Informatyka dla klas II – tematy ćwiczeń w programowaniu PMC

Instrukcja

Ćwiczenia wykonywane są w grupach dwuosobowych. Na początku programu umieść w komentarzu nazwiska i imiona uczestników grupy oraz numer ćwiczenia. Następnie napisz i uruchom odpowiedni program wg numeru ćwiczenia, które zostało przydzielone do twojej grupy. Gdy program będzie gotowy, przekopiuj go do notatnika Windows, a następnie zapisz jako plik o nazwie PMC.TXT w katalogu PRJ na swoim dysku sieciowym (uczeń na samba). Pliki zapisane w innym miejscu niż katalog PRJ nie będą oceniane, co skutkuje oceną niedostateczną za wykonanie ćwiczenia.

 

Tematy ćwiczeń

Grupa 1

 1. Napisz program wyliczający sumę kolejnych liczb naturalnych począwszy od 1. Na wejściu w komórce o etykiecie N umieszczona jest ilość sumowanych liczb. Suma ma być obliczona w komórce o etykiecie NSUMA.
  Np. dla N = 5, NSUMA = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
 2. Napisz program, który wczyta wiersz znaków z wejścia i wyświetli ten wiersz usuwając z niego wszystkie litery A, E i O.
  Np. dla tekstu AGATA JEST DOBRA na wyjściu powinno się pojawić GT JST DBR
 3. Napisz program, który wczyta wiersz znaków z wejścia i wyświetli ten wiersz zastępując w nim wszystkie spacje, przecinki i kropki literą X.
  Np. dla tekstu ATAK O BRZASKU, W CZWARTEK. na wyjściu powinno się pojawić ATAKXOXBRZASKUXXWXCZWARTEKX
 4. Napisz program, który wczyta wiersz znaków z wejścia i wyświetli wszystkie zawarte w nim samogłoski z pominięciem spółgłosek (samogłoski to A, E, I, O oraz U).
  Np. dla tekstu ALIGATOR ALEK na wyjściu powinno się pojawić AIAO AE
 5. Napisz program, który wczyta wiersz znaków z wejścia i policzy ilość literek C, S oraz T. Wynik powinien się znajdować w komórce o etykiecie LCST.
  Np. dla tekstu CZYSTA MUCHA  LCST = 4
 6. Napisz program, który wczyta wiersz znaków z wejścia i policzy w nim cyfry od 0 do 9 (cyfry mają kolejne kody 0 - 48, 1 - 49, 2 - 50, ... , 8 - 56, 9 - 57). Wynik powinien znaleźć się w komórce o etykiecie LCYFR.
  Np. dla tekstu BACA 47 i AGATA 25  LCYFR = 4
 7. Napisz program, który wczyta wiersz znaków z wejścia i wyświetli go zamieniając literkę A literką O, a literkę O literką A.
  Np. dla tekstu ALA MA TO, CO MA na wyjściu powinno się pojawić OLO MO TA, CA MO
 8. Napisz program, który wczyta wiersz znaków z wejścia i wyświetli podwajając wszystkie samogłoski (samogłoski to A, E, I, O oraz U).
  Np. dla tekstu POLSKIE TATRY na wyjściu powinno się pojawić POOLSKIIEE TAATRY
 9. Napisz program, który wczyta wiersz znaków z wejścia i wyświetli go na wyświetlaczu zamieniając miejscami każde dwie kolejne literki. Jeśli tekst zawiera nieparzystą ilość znaków, to na końcu dodać kropkę. Na przykład tekst:
  Np. dla tekstu KASIA LUBI CUKIERKI na wyjściu powinno się pojawić AKIS AULIBC KUEIKR.I

 

Grupa 2

 1. Napisz program wyliczający sumę kolejnych liczb naturalnych począwszy od 1, aż przekroczy ona zadaną wartość w komórce SMAX. Suma ma być obliczona w komórce o etykiecie NSUMA.
  Np. dla SMAX = 30, NSUMA = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +8 = 36
 2. Napisz program, który wczyta wiersz znaków z wejścia i wyświetli ten wiersz usuwając z niego wszystkie litery od  A do K (litery mają kolejne kody A = 65, B = 66, C= 67, itd.)
  Np. dla tekstu ALIGATORY I AKUMULATORY na wyjściu powinno się pojawić LTORY  UMULTORY
 3. Napisz program, który wczyta 6 kolejnych znaków, a następnie wyświetli je w kolejności odwrotnej.
  Np. dla tekstu BRZASK. na wyjściu powinno się pojawić KSAZRB
 4. Napisz program, który wczyta wiersz znaków z wejścia i sprawdzi, czy występują w nim litery A S U. Jeśli tak, to na wyświetlaczu powinien pojawić się napis T.
  Np. dla tekstu ALASKA W USA na wyjściu powinno się pojawić T, a dla tekstu ALASKA W ROSJI na wyjściu nie powinno się nic pojawić.
 5. Napisz program, który wczyta wiersz znaków z wejścia i wyświetli go na wyświetlaczu dodając znak minus pomiędzy każdymi dwoma sąsiadującymi ze sobą samogłoskami A E O.
  Np. dla tekstu HAAR BEER DOOR na wyjściu powinno się pojawić H-AAR B-EER D-OOR
 6. Napisz program, który wczyta wiersz znaków z wejścia i policzy w nim litery od A do G. Wynik powinien znaleźć się w komórce o etykiecie LAG.
  Np. dla tekstu BARONOWA AGATA  LAG = 7
 7. Napisz program, który wczyta wiersz znaków z wejścia i wyświetli go na wyświetlaczu ujmując w klamerki kwadratowe każdą samogłoskę A E I O U .
  Np. dla tekstu ATMOSFERA NIEPOKOJU na wyjściu powinno się pojawić [A]TM[O]SF[E]R[A] N[I][E]P[O]K[O]J[U]
 8. Napisz program, który uporządkuje rosnąco zawartość trzech komórek L1, L2 oraz L3.
  Np. dla L1 = 7   L2 = 9   L3 = 1  powinniśmy otrzymać L1 = 1   L2 = 7   L3 = 9
 9. Napisz program, który wczyta wiersz znaków z wejścia, wyświetli go na wyświetlaczu, a następnie dopisze na jego końcu trzy pierwsze znaki..
  Np. dla tekstu KASIA LUBI CUKIERKI na wyjściu powinno się pojawić KASIA LUBI CUKIERKIKAS

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe