Operacje na plikach w języku C++

Na poprzednich zajęciach dokonaliśmy przekształcenia pliku słownika esperancko-polskiego w plik tekstowy, który zawiera same rzeczowniki w języku polskim. Dzięki 100% regularności języka esperanto operacja ta przebiegła gładko. Plik wynikowy:
 

data.txt

 

Został dodatkowo przekonwertowany na duże litery w systemie Latin II, który używa konsola Windows do wyświetlania polskich znaków. Fragment tego pliku wygląda następująco:

 

PRZYMIOTNIK
AARON
ABADDON
ABAŻUREK
ABAŻUR
LICZYDŁO
ABAKUS
ABAK
ABAKUS
BIOT
ABANDON
PORZUCENIE
OPUSZCZENIE
OPACTWO
OPACTWO

 

Napiszemy teraz program, który odczyta zawartość pliku data.txt i umieści ją w dynamicznej tablicy łańcuchów znakowych. Musimy tutaj rozwiązać kilka problemów:

Nie znamy liczby wyrazów w pliku. Lepiej nie zakładać jakiejś określonej wartości, ponieważ dane mają to do siebie, że lubią się zmieniać. A nóż będziemy chcieli coś dodać lub usunąć. Zatem program powinien podjąć taką strategię

Utwórz nowy projekt konsoli i skopiuj do niego pliki:

 
newconio.cpp  -  plik źródłowy biblioteki
newconio.h  - plik nagłówkowy dla biblioteki

 

Dodaj te pliki do projektu (Project → Add files...).

 
// Odczyt pliku tekstowego do tablicy dynamicznej
//-----------------------------------------------

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
#include "newconio.h"

using namespace std;

// Klasa łańcuchów tekstowych
//-----------------------------
class Tstring
{
 private:
  char **c;   // wskaźnik do tablicy wskaźników
  int n;    // rozmiar tablicy
  int last;   // numer ostatniego wpisu
 public:
  Tstring();  // konstruktor
  ~Tstring();  // destruktor
  void print(); // wyświetla zawartość tablicy
};

// Konstruktor
//------------
Tstring::Tstring()
{
 char buf[1000];
 int i;
 ifstream infile("data.txt");

 last = n = 0;
 c = NULL;
 for(i = 0; infile.good(); i++)
 {
  infile >> buf;
  if(buf[0])
  {
   if(last == n)
   {
     char ** t = new char * [n + 100];
     for(int j = 0; j < n; j++) t[j] = c[j];
     delete [] c;
     c = t;
     n += 100;
   }
   c[last] = new char [strlen(buf) + 1];
   strcpy(c[last++],buf);
  }
  buf[0] = 0;
 }
 infile.close();
}

// Wyświetla testowo zawartość tablicy
//------------------------------------
void Tstring::print()
{
 int i;

 for(i = 0; i < last; i++) cout << c[i] << endl;
}

// Destruktor
//-----------
Tstring::~Tstring()
{
 int i;
 for(i = 0; i < last; i++) delete [] c[i];
 delete [] c;
}

int main()
{
 _cinit();

 textcolor(LIGHTGREEN);
 clrscr();

 Tstring V;   // Słownik

 V.print();   // Test zawartości

 textcolor(WHITE);
 cout << endl << "Koniec danych..." << endl;
 textcolor(7);

 return 0;
}

 

W dalszej części zajęć napiszemy prostą grę logiczną w odgadywanie wyrazów. Gra będzie przebiegała wg następujących reguł:

 

Program pierwszy odpowiednio rozbudowujemy, dodając do obiektu Tstring nowe funkcje składowe, które obsługują przebieg gry.

 

// Zgadywanka
//-----------

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

#include "newconio.h"

using namespace std;

// Klasa łańcuchów tekstowych
//-----------------------------
class Tstring
{
 private:
  char **c;    // wskaźnik do tablicy wskaźników
  int n;      // rozmiar tablicy
  int last;    // numer ostatniego wpisu
 public:
  Tstring();    // konstruktor
  ~Tstring();   // destruktor
  void print();  // wyświetla zawartość tablicy
  void play();   // rozgrywka
};

// Konstruktor
//------------
Tstring::Tstring()
{
 char buf[1000];
 int i;
 ifstream infile("data.txt");

 last = n = 0;
 c = NULL;
 for(i = 0; infile.good(); i++)
 {
  infile >> buf;
  if(buf[0])
  {
   if(last == n)
   {
     char ** t = new char * [n + 100];
     for(int j = 0; j < n; j++) t[j] = c[j];
     delete [] c;
     c = t;
     n += 100;
   }
   c[last] = new char [strlen(buf) + 1];
   strcpy(c[last++],buf);
  }
  buf[0] = 0;
 }
 infile.close();
}

// Wyświetla testowo zawartość tablicy
//------------------------------------
void Tstring::print()
{
 int i;

 for(i = 0; i < last; i++) cout << c[i] << endl;
}

// Rozgrywka
//----------
void Tstring::play()
{
 char hword[100], uword[100], sword[100];
 int i,j,k,hlen,ulen;

 srand(time(NULL));   // Inicjujemy generator pseudolosowy
 memset(hword,0,100);  // Zerujemy bufor
 strcpy(hword,c[(rand() + (rand() << 15)) % last]); // Losujemy słowo
 hlen = strlen(hword); // Obliczamy długość słowa

 clrscr();

 ulen = uword[0] = 0;

 for(i = 1; i <= 7; i++)
 {
  textcolor(LIGHTGREEN);
  cout << "RUNDA NR ";
  textcolor(YELLOW);
  cout << i << endl;
  for(j = 0; j < hlen; j++) sword[j] = '*';
  sword[j] = 0;
  for(j = 0; j < ulen; j++)
   if(uword[j] == hword[j])
    for(k = 0; k < hlen; k++)
     if(hword[k] == uword[j]) sword[k] = uword[j];
  textcolor(WHITE);
  cout << sword << endl;
  cin >> uword;
  cout << endl;
  ulen = strlen(uword);
  if(!strcmp(hword,uword))
  {
    textcolor(CYAN);
    cout << "*** GRATULACJE ***" << endl;
    break;
  }
  if(i == 7)
  {
    textcolor(LIGHTRED);
    cout << _pl("*** Przegrałeś - nie odgadłeś hasła ***") << endl << endl;
    textcolor(YELLOW);
    cout << hword << endl << endl;
  }
 }
 textcolor(7);
}

// Destruktor
//-----------
Tstring::~Tstring()
{
 int i;
 for(i = 0; i < last; i++) delete [] c[i];
 delete [] c;
}

int main()
{
 _cinit();

 Tstring V;   // Słownik

 V.play();   // Gra

 return 0;
}

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe