Informatyka dla klas I – Grafika wektorowa

Wypełnienia i przezroczystość

Wypełnienie liniowe

Narysuj na kartce kwadrat (wciśnij F6 i z klawiszem Ctrl przeciągnij myszką). Następnie naciśnij klawisz G lub kliknij myszką w przyborniku ikonę - obrazek - zostanie wybrane narzędzie wypełnienia interaktywnego. Kursor myszki zmieni kształt na - obrazek. Wskaż narzędziem lewy górny narożnik narysowanego kwadratu i przeciągnij kursor myszki z wciśniętym lewym przyciskiem w kierunku prawego dolnego narożnika, po czym zwolnij lewy przycisk myszki:

obrazek     obrazek obrazek

Od punktu początkowego do końcowego zostaje utworzona strzałka wypełnienia tonalnego. Skrajne kwadraty pokazują kolor początkowy i końcowy wypełnienia. Kolory te można szybko zmieniać na pasku własności narzędzia wykorzystując dwie listy rozwijane wypełnienia:

obrazek

Wykorzystując te narzędzia zmień kolory wypełnienia tonalnego na czerwony i żółty:

obrazek

Końce strzałki wypełnienia tonalnego można przemieszczać (sprawdź również przemieszczanie punktów końcowych z klawiszem Ctrl) - zwróć uwagę, iż zmiana koloru występuje w pasie równoległym do kierunku strzałki, a kolory przechodzą w siebie tylko na długości strzałki - poza punktami krańcowymi kolor jest już stały i równy kolorowi punktu końcowego strzałki:

obrazek     obrazek     obrazek

Na strzałce wypełnienia znajduje się suwak do przesuwania punktu środkowego. Suwak reguluje stopień zagęszczenia koloru startowego i końcowego:

obrazek     obrazek     obrazek

W lewym narożniku paska własności narzędzia wypełnienia znajduje się ikona edycji wypełnienia - obrazek. Kliknij ją kursorem myszki. Na ekranie ukaże się okno dialogowe:

obrazek

W okienku ustaw kolor startowy pomarańczowy, końcowy żółty, środek na 50 (kolory przechodzą w siebie równomiernie) i kliknij przycisk ze strzałką zgodną z kierunkiem ruchu wskazówek zegara - kolory będą się zmieniać po obwodzie koła barw - uzyskamy ciekawy efekt tęczy:

obrazek

Poeksperymentuj z różnymi kolorami i drugim przyciskiem ze strzałką w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Często chcemy, aby wypełnienie tonalne przebiegało poprzez wybrane przez nas kolory. W tym celu w oknie dialogowym edycji wypełnienia wybieramy:

Przejście kolorów > Niestandardowe

Wygląd okienka dialogowego zmieni się:

obrazek

Kolory startowy i końcowy wybieramy klikając myszką w krańcowe punkty ponad paskiem przejścia kolorów, a następnie wybierając odpowiedni kolor na palecie:

obrazek     obrazek    
obrazek obrazek

Wewnątrz paska przejścia kolorów można zdefiniować nowe punkty, w których umieszczamy kolory z palety - dzięki temu wypełnienie tonalne może zawierać kilka przejść kolorów. W tym celu wskazujemy punkt na pasku, klikamy dwukrotnie myszką i gdy pojawi się nowy punkt w postaci strzałki, wybieramy dla niego kolor z palety:

obrazek     obrazek    

Takich punktów można zdefiniować kilka. Po zatwierdzeniu okienka dialogowego otrzymujemy wypełnienie tonalne, wielokolorowe:

obrazek

Na strzałce wypełnienia tonalnego znika suwak, a pojawiają się punkty wybranych kolorów. Punkty te można przesuwać kursorem myszki, zmieniając w ten sposób wypełnienie obiektu.

Wypełnienie radialne

Wymaż grafikę (klawisze Ctrl+A i Delete). Wybierz narzędzie Elipsa (klawisz F7) i z pomocą klawisza Ctrl narysuj koło. Następnie wciśnij klawisz G i z listy umieszczonej po lewej stronie na pasku własności wybierz rodzaj wypełnienia - Promieniowe. W starszych Corelach należy wybrać z listy wypełnienie tonalne i kliknąć ikonę wypełnienia promieniowego. Wypełnienie promieniowe symuluje powierzchnie kuliste:

obrazek

Biały punkt przemieszczamy na lewo do góry koła:

obrazek                    

Czarny punkt dosuwamy w pobliże białego, zmniejszając promień wypełnienia. Otrzymamy efekt kuli oświetlonej z boku:

obrazek    

Kolory wypełnienia zmieniamy identycznie jak w wypełnieniu liniowym.

Zastanów się w jaki sposób uzyskać poniższy efekt za pomocą poznanych dotąd narzędzi:

obrazek

 

Wypełnienie stożkowe

Wymaż kartkę i narysuj spłaszczoną w pionie elipsę. Naciśnij klawisz G i z listy na pasku własności wybierz rodzaj wypełnienia - Stożkowe. W starszych Corelach należy ustawić na liście wypełnienie tonalne i kliknąć ikonę wypełnienia stożkowego. Otrzymasz następujący efekt:

obrazek

Na pasku własności wybierz kolory brązowy i żółty:

obrazek

Przeciągnij myszką z wciśniętym klawiszem Ctrl (ograniczenie) środkowy romb w górę elipsy:

obrazek

Obróć narzędzie wypełnienia stożkowego chwytając i przeciągając wokoło punkt koloru. Następnie przysuń suwak do koloru żółtego. Otrzymasz efekt talerza perkusyjnego:

obrazek

Teraz zmień kolor startowy wypełnienia na czerwony:

obrazek

Posiłkując się klawiszem Ctrl przeciągnij romb narzędzia na środek elipsy:

obrazek

Kliknij myszką ikonę edycji wypełnienia - obrazek na pasku własności. Następnie w sekcji przejść kolorów kliknij przycisk przejścia po okręgu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zatwierdź zmiany:

obrazek

Wciśnij klawisz spacji - przełączysz się na narzędzie wskaźnik i wokół elipsy pojawią się uchwyty skalowania. Z wciśniętym klawiszem Shift (symetria) zrób pomniejszoną kopię elipsy:

obrazek

Teraz z wciśniętym klawiszem Shift kliknij wskaźnikiem większą elipsę (zostaną wybrane obie) i naciśnij Ctrl+L (połączenie w jeden obiekt). Otrzymasz dysk DVD:

obrazek

Wypełnienie kwadratowe

Wyczyść kartkę i narysuj kwadrat. Naciśnij klawisz G i z listy na pasku własności wybierz wypełnienie kwadratowe - w starszych Corelach należy wybrać wypełnienie tonalne i kliknąć ikonę wypełnienia kwadratowego.

obrazek

Wypełnienie kwadratowe posiada te same własności co poprzednio opisane rodzaje wypełnień tonalnych. Poeksperymentuj kilka minut z tym narzędziem. Utwórz następującą grafikę:

obrazek

 

Wypełnienie deseniem dwukolorowym

Narysuj na kartce kwadrat (wciśnij F6 i z klawiszem Ctrl przeciągnij myszką). Następnie naciśnij klawisz G i z listy na pasku własności wybierz wypełnienie deseniem dwukolorowym - w starszych Corelach należy z listy wybrać wypełnienie deseniem, a następnie kliknąć ikonę desenia dwukolorowego. Kwadrat zostanie wypełniony deseniem - groszki:

obrazek

Na powierzchni desenia pojawia się interaktywne narzędzie, posiadające kilka punktów sterujących. Przeciąganie środkowego rombu pozwala zmienić położenie desenia względem wypełnianej figury:

obrazek

Białe, narożne kółeczko pozwala skalować deseń oraz obracać go (wypróbuj przeciąganie kółeczka z klawiszem Ctrl).

obrazek     obrazek     obrazek

Boczne kwadraty pozwalają na rozciąganie/ścieśnianie desenia oraz jego ścinanie:

obrazek     obrazek     obrazek

Na pasku własności mamy dwie listy kolorów, które umożliwiają wybranie koloru tła i motywu desenia:

obrazek obrazek

Rodzaj desenia wybieramy z listy rozwijanej znajdującej się na pasku własności narzędzia:

obrazek obrazek

Wykorzystując wypełnienie deseniem dwukolorowym utwórz poniższą grafikę:

obrazek

Wypełnianie deseniem wielokolorowym

Narysuj kwadrat, naciśnij klawisz G i z listy na pasku własności wybierz wypełnienie deseniem wielokolorowym - w starszych Corelach należy wybrać wypełnienie deseniowe i kliknąć ikonę desenia wielokolorowego. Rodzaj desenia wybieramy z listy rozwijanej umieszczonej na pasku własności:

obrazek obrazek

Narzędzie desenia wielokolorowego posiada identyczne uchwyty jak narzędzie wypełnienia deseniem dwukolorowym. Poeksperymentuj z różnymi wypełnieniami, przesuwaj je (przeciągając biały romb), obracaj je i skaluj (przeciągając kółeczko), ścinaj, rozciągaj i ścieśniaj (boczne kwadraty).

Wypełnianie deseniem z mapy bitowej

Mapa bitowa jest obrazem - często fotografią. W tym trybie obszar obiektu może zostać wypełniony realistycznie wyglądającą powierzchnią graficzną. Narysuj kwadrat, naciśnij klawisz G i z listy na pasku zadań wybierz wypełnienie deseniem z mapy bitowej - w starszych Corelach należy wybrać wypełnienie deseniowe i kliknąć ikonę desenia z mapy bitowej. Rodzaj mapy bitowej wybieramy z listy rozwijanej:

obrazek obrazek

W ramach ćwiczeń utwórz poniższą grafikę:

obrazek

Wypełnienie teksturą

Tekstura jest we własnościach bardzo podobna do desenia z mapy bitowej. Narysuj kwadrat, naciśnij klawisz G i z listy na pasku własności wybierz wypełnienie teksturą. Na pasku własności mamy bibliotekę tekstur, która udostępnia nam zestawy różnych obrazków, oraz listę wypełnień teksturowych do wyboru określonego obrazka:

obrazek obrazek obrazek

Aby uniknąć efektu kafelkowego, teksturę powiększamy do rozmiaru pokrywającego cały wypełniany nią obiekt:

obrazek

Tekstury można w pewnym zakresie modyfikować - w tym celu kliknij myszką ikonę edycji wypełnienia, która umieszczona jest po lewej stronie na pasku własności. Otrzymasz okienko dialogowe, w którym lista dostępnych opcji zależy od rodzaju wybranej tekstury. Jeśli wprowadzasz zmiany, warto kliknąć przycisk podglądu:

obrazek

Wypełnienie Postscriptowe

Poscript jest językiem programowania nowoczesnych drukarek. Umożliwia on uzyskiwanie dowolnych efektów graficznych. Narysuj kwadrat, naciśnij klawisz G i z listy na pasku własności wybierz wypełnienie postscriptowe. Typ tekstury wybieramy z listy rozwijanej - na nasze potrzeby wybierz liście:

obrazek

Parametry tekstury zmieniamy klikając na ikonę edycji wypełnienia postscriptowego umieszczoną po lewej stronie na pasku własności. Pojawi się okienko dialogowe z opcjami zależnymi od rodzaju wybranej tekstury postscriptowej:

obrazek

Po zatwierdzeniu zmian otrzymamy poniższy efekt:

obrazek

 

Przezroczystość jednolita

Narysuj na kartce trzy zachodzące na siebie kwadraty i pokoloruj je na róże kolory:

obrazek

Wybierz kwadrat leżący na wierzchu. Następnie z przybornika wybierz narzędzie interaktywnej przezroczystości:

obrazek

Kursor myszki zmieni kształt na - obrazek. Teraz otwieramy listę typów przezroczystości na pasku własności narzędzia i wybieramy przezroczystość jednolitą. Wybrany wcześniej kwadrat stanie się częściowo przezroczysty:

obrazek obrazek

Stopień przezroczystości regulujemy suwakiem na pasku własności:

obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek

Uwaga - w starszych Corelach przezroczystość odnosi się tylko do wypełnienia - kontur obiektu wciąż pozostaje nieprzezroczysty. Można temu zaradzić przekształcając kontur w obiekt - opcja menu Rozmieszczenie > Przekształć kontur w obiekt.

Kliknij narzędziem wypełnienia kolejny kwadrat i ustaw przezroczystość jednolitą - 50%. To samo zrób z trzecim kwadratem.

obrazek

Narysuj wąski prostokąt leżący na trzech kwadratach. Pokoloruj go na czarno i przemieść na spód (Ctrl+PgDn). Prostokąt będzie cały czas widoczny, pomimo pokrycia go trzema kwadratami.

obrazek

Przezroczystość pozwala tworzyć ciekawe efekty graficzne:

obrazek

Przezroczystość tonalna

Na kartce narysuj dwa zachodzące na siebie kwadraty. Pokoloruj je na różne kolory:

obrazek

Wybierz kwadrat leżący na wierzchu, kliknij ikonę interaktywnej przezroczystości na przyborniku i przeciągnij narzędziem na ukos po wybranym kwadracie:

obrazek

Narzędzie interaktywnej przezroczystości jest bardzo podobne w obsłudze do narzędzia interaktywnego wypełniania. Na obiekcie rysowana jest strzałka, której punkty krańcowe można przesuwać - zmiana przezroczystości odbywa się w pasie prostopadłym do strzałki. Kolor biały (i kolory jasne) oznacza nieprzezroczystość. Kolor czarny (i kolory ciemne) oznacza przezroczystość. Strzałka może wychodzić poza obiekt:

obrazek

Może również obejmować jedynie fragment wnętrza obiektu:

obrazek

Suwak na strzałce zagęszcza lub rozrzedza przejście gradientu przezroczystości:

obrazek obrazek

Na pasku własności znajduje się suwak, który reguluje punkt środkowy przezroczystości. Najpierw kliknięciem myszki wybieramy jeden z punktów końcowych strzałki przezroczystości (punkt zostanie obrysowany kwadratem), a następnie regulujemy przezroczystość suwakiem na pasku własności:

obrazek obrazek
obrazek obrazek

Oprócz przezroczystości liniowej mamy do dyspozycji również przezroczystość promieniową, stożkową i kwadratową. Wymaż z kartki wszystkie obiekty, a następnie narysuj na niej kilka zachodzących na siebie kółek pokolorowanych na różne kolory:

obrazek

Wybierz jedno z kół, kliknij narzędzie interaktywnej przezroczystości na przyborniku i z listy na pasku własności wybierz przezroczystość promieniową - w starszych Corelach należy wybrać przezroczystość tonalną i kliknąć ikonę przezroczystości promieniowej:

obrazek

Operacja wprowadzenia przezroczystości promieniowej została zapamiętana. Aby w pozostałych obiektach szybko wstawić tę przezroczystość naciśnij Ctrl+A (wybranie wszystkich obiektów) i Ctrl+R (powtórzenie ostatniej operacji graficznej).

obrazek

Przezroczystość deseniowa i teksturowa

Bardzo ciekawe efekty graficzne możemy uzyskiwać przy pomocy przezroczystości deseniowej lub teksturowej. Przezroczystość obiektu jest tutaj sterowana kolorami desenia - kolory jasne powodują, iż obiekt w tych miejscach jest mniej przezroczysty niż dla kolorów ciemnych.

Na kartce narysuj kwadrat i pokrywające go częściowo koło. Pokoloruj je na różne kolory:

obrazek

Dla kółka wybierz przezroczystość z deseniem dwukolorowym:

obrazek

Stopień przezroczystości kolorów desenia regulujemy suwakami umieszczonymi na pasku własności narzędzia:

obrazek
obrazek

Zmień rodzaj przezroczystości na przezroczystość z deseniem wielokolorowym. Wybierz z listy na pasku własności odpowiedni deseń i poeksperymentuj z suwakami:

obrazek

Teraz zmień przezroczystość na teksturową - wybierz z listy odpowiednią teksturę i suwakami dopasuj efekt przezroczystości:

obrazek

Efekty nakładania się wielu obrazów otrzymamy łącząc wypełnienia teksturowe z przezroczystościami teksturowymi:

obrazek

Ciekawe efekty graficzne

Uruchom przeglądarkę Internet Explorer (lub dowolną inną). W pasku adresowym wpisz www.google.pl. Następnie kliknij w link Grafika - przejdziesz do wyszukiwarki grafiki. W pasku tekstowym wpisz flower i kliknij przycisk Szukaj obrazów. Dostaniesz stronę z miniaturkami zdjęć kwiatków pochodzących z różnych stron WWW. Kliknij w jedną z miniaturek - przejdziesz do strony, gdzie dany obrazek został zastosowany. Odszukaj go (lub kliknij w link Zobacz obraz w pełnych rozmiarach). Obrazek kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz z menu kontekstowego opcję Kopiuj - obrazek zostanie skopiowany do schowka Windows. Teraz wróć do Corela, kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję Wklej - na stronie powinien pojawić się wybrany obrazek:

obrazek

U góry narysuj biały prostokąt o szerokości nieco większej od szerokości obrazka:

obrazek

Kliknij narzędzie przezroczystości interaktywnej. Z listy na pasku własności narzędzia wybierz przezroczystość liniową - w starszych Corelach należy wybrać przezroczystość tonalną i ikonę przezroczystości liniowej. Następnie w okienku określającym kąt wpisz 270. Powinieneś otrzymać poniższy efekt:

obrazek
obrazek

Zlikwiduj obrys prostokąta (klikając prawym przyciskiem myszki na pustym kolorze palety). Utwórz kopię - lustrzane odbicie w pionie prostokąta i dosuń  je (z wciśniętym klawiszem Ctrl) do dolnej krawędzi obrazka:

obrazek

Utwórz obróconą o 90 stopni w prawo kopię prostokąta, dopasuj ją do wysokości obrazka i dosuń do lewej krawędzi obrazka:

obrazek

Utwórz kopię - lustrzane odbicie w poziomie prostokąta i dosuń ją do prawej krawędzi obrazka:

obrazek

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe