Grafika wektorowa: program INKSCAPE cz.3

Projekt kartki świątecznej

Na dzisiejszych zajęciach zaprojektujemy ładną kartkę świąteczną. Najpierw utworzymy bombkę choinkową.

Wybierz z przybornika narzędzie Okrąg i narysuj kółko. Ustaw kolor wypełnienia na czerwony i usuń kontur (kliknij prawym przyciskiem myszki w przekreślony kwadracik palety u dołu ekranu i z menu wybierz opcję Ustaw Kolor).

obrazek

Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + F, aby przywołać okno dialogowe wypełnień i konturów. Na zakładce Wypełnienie kliknij w ikonkę Gradient radialny:

obrazek

Twoje kółko powinno wyglądać tak:

obrazek

Pojawiły się uchwyty, które umożliwiają zmianę parametrów wypełnienia radialnego. Najpierw ustalimy kolory wypełniania. Kliknij lewym przyciskiem myszki środkowy uchwyt, który zmieni kolor na niebieski, co oznacza, że został wybrany do edycji.

obrazek

Teraz kliknij lewym przyciskiem myszki jasnoróżowy kwadracik na palecie kolorów. Spowoduje to zmianę koloru środkowego:

obrazek

Kliknij lewy uchwyt. Zostanie on zaznaczony na niebiesko:

obrazek

Na palecie kliknij kolor czerwony. Wypełnienie powinno się zmienić następująco:

obrazek

Chwyć myszką środkowy uchwyt i przesuń go w górę i w lewo:

obrazek

Uzyskamy wrażenie oświetlenia bocznego. Bombka jest gotowa. Przełącz się na narzędzie strzałka (klawisz F1) i przesuń chwilowo bombkę poza kartkę. Wykorzystamy ją później.

Teraz stworzymy świeczkę. Narysuj wydłużony prostokąt i naciśnij klawisz 3, aby go sobie powiększyć:

obrazek

W okienku Wypełnienie i kontur (jeśli go nie masz, to naciśnij Ctrl + Shift + F) na zakładce Wypełnienie wybierz Wypełnienie liniowe:

obrazek

Kliknij przycisk Modyfikuj... Pojawi się nowe okienko dialogowe Modyfikowania gradientu:

obrazek

W okienku kliknij przycisk Dodaj punkt i zamknij okienko. Na prostokącie pojawią się trzy uchwyty modyfikacji wypełnienia:

obrazek

Kolejno wybieraj uchwyty (są zaznaczane kolorem niebieskim), a następnie na palecie ustaw dla nich odpowiednie kolory wypełnień (możesz również definiować kolor w oknie Wypełnienie i kontur):

szary jasnożółty ciemnoszary
obrazek obrazek obrazek

W przyborniku wybierz narzędzie edycji węzłów:obrazek

Na pasku własności u góry ekranu wybierz narzędzie przekształcania obiektu w krzywą Beziera: obrazek

Prostokąt staje się krzywą i możemy edytować jego kształt. Wyciągnij myszką dolny segment w dół:

obrazek

Punkty kontrolne ustaw pionowo w dół na tej samej wysokości:

obrazek

Uplastyczni to naszą świecę. Górny segment również przeciągnij delikatnie w dół:

obrazek

Korpus świecy jest gotowy. Przystępujemy do tworzenia płomienia. Wybierz narzędzie Okrąg i narysuj obok prostokąta wydłużoną elipsę:

obrazek

Wybierz dla niej kolor czerwony bez konturu. Aby ci się dobrze pracowało, naciśnij teraz klawisz 3, który powiększy wybrany obiekt do rozmiaru okna programu. Następnie przejdź do narzędzia edycji węzłów i zamień elipsę w krzywą Beziera.

obrazek

Kliknij górny węzeł i wybierz dla niego tryb ostry obrazek. Punkty kontrolne przesuń w dół:

obrazek

Kliknij teraz w lewy węzeł, naciśnij klawisz Shift i kliknij w prawy węzeł (możesz je również zaznaczyć, przeciągając nad nimi myszką). Wciśnij klawisz Ctrl i przesuń jeden z wybranych węzłów w dół. Drugi węzeł będzie automatycznie podążał za pierwszym:

obrazek

Przełącz się na strzałkę (klawisz F1) i naciśnij Ctrl+D, aby stworzyć duplikat. Zmień kolor duplikatu na żółty i pomniejsz go w dół, przeciągając z klawiszem Ctrl górny uchwyt skalowania:

obrazek

Ponownie zrób duplikat (Ctrl + D), zmień jego kolor na biały i pomniejsz w dół:

obrazek

Wykorzystując okienko Wypełnienie i kontur, rozmyj delikatnie poszczególne płomyki:

obrazek

Zaznacz cały płomień przeciągając myszką z wciśniętym lewym przyciskiem, po czym naciśnij Ctrl+G, Zaznaczone obiekty utworzą grupę. Umieść płomień na szczycie świeczki. Zgrupuj świeczkę i płomień.

obrazek

Przesuń chwilowo świeczkę poza kartkę. Zajmiemy się teraz gałązką. Z przybornika wybierz narzędzie Ołówek i narysuj nim trzy kreski o poniższym kształcie:

obrazek

Zaznacz wszystkie kreseczki i ustaw dla nich kolor konturu na brązowy, nadając mu szerokość 10 punktów (szerokość konturu ustawiasz w okienku Wypełnienie i kontur na zakładce Styl konturu).

obrazek

Na końcu jednej z kresek narysuj kilka cienkich kreseczek:

obrazek

Zaznacz te kreseczki, przeciągając myszką z wciśniętym lewym przyciskiem i nadaj im kolor ciemnozielony, klikając prawym przyciskiem w odpowiedni kwadracik na palecie:

obrazek

Mając zaznaczone kreseczki, wybierz z przybornika narzędzie Natryskiwanie obrazek.

Narzędzie to "natryskuje" pierwotnie wybrane obiekty, czyli w tym przypadku nasze kreseczki. Natryskaj je na gałązki:

obrazek

Przełącz się na strzałkę (F1), zaznacz całą gałązkę i utwórz grupę (Ctrl + G).

Nadszedł czas na złożenie naszej grafiki w całość. Wybierz świeczkę, naciśnij klawisz Home, aby znalazła się ona na wierzchu i umieść ją na końcu gałązki.

obrazek

Utwórz duplikaty i rozmieść je na pozostałych końcach gałązek, pomniejszając je odpowiednio:

obrazek

Bombkę przesuń pod gałązkę:

obrazek

Wybierz narzędzie Prostokąt i narysuj prostokąt, tak aby objął cały rysunek. Na dole powinno być trochę miejsca na napis. Dla prostokąta wybierz kolor granatowy i przesuń go na spód, naciskając klawisz End.

obrazek

Z przybornika wybierz narzędzie Tekst obrazek, kliknij nim pod bombką, wybierz czcionkę Impact i wpisz tekst:

WESOŁYCH ŚWIĄT

Wybierz strzałkę, tekst pokoloruj na biało, powiększ, obróć, ustaw w odpowiednim miejscu. Kartka jest gotowa.

obrazek

Kartkę możesz uatrakcyjnić, dodając do niej kilka gwiazdek. Zostawiam to już inwencji ucznia.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe