Informatyka dla klas III

Tematy projektów

Instrukcja do wykonania ćwiczenia

 1. Dobrać się w grupy 2 osobowe.
 2. Utworzyć plik HTML z osadzonym w nim skryptem JavaScript, który rozwiązuje podane zagadnienie. Na stronie musi pojawić się numer zestawu oraz nazwiska uczestników grupy.
 3. Plik HTML przesłać pocztą na adres: i-lo@eduinf.waw.pl.

Projekty:

Zaprojektuj stronę WWW wraz ze skryptem w języku JavaScript, który oblicza:

 1. Na podstawie współrzędnych x i y wierzchołków A, B i C: długości boków AB, BC i AC trójkąta oraz jego pole powierzchni.
 2. Na podstawie współrzędnych x i y wierzchołków A, B i C: obwód i wysokość trójkąta. Za podstawę przyjąć bok AB.
 3. Dla wysokości h i prędkości początkowej pocisku V0: zasięg strzału poziomego, czas lotu pocisku i prędkość uderzenia w ziemię.
 4. Dla danej prędkości początkowej pocisku V0: pułap wzlotu pocisku oraz czas osiągnięcia tego pułapu.
 5. Liczbę obrotów na sekundę kół pojazdu o promieniu r  po czasie t, gdy pojazd rozpędza się od stanu spoczynku ze stałym przyspieszeniem a.
 6. Dla danych dwóch prostych o równaniach y1 = ax1 + b  i  y2 = cx2 + d: wyznaczyć współrzędne punktu przecięcia.
 7. Dla dwóch sił F1 i F2 o podanej wartości oraz kącie α pomiędzy nimi wyznaczyć siłę wypadkową F oraz jej kąt w stosunku do siły F1.
 8. Dla podanego czasu przebycia ostatniego metra drogi swobodnego spadku ciała wyznaczyć wysokość spadku oraz całkowity czas spadku.
 9. Dla trzech oporników R1, R2 i R3 połączonych szeregowo i podpiętych do napięcia U wyznaczyć: prąd I przepływający przez oporniki, napięcia i moce wydzielane na każdym oporniku.

   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe