Informatyka dla klas II – Instrukcja obsługi symulatora PMC II


Wpisz swój program w polu oznaczonym Tekst programu (możesz skorzystać ze schowka Windows, aby wkleić przykładowe programy w to pole). Kliknij przycisk Kompiluj. Jeśli program nie zawiera błędów, to pojawi się komunikat o gotowości. W przeciwnym razie błędna instrukcja zostanie oznakowana w tekście programu znakami ==>. Gotowy program uruchamiamy przyciskiem START, zatrzymujemy przyciskiem STOP, chwilowo wstrzymujemy przyciskiem PAUZA. Przyciski SZYBKO, ŚREDNIO oraz WOLNO umożliwiają wybór tempa wykonywania przez symulator kolejnych instrukcji. Przycisk ODCZYT umożliwia wprowadzenie danych do symulatora - przycisk ten działa tylko wtedy, gdy program jest uruchomiony i wykonuje się.

Pierwszy wiersz czarny u góry okna symulatora oznacza wiersz wejścia danych. Jeśli użytkownik wprowadzi dane do bufora wejściowego, to pojawią się one właśnie tutaj. Każdy odczyt przez procesor portu INOUT powoduje pobranie z tego bufora jednego znaku.

Drugi wiersz czarny u góry okna oznacza wiersz wyprowadzania danych. Każdy zapis do portu INOUT powoduje wyprowadzenie do tego wiersza znaku.

Ponad przyciskami sterującymi znajdują się trzy rejestry procesora PMC. Akumulator, Licznik Rozkazów oraz Rejestr Instrukcji. Akumulator prezentuje swoją zawartość kolejno jako liczbę binarną 16 bitową, 4 cyfrową liczbę szesnastkową oraz jako liczbę dziesiętną. Licznik rozkazów prezentuje swoją zawartość jako 4 cyfrową liczbę szesnastkową oraz liczbę dziesiętną. Rejestr instrukcji prezentuje swoją zawartość jako 4 cyfrową liczbę szesnastkową oraz jako mnemonik i argument instrukcji,

Obok pola z tekstem programu pokazana jest zawartość pamięci PMC. Kolumna Adr zawiera kolejne adresy komórek. Kolumna Etykiety wypełniana jest w odpowiednich wierszach etykietami zdefiniowanymi w programie. Kolumna Inst zawiera mnemoniki instrukcji dla procesora PMC. Kolumna Argument zawiera argumenty instrukcji. Ostatnia kolumna Pamięć zawiera zawartość komórek pamięci w postaci szesnastkowej i dziesiętnej.

 

To wszystko. Życzymy przyjemnej pracy z symulatorem PMC.

 

Symulator Przykładowej Maszyny Cyfrowej

I Liceum Ogólnokształcące
w Tarnowie

(C)2013 mgr Jerzy Wałaszek

 

 
 
Akumulator Licznik Rozkazów Rejestr Instrukcji
0000000000000000 : 0000 : 0 0001 : 1 0000 : END
 

 Tekst programu  Adr  Etykieta Inst  Argument  Pamięć
00  INOUT:      
01        
02        
03        
04        
05        
06        
07        
08        
09        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44        
45        
46        
47        
48        
49        
50        
51        
52        
53        
54        
55        
56        
57        
58        
59        
60        
61        
62        
63        

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe