Grafika wektorowa: program INKSCAPE cz.2

Rysowanie linii

Uruchom aplikację Inkscape. Z przybornika wybierz narzędzie Ołówek: . Narysuj parę linii przeciągając myszką z wciśniętym lewym przyciskiem. Kolor linii wybierasz na palecie u dołu ekranu, klikając w nią prawym przyciskiem myszki.

Przełącz się na narzędzie strzałka (klawisz F1). Wybierz jedną z linii i naciśnij Ctrl + Shift + F. Pojawi się okienko dokowane wypełnienia i konturu. W okienku tym ustaw różne grubości linii na zakładce Styl konturu.

 

Linie są traktowane w programie jak inne obiekty wektorowe. Po wybraniu linii narzędziem strzałka pojawiają się wokół niej uchwyty skalowania. Można je wykorzystać do zmiany rozmiaru linii.

Jeśli w wybrany obiekt ponownie klikniesz lewym przyciskiem myszki, to uchwyty skalowania zmienią się na uchwyty obrotów.

Naciśnij Ctrl + A (wybór wszystkich obiektów) i klawiszem Delete wymaż linie. Wybierz ponownie narzędzie Ołówek. U góry okna znajduje się pasek własności aktualnie używanego narzędzia. Ustaw wygładzanie na mniej więcej 50. Spowoduje to, że rysowane linie staną się teraz bardziej gładkie. Narysuj kilka linii:

 

Usuń rysunek (Ctrl + A i Delete). Wybierz Ołówek i ustaw na pasku własności Kształt: Trójkąt w. Narysuj linię. Przyjmie ona kształt zwężającego się trójkąta.

Linia jest teraz kształtem zawierającym wypełnienie oraz kontur. Standardowo kontur jest niewidoczny, lecz kolor wypełnienia możesz wybrać lewym przyciskiem myszki na palecie.

Ustaw teraz na pasku własności Kształt: Trójkąt przeciw. Narysuj linię. Będzie się ona rozszerzała w kierunku końca:

Ustaw Kształt: Elipsa. Narysuj trzecią linię. Będzie ona cienka na końcach i gruba w środku.

Usuń wszystko z rysunku (Ctrl + A i Delete). Teraz nauczymy się rysować odcinki. Wybierz narzędzie Ołówek. Ustaw kursor myszki w miejscu, gdzie się ma rozpocząć odcinek. Kliknij lewym przyciskiem myszki i przesuń kursor w miejsce, gdzie odcinek ma się zakończyć. W trakcie przesuwania kursora ciągnie się za nim odcinek od pierwszego punktu. Gdy ustawisz kursor w miejscu końcowym, kliknij ponownie lewym przyciskiem. Odcinek zostanie narysowany i pozostanie na ekranie.

Jeśli w trakcie rysowania odcinka naciskasz klawisz Ctrl, to będą rysowane odcinki poziome, pionowe lub ułożone pod kątem będącym wielokrotnością 15°. Narysuj kilka linii poziomych, pionowych i pod katem 45°.

Odcinki można łączyć końcami w trakcie rysowania. Narysuj odcinek, a następnie nowy odcinek rozpocznij w końcu poprzedniego. Narysuj kilka trójkątów i pokoloruj ich wnętrze przez wybór koloru wypełnienia.

Jak narysujesz trójkąt prostokątny?

 

Krzywe Beziera

W programach grafiki wektorowej powszechnie stosuje się tzw. krzywe Beziera. Kształt takiej krzywej określają węzły oraz ich punkty kontrolne. Aby zrozumieć ich działanie, wykonajmy proste ćwiczenie.
Wybierz narzędzie Ołówek: 

Na pasku własności u góry ekranu ustaw Wygładzanie na około 50. Następnie narysuj na ekranie linię esowatą:

Wybierz narzędzie Edycja węzłów: 

Na narysowanej przez ciebie krzywej pojawią się węzły:

Ich liczba i położenie u ciebie mogą być inne. Fragmenty krzywej pomiędzy węzłami noszą nazwę segmentów. Przy aktywnym narzędziu edycji węzłów możesz chwytać lewym przyciskiem myszki segmenty i przeciągać je, zmieniając w ten sposób kształt krzywej:

Kliknij teraz narzędziem w jeden z węzłów. Pojawią się tzw. punkty kontrolne węzłów. Zawsze uzyskujesz dostęp do punktów kontrolnych wybranego węzła oraz jego bezpośrednich sąsiadów.

Punkty kontrolne sterują krzywizną segmentu. Węzły wewnętrzne posiadają po dwa punkty kontrolne, ponieważ wychodzą z nich po dwa segmenty. Węzły początkowe krzywej posiadają tylko jeden punkt kontrolny. Przeciągając punkty kontrolne myszką zmieniasz krzywiznę segmentu krzywej, którym te punkty sterują. Im dalej od węzła znajduje się punkt kontrolny, tym większą krzywiznę ma segment.

Pasek własności narzędzia edycji węzłów udostępnia różne operacje, które wykonuje się często na krzywych Beziera.

Aby dodać nowy węzeł do segmentu, kliknij w segment, a następnie kliknij w narzędzie .

To samo uzyskasz, wskazując kursorem punkt na segmencie krzywej i klikając dwukrotnie lewym przyciskiem. Dodanie węzłów pozwala na skomplikowanie kształtu krzywej Beziera.

Aby usunąć węzeł, kliknij go myszką, a następnie naciśnij klawisz Delete lub kliknij na pasku własności w narzędzie .

Po usunięciu węzła krzywa zwykle zmienia kształt.

Węzły krzywej mogą pracować w kilku trybach, które wybieramy za pomocą narzędzi na pasku własności:

Są to kolejno:

Węzły krzywej można zaznaczać pojedynczo lub grupowo. W tym drugim przypadku klikamy myszką pierwszy węzeł, a następne dołączamy do zaznaczenia, klikając w nie z wciśniętym klawiszem Shift. Można też zaznaczyć grupę węzłów przeciągając myszką z wciśniętym lewym przyciskiem.

Kolejne dwa narzędzia pozwalają zamieniać segment krzywej w odcinek lub segment odcinek w krzywą. Odcinki nie mają punktów kontrolnych, ponieważ nie posiadają krzywizny.

Krzywą w wybranym węźle można rozłączyć. Kliknij myszką jeden z wewnętrznych węzłów krzywej, a następnie kliknij w narzędzie .

Podobnie dwa końcowe węzły krzywej można połączyć ze sobą za pomocą narzędzia .

Kliknij myszką w jeden z rozdzielonych węzłów, naciśnij klawisz Shift i kliknij w jeden z końców krzywej. teraz kliknij w narzędzie łączenia węzłów. Wybrane węzły staną się jednym węzłem.

Teraz wykonamy kilka prostych ćwiczeń.

Narysuj czerwone kółko.

Przełącz się na narzędzie Edycji węzłów .

Na pasku własności u góry ekranu kliknij narzędzie . Zamieni ono elipsę w krzywą Beziera. Pojawią się cztery węzły:

Dolny węzeł wyciągnij myszką nieco w dół. W trakcie przeciągania węzła naciskaj klawisz Ctrl. Ograniczy to przesuw do kierunku pionowego.

Na pasku własności kliknij w . Węzeł będzie pracował w trybie ostrym. Przeciągnij oba jego punkty kontrolne nieco do góry:

Teraz kliknij myszką w górny węzeł i przeciągnij go z wciśniętym klawiszem Ctrl w dół tak, aby zrównał się w poziomie z dwoma węzłami bocznymi.

Dla tego węzła również wybierz tryb ostry i przeciągnij jego punkty kontrolne w górę, aby otrzymać dwa ładne brzusia serduszka.

Na jednym z brzusiów narysuj małe kółko w kolorze białym.

Naciśnij Ctrl + Shift + F, aby otrzymać okienko dokowane Wypełnienia i konturu. Jeśli serduszko zostało przysłonięte, naciśnij klawisz 5. Rozmyj nieco białe kółko.

Przełącz się na Strzałkę (klawisz F1), naciśnij Ctrl + D (duplikat) i przeciągnij kopię kółka na lewe brzusie serduszka. Zrób to z wciśniętym klawiszem Ctrl, aby przesuw był wykonywany dokładnie w poziomie. Zaznacz całe serduszko (jeśli tylko ono jest na rysunku, to naciśnij Ctrl + A. Jeśli nie, to zaznacz je, przeciągając myszką z wciśniętym lewym przyciskiem). Naciśnij Ctrl + G (grupowanie). Serduszko stanie się jednym obiektem.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe