 5.04.2009 2 Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Funkcje w języku C++ - klasa I informatyczna
- Algorytm Minimax - gra w kółko i krzyżyk - koło informatyczne

5. 6.04.2009 2
6. 7.04.2009 2
7. 8.04.2008 4 Retrocomputing - praca nad artykułami:

- Informacje techniczne o ZX81 - kontynuacja
- Programowanie w kodzie maszynowym ZX81 - kontynuacja

8. 9.04.2009 6
9. 10.04.2009 3
10. 11.04.2009 2
11. 14.04.2009 4
12. 15.04.2009 2 Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Generacja liczb pierwszych przez sprawdzanie podzielności - klasa I informatyczna
- Złożoność obliczeniowa i pamięciowa algorytmów - klasa I informatyczna
- Instalacja biblioteki SDL dla środowiska Dev-C++

13. 16.04.2009 2
14. 17.04.2009 2
15. 18.04.2009 2
16. 20.04.2009 2 Retrocomputing - praca nad artykułami:

- Informacje techniczne o ZX81 - kontynuacja
- Programowanie w kodzie maszynowym ZX81 - kontynuacja

17. 21.04.2009 3
18. 22.04.2009 3
19. 23.04.2009 2 Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Liczby zmiennoprzecinkowe i ich własności - klasa I informatyczna
- Typy zmiennoprzecinkowe w języku C++ oraz zasady pracy z nimi - klasa I informatyczna
- Powierzchnia graficzna w SDL - stawianie punktów - koło informatyczne

20. 24.04.2009 2
21. 25.04.2009 2
22. 26.04.2009 1
23. 27.04.2009 2 Retrocomputing - praca nad artykułami:

- Informacje techniczne o ZX81 - kontynuacja
- Programowanie w kodzie maszynowym ZX81 - kontynuacja

24. 28.04.2009 4
25. 29.04.2009 4
26. 30.04.2009 3 Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.
- Tworzenie biblioteki graficznej mylib - koło informatyczne
Razem: 66 Kumulacja: 2826
Lp. Data l.godz.

MAJ 2009

1. 4.05.2009 3 Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Przekazywanie parametrów do funkcji przez wartość oraz przez referencję - klasa I informatyczna
- Obliczanie pola trójkąta za pomocą wzoru Herona - klasa I informatyczna
- Algorytmy rozwiązywania równań - klasa I informatyczna

2. 5.05.2009 4
3. 6.05.2009 3
4. 7.05.2009 2
5. 8.05.2009 3 Retrocomputing - praca nad artykułami:

- Informacje techniczne o ZX81 - kontynuacja
- Programowanie w kodzie maszynowym ZX81 - kontynuacja

6. 9.05.2009 3
7. 10.05.2009 2
8. 11.05.2009 3 Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Znajdowanie miejsc zerowych funkcji - metoda Bisekcji i Regula Falsi - klasa I informatyczna
- Stawianie punktów i rysowanie linii poziomych oraz pionowych - koło informatyczne

9. 12.05.2009 2
10. 13.05.2009 3 Retrocomputing - praca nad artykułami:

- Informacje techniczne o ZX81 - kontynuacja
- Programowanie w kodzie maszynowym ZX81 - kontynuacja

11. 14.05.2009 3
12. 15.05.2009 3
13. 16.05.2009 3
14. 18.05.2009 2 Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Zabawa z pikselami - koło informatyczne
- Tablice - operacje insert i remove - klasa I informatyczna
- Tablice dynamiczne - klasa I informatyczna

15. 19.05.2009 2
16. 20.05.2009 2
17. 21.05.2009 3 Retrocomputing - praca nad artykułami:

- Informacje techniczne o ZX81 - kontynuacja
- Programowanie w kodzie maszynowym ZX81 - kontynuacja

18. 22.05.2009 3
19. 23.05.2009 2
20. 25.05.2009 2 Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Wyszukiwanie liniowe - klasa I informatyczna
- Wyszukiwanie liniowe z wartownikiem - klasa I informatyczna
- Wyszukiwanie binarne - klasa I informatyczna
- Wyszukiwanie max i min - jednoczesne wyszukiwanie max i min - klasa I informatyczna
- Wyszukiwanie lidera - klasa I informatyczna
- Zabawa z pikselami - koło informatyczne
- Algorytm Bresenhama - koło informatyczne
- Zabawa z odcinkami - koło informatyczne

21. 26.05.2009 3
22. 27.05.2009 3
23. 28.05.2009 3
24. 29.05.2009 6
25. 30.05.2009 5
26. 31.05.2009 4
Razem: 77 Kumulacja: 2903
Lp. Data l.godz.

CZERWIEC 2009

1. 1.06.2009 2 Retrocomputing - praca nad artykułem:

- Programowanie w kodzie maszynowym ZX81 - kontynuacja

2. 2.06.2009 5
3. 3.06.2009 3
4. 3.06.2009 1 Przebudowa skryptów PHP archiwum wiadomości pocztowych - teraz możliwa jest archiwizacja napływających listów co kilka miesięcy. Dostęp jest do wybranego okresu korespondencji.
5. 4.06.2009   Retrocomputing - praca nad artykułem:

- Programowanie w kodzie maszynowym ZX81 - kontynuacja

Razem: 11