Informatyka dla klas II

Znajdowanie min i max

Zadanie znajdowania elementu maksymalnego lub minimalnego jest typowym zadaniem wyszukiwania, które rozwiązujemy przy pomocy algorytmu wyszukiwania liniowego. Za tymczasowy maksymalny (minimalny) element przyjmujemy pierwszy element zbioru. Następnie element tymczasowy porównujemy z kolejnymi elementami. Jeśli któryś z porównywanych elementów jest większy (mniejszy) od elementu tymczasowego, to za nowy tymczasowy element maksymalny (minimalny) przyjmujemy porównywany element zbioru. Gdy cały zbiór zostanie przeglądnięty, w elemencie tymczasowym otrzymamy element maksymalny (minimalny) w zbiorze.

Poniżej podajemy algorytm wyszukiwania max. Wyszukiwanie min wykonuje się identycznie, zmianie ulega tylko warunek porównujący element tymczasowy z elementem zbioru w kroku K03.

 

Algorytm wyszukiwania elementu maksymalnego w zbiorze

Wejście
n      liczba elementów w tablicy T, n obrazek N
T  – tablica zawierająca elementy do zliczania. Indeksy elementów rozpoczynają się od 0, a kończą na n  - 1.
Wyjście:

tmax  – wartość elementu maksymalnego.

Zmienne pomocnicze
i  –  przebiega przez kolejne indeksy elementów T. i obrazek  C
tmax  – tymczasowy element maksymalny
Lista kroków:
K01: tmax  ← T[0] ; za tymczasowy element maksymalny bierzemy pierwszy element
K02: Dla i  = 1,2,...,n-1 wykonuj K03 ; przeglądamy następne elementy zbioru
K03:     Jeśli T[i] > tmax, to tmax  ← T[i] ; jeśli natrafimy na większy od tmax, to zapamiętujemy go w tmax
K04: Zakończ  

 

Czasami zależy nam nie tylko na wartości elementu maksymalnego (minimalnego), lecz również na jego pozycji w zbiorze. W tym przypadku musimy, oprócz wartości samego elementu maksymalnego (minimalnego), zapamiętywać jego pozycję, którą na końcu zwracamy jako wynik pracy algorytmu.

 

Algorytm wyszukiwania pozycji elementu maksymalnego w zbiorze

Wejście
n      liczba elementów w tablicy T, n obrazek N
T  – tablica zawierająca elementy do zliczania. Indeksy elementów rozpoczynają się od 0, a kończą na n  - 1.
Wyjście:

pmax  – pozycja (indeks) elementu maksymalnego
tmax  – wartość elementu maksymalnego.

Zmienne pomocnicze
i  –  przebiega przez kolejne indeksy elementów T. i obrazek  C
Lista kroków:
K01: tmax  ← T[0] ; za tymczasowy element maksymalny bierzemy pierwszy element
K02: pmax  ← 0 ; zapamiętujemy jego pozycję
K03: Dla i  = 1,2,...,n-1 wykonuj K04...K06 ; przeglądamy następne elementy zbioru
K04:     Jeśli T[i] tmax,  to następny obieg pętli K03 ; sprawdzamy, czy trafiliśmy na element większy od tmax
K05:     tmax  ← T[i]    ; jeśli tak, to zapamiętujemy wartość elementu w tmax
K06:     pmax  ← i ; oraz jego pozycję w pmax
K07: Zakończ  

 

Ćwiczenia

Dany jest zbiór liczb (pierwsza liczba określa liczbę elementów):

 

390
-2250 -7552 -4064  410 5962 6322 7079 4722 -608 9078 -2298 -5421 3009
-8412 4516 1466  330 9176 6659 5201 -8953 -3400 -8677 9568 5363  518
 8663 -522 -6287 -8246 3441 -7882 -1176 6717 -2035 -9981 6657 -7370 2711
 5098 8257 2966 -4485 9298 -3258 4530 3240 9349 -8542 5988 -2587 5116
 4152 2928 7919 9516 8569 -553 1624 8562 -1058 6431 8288 3808  932
 -450 -2383 -410 9418 -2039 -4996 3680 3914 -9441 4438 1250 3257 3988
-3247 4323 1407 -1633 1530 2605 6006 4131 -1323 7233 -2301 3358 -8613
-9685 -9834 3892 -8592 2506  -62 -8679 5573 -485 -3429 1601 -399 -5717
 9491 5352 8558 8281 2515 7425 -8299 -7282 1306 -9728 -2759  317  472
 2119 -1402 2296 3688 -1519 9366 -1544 5264 -6624 2423 9450 2233 9575
 2079 -2533 -6483 -840 -213 -6685 -3501 -4757 -2309 5522 4780 8627 -4850
 3451 8971  65 1277 -125 7255 7893 4792  712 2465  -86 3779 -8782
 6885 2141 5839 8475 9825 -9279 5881 9022 1495 4260 -732 5313 -5789
 831  149 8770 3387 1089 -3726  804 8906 6041 1627 1879 -3637 -2298
 9253 5545 -1658 2687 8569  272 -947 6529 2735 -1230 -3052 9405 8682
 7035 -718 1310 3858 4636 5818 4348 1045 5572 7513 5698 -868 6113
 5070 2592 -7988 5906  875 9648 -1149 -4780  623 1769 8944 9034 -3905
 2598 -7089 7657 -2712 3604 4522 -9430 7030 -1730 8719 1005 8434 -4807
-8783 7981 -8898 -2480 8193 -5624  880 -4883 2953 -9492 -3056 1548 8109
-9247 -7469 6528 6912 7129 9876 1026  -25 6744 3990 2302 7633 -2333
 9658 6652 -5038 5035 4161 2704   3 1495 2241 -991 -2726 -2348  904
 5114 3465 -6788 3794  306 6424 1287 9515 7964 4673 1460  868 -2257
 720 8534 4117 -2189 -3720 5344 7927 -9552  276 -1137 9023 -2153 -6462
-2182 1019 5102 7840 3354 7469 1245 1060 -9478 -3511 3610 -1923 5790
 8174 9781 1228 6836 -7386 6691 -5951  892 -1346 7915  -11 9590 5669
 8274 -4469 -1712 5734 -8472 -9082 -1299 1668 -5713 3466 7029 4056 -2352
 7282 -2081 7628 -5604 9461 -1409 -2667 -2685 -5928 8112 6195 -9097  977
-5728 -887 -738 -446 5375 9788 -1542 8177 8934 9228 1817 8040 1032
-2349 -4163  911 -5958  833 4553 6636 2626 -7116 4688 7382 9377 5272
 1374 -8035 -1952 -8701 -1341 -4293 8957 -146 -3260 -5738 6643 -2509 8416

 

Napisz programy, które w tym zbiorze znajdą:

 1. Największą i najmniejszą liczbę.
 2. Pozycję liczby największej i najmniejszej oraz ich wartości.
 3. Największą liczbę parzystą i najmniejszą liczbę nieparzystą.
 4. Ilość liczb parzystych dodatnich.
 5. Ilość liczb nieparzystych dodatnich, które są podzielne przez 3.

 

Jednoczesne wyszukiwanie max i min

Jeśli do wyszukiwania elementu max  i min  zastosujemy standardowy algorytm, to otrzymamy:

Wejście
n      liczba elementów w tablicy T, n obrazek N
T  – tablica zawierająca elementy do zliczania. Indeksy elementów rozpoczynają się od 0, a kończą na n  - 1.
Wyjście:

tmax  – wartość elementu maksymalnego.
tmin  – wartość elementu minimalnego.

Zmienne pomocnicze
i  –  przebiega przez kolejne indeksy elementów T. i obrazek  C

 

Numer Operacja Liczba wykonań
K01 tmin  ← T[0] 1
K02 tmax  ← T[0] 1
K03 i  ← 1 1
K04 Jeśli i  = n, to idź do K09 n
K05 Jeśli T[i] < tmin, to tmin  ← T[i] n - 1
K06 Jeśli T[i] > tmax, to tmax  ← T[i] n - 1
K07 i  ← i  + 1 n - 1
K08 Idź do K04 n - 1
K09 Zakończ 1

 

Zastanówmy się, czy można uzyskać lepszy wynik. Algorytm porównuje każdy element zbioru z tmin  oraz z tmax. Tutaj tkwi nieefektywność. Obie operacje z kroków K05 i K06 są wykonywane po n  - 1 razy, co daje w sumie 2n  - 2 porównania w całym zbiorze.

Wyobraźmy sobie, iż ze zbioru bierzemy parę 2 elementów i porównujemy je ze sobą. Element większy nie może być minimalnym, zatem nie musimy go już porównywać z tmin. Wystarczy porównanie z tmax. To samo dotyczy elementu mniejszego – porównujemy go tylko z tmin. Otrzymujemy zysk – poprzednio dwa elementy wymagały wykonania 4 porównań (każdy z tmin  i tmax). Teraz mamy:

 

Jedno porównanie dwóch elementów, które rozdzieli je na element mniejszy i element większy.
Element mniejszy porównujemy z tmin.
Element większy porównujemy z tmax.

 

Daje to 3 porównania zamiast 4. Ponieważ ze zbioru pobieramy po dwa kolejne elementy, to ich liczba musi być parzysta. Jeśli zbiór ma nieparzystą liczbę elementów, to po prostu dublujemy ostatni element i dostaniemy parzystą liczbę elementów.

Porównanie pary elementów dzieli zbiór na dwa podzbiory – zbiór elementów większych i mniejszych. W podzbiorze elementów większych szukamy elementu maksymalnego, a w podzbiorze elementów mniejszych szukamy minimalnego. Ponieważ ich liczebność jest o połowę mniejsza od liczebności zbioru wejściowego, to wykonamy mniej operacji porównań.

Metoda rozwiązywania problemów przez podział na mniejsze części w informatyce nosi nazwę Dziel i Zwyciężaj (ang. Divide and Conquer). Dzięki niej często udaje się zmniejszyć złożoność obliczeniową wielu algorytmów.

 

Algorytm jednoczesnego wyszukiwania max i min w zbiorze

Wejście
n      liczba elementów w tablicy T, n obrazek N
T  – tablica zawierająca elementy do zliczania. Indeksy elementów rozpoczynają się od 0, a kończą na n  - 1. Tablica musi umożliwiać dodanie elementu, jeśli n  jest nieparzyste.
Wyjście:

tmax  – wartość elementu maksymalnego.
tmin  – wartość elementu minimalnego.

Zmienne pomocnicze
i  –  przebiega przez kolejne indeksy elementów Z. i obrazek C
Lista kroków:
K01: Jeśli n  mod 2 = 1, T[n] ← T[n-1] ; jeśli nieparzysta liczba elementów, dublujemy ostatni
K02: tmin  ← największa liczba całkowita ; inicjujemy tmin i tmax
K03: tmax  ← najmniejsza liczba całkowita  
K04: i  ← 0  
K05: Dopóki i  < n  wykonuj K06...K12 ; wybieramy pary kolejnych elementów
K06:     Jeśli T[i] > T[i+1], to idź do K10 ; rozdzielamy je na element mniejszy i większy
K07:     Jeśli T[i] < tmin, to tmin  ← T[i] ; T[i] - mniejszy, T[i+1] - większy
K08:     Jeśli T[i+1] > tmax, to tmax  ← T[i+1]  
K09:     Idź do K12  
K10:     Jeśli T[i] > tmax, to tmax  ← T[i] ; T[i] - większy, T[i+1] - mniejszy
K11:     Jeśli T[i+1] < tmin, to tmin  ← T[i+1]  
K12:     i  ← i  + 2 ; przechodzimy do następnej pary elementów
K13: Zakończ  

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe