Grafika wektorowa: program INKSCAPE cz.1

Wstęp

Poznany przez nas wcześniej program GIMP umożliwiał użytkownikowi tworzenie oraz obróbkę grafiki rastrowej, czyli obrazów zbudowanych z pikseli. Drugi z programów graficznych, INKSCAPE, daje możliwość tworzenia grafiki wektorowej. W grafice wektorowej będziemy mieli do czynienia z obiektami, z których składa się tworzony przez nas rysunek. Obiekty te mogą być dowolnie kształtowane bez utraty jakości.

Program Inkscape istnieje również w wersji dla Windows. Możesz go załadować ze strony:

 

https://inkscape.org/en/download/

 

Uruchom program Inkscape:

 

obrazek

Na ekranie pojawi się okno robocze programu.

obrazek

Po lewej stronie mamy przybornik, który umożliwia wybór odpowiedniego narzędzia. Po prawej stronie znajdują się paski z różnymi poleceniami. Na spodzie ekranu umieszczona została paleta kolorów oraz różne informacje dla użytkownika programu. Na środku okna ekranu widzimy obszar strony. Obiekty narysowane wewnątrz tego obszaru będą później widoczne na wydruku.

Przystępujemy do szybkiej nauki obsługi Inkscape.

Skalowanie, przesuwanie oraz proste transformacje

Obraz skalujemy (powiększamy lub pomniejszamy) za pomocą kółka myszki z wciśniętym klawiszem Ctrl.

Możemy również użyć kombinacji klawiszy myszki i klawiatury:

 

Ctrl + prawy klawisz myszki: powiększanie
Shift + prawy klawisz myszki: pomniejszanie

 

lub po prostu:

 

Klawisz + : powiększanie
Klawisz – : pomniejszanie

 

Jeśli chcesz dopasować powiększenie strony do rozmiaru okna, to naciskasz klawisz 5 lub klikasz myszką w ikonę obrazek na prawym panelu.

Obraz widoczny w obszarze roboczym okna można przesuwać w czterech kierunkach:

 

Kółko myszki: góra lub dół
Shift + kółko myszki: prawo lub lewo
Ctrl + klawisze ze strzałkami: góra, dół, prawo, lewo

 

Wybierz teraz na przyborniku narzędzie rysowania prostokątów: obrazek i narysuj nieduży prostokąt przeciągając myszką po ekranie z wciśniętym lewym przyciskiem.

obrazek

Po narysowaniu prostokąta kliknij na przyborniku w strzałkę lub naciśnij klawisz spacji albo F1. Spowoduje to wybranie narzędzia strzałki, która służy do zaznaczania i przekształcania obiektów. Jednocześnie narysowany prostokąt otrzyma uchwyty:

obrazek

Tak zaznaczony prostokąt możesz przesuwać po swojej grafice przeciągając go myszką lub naciskając klawisze kursora (z klawiszem Shift przesunięcia będą większe).

Przeciągając uchwyty, możesz skalować swój obiekt lub rozciągać go w pionie i w poziomie. Jeśli w trakcie tych operacji jest wciśnięty klawisz Ctrl, to obiekt zachowuje swoje proporcje. Z kolei wciśnięcie klawisza Shift spowoduje, że operacje będzie symetryczna względem środka figury. Sprawdź, co się stanie, gdy jednocześnie będziesz wciskał klawisze Ctrl i Shift.

Kliknij myszką w zaznaczony obiekt. Uchwyty zmienią się na uchwyty obrotów i ścinania:

obrazek

Biały krzyżyk oznacza środek obrotu figury. Możesz go przesunąć myszką w inne miejsce. Z klawiszem Ctrl środek obrotu przesuwany jest

Przeciąganie narożnych uchwytów powoduje płynny obrót figury. Jeśli tę operację będziesz wykonywał z wciśniętym klawiszem Ctrl, to obroty będą wykonywane co 15 stopni. Dzięki temu łatwo obrócisz swoją figurę o równy kat, np. o 45 stopni.

Uchwyty środkowe służą do ścinania figury. Z klawiszem Ctrl ścinanie wykonywane jest skokowo co 15 stopni, podobnie jak obroty.

Powrót do uchwytów skalowania następuje po ponownym kliknięciu wybranego obiektu.

 

Rysowanie figur

Inkscape posiada kilka narzędzi, które ułatwiają rysowanie podstawowych figur geometrycznych.

Prostokąty

W przyborniku wybierz narzędzie prostokąt (F4): obrazek

Następnie narysuj prostokąt, przeciągając myszką z wciśniętym lewym przyciskiem (jeśli w trakcie rysowania będziesz wciskał klawisz Ctrl, to ułatwi ci to narysowanie kwadratu).

obrazek

W narożnikach prostokąta pojawiły się uchwyty. Kwadraty służą do zmiany proporcji prostokąta:

obrazek

Kółeczko pozwala zaokrąglać rogi prostokąta:

obrazek

Kolor prostokąta wybieramy przez kliknięcie odpowiedniego kwadratu koloru na palecie u dołu okna roboczego:

obrazek

Prostokąt może posiadać kontur. Aby ustawić jego parametry, kliknij obiekt prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybierz opcję Wypełnienie i kreska. Z boku okna roboczego pojawi się panel, w którym można ustawić różne parametry dla konturu. Przejdź do zakładki Kontur i wybierz opcję jednolity kolor.

obrazek

Następnie ustaw pożądany kolor konturu. Przejdź do zakładki Styl konturu:

obrazek

Tutaj ustaw pożądaną szerokość konturu oraz inne parametry. Na ekranie pojawi się prostokąt z konturem.

obrazek

Wybrane ustawienia dla prostokątów są zapamiętywane. Nowe prostokąty będą rysowane z wybranym konturem. Kolor wypełnienia i konturu zmieniamy szybko, klikając paletę prawym przyciskiem myszki i wybierając odpowiednią opcję. Narysuj kilka prostokątów o różnych proporcjach boków i różnych kolorach.

obrazek

Ciekawe efekty otrzymasz regulując w oknie dialogowym wypełnienia i konturu Rozmycie oraz Krycie:

obrazek

Parametry te można zmieniać w dowolnej chwili przez zaznaczenie obiektu strzałką i wybór opcji Wypełnienie i kreska z menu podręcznego. Do operacji można wybrać kilka obiektów, klikając je myszką z wciśniętym klawiszem Shift lub zaznaczając przez przeciągnięcie zaznaczenia lewym klawiszem myszki.

 

Elipsy i łuki

Z przybornika wybierz narzędzie tworzenia elips i łuków: obrazek (F5)

Narysuj elipsę, przeciągając myszką z wciśniętym lewym przyciskiem (jeśli w trakcie rysowania będziesz wciskał klawisz Ctrl, to ułatwi ci to narysowanie koła).

obrazek

Na obwodzie narysowanej elipsy zobaczysz trzy uchwyty. Kwadraty pozwalają rozciągać i ścieśniać elipsę w poziomie lub w pionie. Jeśli operację tę przeprowadzisz z wciśniętym klawiszem Ctrl, to otrzymasz koło.

Kółeczko umożliwia tworzenie wycinków elipsy. Jeśli będziesz przeciągał ten uchwyt z kursorem myszki na zewnątrz elipsy, to otrzymasz taki efekt:

obrazek

Jeśli tę samą operację przeprowadzisz z kursorem wewnątrz elipsy, to efekt wycięcia będzie inny:

obrazek

Przeciąganie uchwytu kółeczka z wciśniętym klawiszem Ctrl tworzy wycięcia o skoku co 15 stopni. Na górze okna jest pasek z własnościami wybranego narzędzia. Znajdują się tam trzy przyciski, które dają do dyspozycji opcje różnego wycinania oraz powrotu do pełnej elipsy.

obrazek

Jeśli usuniesz kolor wypełnienia (w oknie dialogowym wypełnienia i konturu) i ustawisz kolor konturu, to będziesz mógł rysować łuki:

 

obrazek obrazek obrazek

Program zapamiętuje ustawienia i wszystkie nowe elipsy będą rysowane wg nich:

obrazek

Każdą elipsę możesz ponownie edytować wybierając narzędzie obrazek i klikając nim w wybraną elipsę. Kolory wypełnienia i konturu ustawia się identycznie jak dla prostokątów.

obrazek

Wyczyść rysunek (Ctrl + A i Delete). Narysuj na środku kartki niebieskie kółko bez konturu (rysuj z wciśniętym klawiszem Ctrl).

obrazek

W lewym górnym rogu narysuj w podobny sposób białe kółko:

obrazek

Wybierz narzędzie strzałka (klawisz F1) i kliknij nim w niebieskie kółko.

obrazek

Naciśnij Ctrl + D. Zostanie utworzony duplikat niebieskiego kółka. Duplikat jest wybrany do edycji. Usuń w nim wypełnienie, ustaw kolor konturu na żółty oraz szerokość kreski na 5.

obrazek

Z wciśniętym klawiszem Shift (symetria) ścieśnij od góry kontur.

obrazek

Rozciągnij na boki ten kontur również z wciśniętym klawiszem Shift.

obrazek

W przyborniku wybierz narzędzie Okrąg. Na konturze pojawią się trzy uchwyty.

obrazek

Z kursorem wewnątrz konturu przeciągnij okrągły uchwyt, tak aby linia konturu dotykała lewego obrysu koła.

obrazek

Chwyć myszką drugi uchwyt i dociągnij go do prawego obrysu koła. Pamiętaj, aby kursor myszki był wewnątrz konturu.

obrazek

Zaznacz wszystko, naciskając klawisze Ctrl + A. Następnie zgrupuj zaznaczone obiekty za pomocą Ctrl + G. Grupa zachowuje się jak pojedynczy obiekt. Wybierz narzędzie Strzałka (klawisz F1) i kliknij nim dwukrotnie w grupę, aby otrzymać uchwyty obrotów.

obrazek

Obróć grupę o pewien kąt.

obrazek

Wybierz narzędzie Prostokąt (klawisz F4). Narysuj prostokąt, tak aby Saturn znalazł się wewnątrz niego. Prostokąt wypełnij kolorem czarnym, usuń jego kontur i prześlij na spód grafiki klawiszem End. Na rysunku powinien pojawić się ładny Saturn na czarnym tle.

obrazek

Gwiazdy i wielokąty

W przyborniku wybierz narzędzie gwiazd i wielokątów: obrazek (klawisz *).

Na pasku własności u góry ekranu wybierz opcję rysowania gwiazdek z pięcioma ramionami:

obrazek

Narysuj gwiazdkę, przeciągając myszką z wciśniętym lewym przyciskiem.

obrazek

Gwiazdka posiada dwa uchwyty. Przeciągaj je myszką, a uzyskasz różne ciekawe efekty:

obrazek obrazek obrazek

Efekty wypełnienia i konturu uzyskujemy tak samo jak dla poprzednich figur.

obrazek

W identyczny sposób rysujemy wielokąty. Na pasku własności klikamy w przycisk wielokątów i wybieramy liczbę boków 6:

obrazek

Rysujemy sześciokąt, przeciągając myszką z wciśniętym lewym przyciskiem (jeśli w trakcie operacji naciskamy klawisz Ctrl, to wielokąt będzie pozycjonowany z obrotem co 15 stopni).

obrazek

Uchwyt wielokąta pozwala go obracać (z Ctrl co 15 stopni).

Wypełnienie i kontur ustawiamy tak samo jak dla poprzednich figur.

Zarówno gwiazdki jak i wielokąty można dynamicznie zmieniać. Przełącz narzędzie w tryb rysowania gwiazdek i ustaw 20 narożników, po czym przeciągnij odpowiednio uchwyty. Otrzymasz figurę:

obrazek

Poeksperymentuj z poznanymi dzisiaj narzędziami rysunkowymi i stwórz ładną grafikę. Zaznaczone obiekty możesz szybko dublować, wybierając je i naciskając Ctrl+D. Zastanów się, jak uzyskać taki efekt:

obrazek

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe