Informatyka dla klas I – strony WWW

Architektura klient - serwer

Większość usług w sieci Internet jest oparta na tzw. architekturze klient-serwer (ang. client-server architecture). Polega to na tym, iż wydzielony komputer pełni rolę usługodawcy, czyli komputera udostępniającego daną usługę. Nazywamy go serwerem usługi internetowej. Poprzez Internet z serwerem usługi łączą się usługobiorcy, czyli komputery użytkowników, którzy chcą skorzystać z usługi serwera.

 

obrazek

 

Aby komputer stał się serwerem usługi internetowej, musi na nim być uruchomiony specjalny program, który nazywamy aplikacją serwera (ang. server application). Program ten ciągle monitoruje połączenia z siecią Internet. Na komputerze klienta również musi być uruchomiony specjalny program, zwany aplikacją klienta (ang. client application). Program ten poprzez sieć Internet łączy się z aplikacją serwera. Gdy aplikacja serwera odbierze żądanie od klienta, wymienia z nim odpowiednie komunikaty i zostaje utworzona tzw. sesja komunikacyjna (ang. communication session) . W trakcie tej sesji realizowana jest określona usługa internetowa, która polega na przesyłaniu danych pomiędzy serwerem a klientem. Rodzaj wymienianych danych zależy od typu konkretnej usługi internetowej.

 

Usługa WWW

Serwer WWW przechowuje na swoim dysku tzw. strony WWW wraz z towarzyszącymi im plikami. Klient WWW (Internet Explorer, Firefox, Opera, itp.) łączy się poprzez sieć Internet z serwerem WWW i przesyła żądanie pobrania strony. W odpowiedzi serwer wysyła do klienta żądaną stronę WWW.

Strona WWW jest zwykłym plikiem tekstowym – tzn. składa się z literek, które tworzą różne napisy. Aby zobaczyć ten tekst, kliknij stronę w przeglądarce prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybierz opcję Pokaż źródło (lub brzmiącą podobnie – zależy to od typu używanej przez ciebie przeglądarki). Tutaj mamy przykładowe okienko podglądu treści strony dla Firefoxa:

 

obrazek

 

Tekst dla człowieka (a przynajmniej dla niespecjalisty) jest mało czytelny. Lecz w tej postaci strona WWW nie jest przeznaczona do prezentacji użytkownikowi. Strony WWW są zapisane w specjalnym języku o nazwie HTML (ang. Hyper Text Markup Language – Hipertekstowy język znaczników). Znaczniki opisują wygląd oraz treść strony WWW. Są to jakby "polecenia" dla przeglądarki internetowej. Po odczytaniu pliku strony przeglądarka analizuje jej treść i wykonuje polecenia określone przez znaczniki. W efekcie na ekranie monitora powstaje czytelna dla użytkownika postać strony WWW. Elementy multimedialne (grafika, filmy, dźwięki, itp.) nie są zawarte w pliku strony. Są to osobne pliki, które przeglądarka musi pobrać z serwera. W pliku strony w odpowiednim znaczniku znajduje się jedynie informacja o danym elemencie multimedialnym, tzn. jaki tworzy go plik, gdzie go szukać w sieci Internet oraz jak go odtworzyć dla użytkownika.

Znacznik HTML posiada postać:

 

<nazwa parametry>

 

Niektóre znaczniki obejmują blok tekstu. W takim przypadku na początku bloku umieszczony jest znacznik otwierający, a na końcu znacznik zamykający:

 

<nazwa ...>
...
</nazwa>

 

Stronę WWW możemy nawet utworzyć w zwykłym notatniku Windows (chociaż nie jest to zalecane, o czym dowiesz się dalej). Uruchom notatnik i wpisuj do niego tekst zgodnie z poniższymi poleceniami:

 

<html>

</html>
      Każda typowa strona WWW jest umieszczona wewnątrz znaczników <html>. Informują one przeglądarkę, że tekst strony należy zinterpretować jako tekst w języku HTML. Znacznik otwierający <html> rozpoczyna stronę, a znacznik zamykający </htm> kończy ją.
<html>
  <head>

  </head>
  <body>

  </body>

</html>
  Wewnątrz bloku objętego znacznikami <html> ... </html> wpisz bloki <head> i <body>.

Blok <head> obejmuje tzw. nagłówek strony. W tym miejscu umieszcza się różne informacje pomocnicze, które nie są wyświetlane przez przeglądarkę, lecz stanowią dla niej różne ważne informację.

Blok <body> obejmuje tę część strony, która pojawi się na ekranie monitora. Jest to tzw. ciało strony.

<html>
  <head>
    <title>Moja strona WWW</title>
  </head>
  <body>

  </body>
</html>
  W bloku nagłówka wpisz znacznik <title> wraz z treścią. Znacznik ten określa tytuł twojej strony, który pojawi się na pasku tytułowym przeglądarki internetowej.
<html>
  <head>
    <title>Moja strona WWW</title>
  </head>
  <body>
    <h1>I LO w Tarnowie</h1>
  </body>
</html>
  W bloku ciała strony wpisz znacznik <h1> wraz z treścią. Znacznik ten definiuje nagłówek tekstu pierwszego poziomu. Nagłówki w tekście pełnią rolę tytułów rozdziałów. Takich znaczników mamy 6: od <h1> do <h6>.
<html>
  <head>
    <title>Moja strona WWW</title>
  </head>
  <body>
    <h1>I LO w Tarnowie</h1>
    <p>Jest to najstarsza szkoła średnia w Tarnowie.
       Liczy sobie ponad 450 lat.
       Bardzo dobrze przygotowuje uczniów do studiów
       na wszystkich kierunkach.</p>

  </body>
</html>
  Pod znacznikiem <h1> wpisz znacznik <p> i jakiś tekst na temat naszej szkoły. .

Znacznik <p> obejmuje tzw. akapit tekstu, czyli blok, który będzie traktowany jednolicie w obrębie strony.

<html>
  <head>
    <title>Moja strona WWW</title>
  </head>
  <body>
    <h1>I LO w Tarnowie</h1>
    <p>Jest to najstarsza szkoła średnia w Tarnowie.
       Liczy sobie ponad 450 lat.
       Bardzo dobrze przygotowuje uczniów do studiów
       na wszystkich kierunkach.</p>
    <img src="/images/i-lo_logo.gif">
  </body>
</html>
  Pod tekstem dopisz znacznik <img>. Znacznik ten definiuje obrazek (ang. img = image = obrazek), który zostanie wyświetlony na twojej stronie. Wewnątrz znacznika mamy parametr src (ang. source = źródło), który wskazuje plik obrazka, czyli skąd ma zostać on pobrany. W tym przypadku nasz obrazek zostanie pobrany z serwera WWW naszej szkoły.

 

Zapisz teraz tekst z notatnika na swoim dysku we wskazanym katalogu. Nadaj mu nazwę index.html.

Możesz teraz zobaczyć swój obrazek w przeglądarce. W tym celu kliknij Start, Mój Komputer, odszukaj katalog, w którym zapisałeś plik index.html i kliknij go dwukrotnie myszką. Zostanie uruchomiona przeglądarka internetowa, która załaduje wskazany plik, zinterpretuje jego zawartość i wyświetli stronę w swoim oknie:

 

obrazek

 

Tak przygotowana strona nie jest jeszcze widoczna w sieci, ponieważ na naszym komputerze nie jest uruchomiony serwer WWW. Aby ją udostępnić w sieci, musimy taki serwer uruchomić (lub przesłać nasze pliki stron wraz z towarzyszącymi im multimediami na profesjonalny serwer WWW w Internecie). Na szczęście sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy pobrać z Internetu i zainstalować na swoim komputerze aplikację serwera AnalogX Simple WWW Server. Aplikacja jest zupełnie darmowa i legalna. Jest to najprostszy serwer WWW. Możesz pobrać go z poniższej strony:

 

http://www.analogx.com/contents/download/Network/sswww/Freeware.htm

 

Po zainstalowaniu programu serwera WWW uruchom go. Na ekranie pojawi się okienko:

 

obrazek

 

Konfiguracja serwera polega na kliknięciu przycisku Click here to set your Web directory (kliknij tutaj, aby ustawić swój katalog WWW). Pojawi się okienko wyboru pliku startowego. Wybierz przy jego pomocy swój plik index.html. Następnie uruchom serwer klikając na przycisk Start. Twój serwer już działa. Jeśli nie jest blokowany przez firewall lub program antywirusowy i posiadasz numer IP publiczny, to twoja strona już jest widoczna w sieci.

Jeśli chcesz sprawdzić lokalnie, czy twój serwer działa prawidłowo, wpisz w okienku adresu przeglądarki:

 

localhost

 

Adres ten oznacza zawsze lokalny komputer, na którym pracujesz.

W przypadku kolegów z pracowni wpisz w okno adresu przeglądarki ich numer IP (jest wypisany na każdym komputerze lub można go prosto uzyskać, wciskając klawisze Okno-R, wpisując cmd, a następnie wpisując ipconfig). Komputery w naszej pracowni nie posiadają numerów publicznych, tylko lokalne.

Usługę WWW zamykasz przez kliknięcie na przycisk Stop lub zamknięcie aplikacji serwera. Jak widzisz, można w prosty sposób pobawić się w udostępnianie stron WWW ze swojego komputera. Zastosowań jest bez liku: zdjęcia z wycieczek, imprez, materiały naukowe, powieści, wiersze...


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe