Informatyka dla klas II

Ćwiczenia w programowaniu pętli iteracyjnych

Instrukcja do ćwiczenia

 1. Utwórz w środowisku Code::Blocks projekt konsoli.
 2. Na samym początku programu zapisz w komentarzu imiona i nazwiska uczestników grupy, klasę oraz numer ćwiczenia.
 3. Napisz i uruchom odpowiedni program zgodny z tematem ćwiczenia.
 4. Przekopiuj ze swojego katalogu projektowego (użyj menadżera plików) plik main.cpp do katalogu /mnt/uczen

Tematy ćwiczeń

 1. Utwórz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli n kolejnych wyrazów ciągu:
  1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3...
   
 2. Utwórz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli n kolejnych wyrazów ciągu:
  1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9...
   
 3. Utwórz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli n kolejnych wyrazów ciągu:
  1 3 5 7 2 4 6 8 3 5 7 9 4 6 8 10 5 7 9 11...
   
 4. Utwórz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli n kolejnych wyrazów ciągu:
  1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1...
   
 5. Utwórz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli n kolejnych wyrazów ciągu:
  1 2 3 4 3 2 3 4 5 6 5 4 5 6 7 8 7 6 7 8 9 10...
   
 6. Utwórz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli n kolejnych wyrazów ciągu:
  1 2 3 4 6 8 10 12 15 18 21 24 28 32 36 40 45 50 55 60 66 72 78 84 ...
   
 7. Napisz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli w oknie konsoli prostokąt o wymiarach n x n z literek X oraz znaku kropki o następującym kształcie (dla n = 10):

  .XXXXXXXX.
  X........X
  X..XXXX..X
  X.XXXXXX.X
  X.XXXXXX.X
  X.XXXXXX.X
  X.XXXXXX.X
  X..XXXX..X
  X........X
  .XXXXXXXX.
   
 8. Napisz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli w oknie konsoli prostokąt o wymiarach n x n z literek X oraz znaku kropki o następującym kształcie (dla n = 10):

  XXXXXXXXXX
  X........X
  X.XXXXXX.X
  X.XXXXXX.X
  X.XXXXXX.X
  X.XXXXXX.X
  X.XXXXXX.X
  X.XXXXXX.X
  X........X
  XXXXXXXXXX
   
 9. Napisz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli w oknie konsoli prostokąt o wymiarach n x n z literek X oraz znaku kropki o następującym kształcie (dla n = 10):

  XXXXXXXXXX
  X........X
  X.XXXXXX.X
  X.XX...X.X
  X.X.X..X.X
  X.X..X.X.X
  X.X...XX.X
  X.XXXXXX.X
  X........X
  XXXXXXXXXX
   
 10. Napisz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli w oknie konsoli prostokąt o wymiarach n x n z literek X oraz znaku kropki o następującym kształcie (dla n = 10):

  XXXXXXXXXX
  X........X
  X......X.X
  X.....XX.X
  X....XXX.X
  X...XXXX.X
  X..XXXXX.X
  X.XXXXXX.X
  X........X
  XXXXXXXXXX
   
 11. Napisz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli w oknie konsoli prostokąt o wymiarach n x n z literek X oraz znaku kropki o następującym kształcie (dla n = 10):

  XXXXXXXXXX
  X........X
  X.X.X.X..X
  X..X.X.X.X
  X.X.X.X..X
  X..X.X.X.X
  X.X.X.X..X
  X..X.X.X.X
  X........X
  XXXXXXXXXX
   
 12. Napisz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli w oknie konsoli prostokąt o wymiarach n x n z literek X oraz znaku kropki o następującym kształcie (dla n = 10):

  XXXXXXXXXX
  X........X
  X...XX...X
  X...XX...X
  X.XXXXXX.X
  X.XXXXXX.X
  X...XX...X
  X...XX...X
  X........X
  XXXXXXXXXX

 

Poprawa ćwiczeń

 1. Utwórz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli n kolejnych wyrazów ciągu:
  1 -1 2 -2 3 -3 ...
 2. Utwórz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli n kolejnych wyrazów ciągu:
  0 1 2 3 2 1 0 -1 -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 2 1 0 ...
 3. Utwórz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli n kolejnych wyrazów ciągu:
  1 2 4 7 11 16 22 29 37 46 56 67 ...
 4. Utwórz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli n kolejnych wyrazów ciągu:
  0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 ...
 5. Utwórz program w języku C++, który odczyta z klawiatury liczbę n, a następnie wyświetli n kolejnych wyrazów ciągu:
  1 4 6 7 10 12 13 16 18 19 22 24 25...

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe