Informatyka dla klas II

Ćwiczenia w programowaniu pętli iteracyjnych

Przykładowe rozwiązania zadań:

 

// Ćwiczenie 1
// ---------------------------
// Utwórz program w języku C++,
// który odczyta z klawiatury liczbę n,
// a następnie wyświetli n kolejnych
// wyrazów ciągu:
//
// 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3... 

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 int i,n,w,c,d;

 cin >> n;

 w = 1; c = 0; d = 1;
 for(i = 1; i <= n; i++)
 {
   cout << w << " ";
   c++;
   if(c == w)
   {
    c = 0; w += d;
    if(w == 5) d = -1;
    if(w == 1) d = 1;
   }
 }

 cout << endl;
 return 0;
}// Ćwiczenie 2
// ---------------------------
// Utwórz program w języku C++,
// który odczyta z klawiatury liczbę n,
// a następnie wyświetli n kolejnych
// wyrazów ciągu:
//
// 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9...

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 int i,n,w,c;

 cin >> n;

 w = 1; c = 0;

 for(i = 1; i <= n; i++)
 {
   cout << w << " ";
   w++; c++;
   if(c == 6)
   {
    c = 0; w -= 5;
   }
 }

 cout << endl;
 return 0;
}// Ćwiczenie 3
// ---------------------------
// Utwórz program w języku C++,
// który odczyta z klawiatury liczbę n,
// a następnie wyświetli n kolejnych
// wyrazów ciągu:
//
// 1 3 5 7 2 4 6 8 3 5 7 9 4 6 8 10 5 7 9 11...
#include <iostream> using namespace std; int main() { int i,n,w,c; cin >> n; w = 1; c = 0; for(i = 1; i <= n; i++) { cout << w << " "; w += 2; c++; if(c == 4) { c = 0; w -= 7; } } cout << endl; return 0; } // Ćwiczenie 4 // --------------------------- // Utwórz program w języku C++, // który odczyta z klawiatury liczbę n, // a następnie wyświetli n kolejnych // wyrazów ciągu: // // 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1 1 9 2 8 3 ... #include <iostream> using namespace std; int main() { int i,n,w1,w2; cin >> n; w1 = 1; w2 = 9; for(i = 1; i <= n; i++) if(i % 2) { cout << w1 << " "; w1++; if(w1 == 10) w1 = 1; } else { cout << w2 << " "; w2--; if(w2 == 0) w2 = 9; } cout << endl; return 0; } // Ćwiczenie 5 // --------------------------- // Utwórz program w języku C++, // który odczyta z klawiatury liczbę n, // a następnie wyświetli n kolejnych // wyrazów ciągu: // // 1 2 3 4 3 2 3 4 5 6 5 4 5 6 7 8 7 6 7 8 9 10... #include <iostream> using namespace std; int main() { int i,n,w,c; cin >> n; w = 1; c = 0; for(i = 1; i <= n; i++) { cout << w << " "; c++; if(c < 4) w++; else if(c < 6) w--; else { w++; c = 0; } } cout << endl; return 0; } // Ćwiczenie 6 // --------------------------- // Utwórz program w języku C++, // który odczyta z klawiatury liczbę n, // a następnie wyświetli n kolejnych // wyrazów ciągu: // // 1 2 3 4 6 8 10 12 15 18 21 24 28 32 36 40 45 50 55 60 66 72 78 84... #include <iostream> using namespace std; int main() { int i,n,w,c,d; cin >> n; w = 1; c = 0; d = 1; for(i = 1; i <= n; i++) { cout << w << " "; c++; if(c == 4) { c = 0; d++; } w += d; } cout << endl; return 0; } // Ćwiczenie 7 // --------------------------- // Napisz program w języku C++, // który odczyta z klawiatury liczbę n, // a następnie wyświetli w oknie konsoli // prostokąt o wymiarach n x n // z literek X oraz znaku kropki // o następującym kształcie (dla n = 10): // // .XXXXXXXX. // X........X // X..XXXX..X // X.XXXXXX.X // X.XXXXXX.X // X.XXXXXX.X // X.XXXXXX.X // X..XXXX..X // X........X // .XXXXXXXX. #include <iostream> using namespace std; int main() { int i,j,n; cin >> n; for(i = 1; i <= n; i++) { for(j = 1; j <= n; j++) if(((i == 1) || (i == n)) && ((j > 1) && (j < n)) || ((j == 1) || (j == n)) && ((i > 1) && (i < n)) || ((i == 3) || (i == n-2)) && ((j > 3) && (j < n-2)) || ((j == 3) || (j == n-2)) && ((i > 3) && (i < n-2)) || ((i > 3) && (i <= n-3) && (j > 3) && (j <= n-3))) cout << "X"; else cout << "."; cout << endl; } cout << endl; return 0; } // Ćwiczenie 8 // --------------------------- // Napisz program w języku C++, // który odczyta z klawiatury liczbę n, // a następnie wyświetli w oknie konsoli // prostokąt o wymiarach n x n // z literek X oraz znaku kropki // o następującym kształcie (dla n = 10): // // XXXXXXXXXX // X........X // X.XXXXXX.X // X.XXXXXX.X // X.XXXXXX.X // X.XXXXXX.X // X.XXXXXX.X // X.XXXXXX.X // X........X // XXXXXXXXXX #include <iostream> using namespace std; int main() { int i,j,n; cin >> n; for(i = 1; i <= n; i++) { for(j = 1; j <= n; j++) if(((i == 1) || (i == n)) || (j == 1) || (j == n) || ((i > 2) && ( i < n - 1) && (j > 2) && (j < n - 1))) cout << "X"; else cout << "."; cout << endl; } cout << endl; return 0; } // Ćwiczenie 9 // --------------------------- // Napisz program w języku C++, // który odczyta z klawiatury liczbę n, // a następnie wyświetli w oknie konsoli // prostokąt o wymiarach n x n // z literek X oraz znaku kropki // o następującym kształcie (dla n = 10): // // XXXXXXXXXX // X........X // X.XXXXXX.X // X.XX...X.X // X.X.X..X.X // X.X..X.X.X // X.X...XX.X // X.XXXXXX.X // X........X // XXXXXXXXXX #include <iostream> using namespace std; int main() { int i,j,n; cin >> n; for(i = 1; i <= n; i++) { for(j = 1; j <= n; j++) if((i == 1) || (i == n) || (j == 1) || (j == n) || ((i == 3) && (j > 2) && (j < n-1)) || ((i == n-2) && (j > 2) && (j < n-1)) || ((j == 3) && (i > 2) && (i < n-1)) || ((j == n-2) && (i > 2) && (i < n-1)) || ((i == j) && (i > 2) && (i < n-1))) cout << "X"; else cout << "."; cout << endl; } cout << endl; return 0; }

 

Pozostałe trzy ćwiczenia rozwiązać jako zadanie domowe

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe