(C)2006 mgr Jerzy Wałaszek

obrazek

       Koło informatyczne - 2006/2007

obrazek

Zajęcia uzupełniające mają na celu przygotowanie uczniów do matury (oraz do olimpiady) z informatyki. Celem tych zajęć jest pogłębienie wiedzy uczniów z tematów realizowanych na lekcjach informatyki oraz omówienie zagadnień, które nie zostały ujęte w programie nauczania przedmiotu z uwagi na zbyt małą ilość godzin.

Zajęcia są prowadzone w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo (termin zajęć będzie podany w osobnym komunikacie na stronie głównej serwisu). Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne. W trakcie zajęć nie są wystawiane oceny, jednakże uczniowie mają możliwość sprawdzenia stopnia opanowania wybranych zagadnień informatycznych. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach nie wpływa w żaden sposób na ocenę z informatyki.

Lp Data Tematy realizowanych zajęć w roku szkolnym 2006/2007 Liczba
godzin
1 13 IX 2006 Temat: Podstawowe struktury danych w języku C++: liczby całkowite ze znakiem i bez znaku, liczby rzeczywiste.
Programy:
    P001 - przekroczenie zakresu liczby całkowitej bez znaku,
    P002 - przekroczenie zakresu liczby całkowitej ze znakiem,
    P003 - błąd zaokrąglenia liczby rzeczywistej,
    P004 - utrata precyzji w operacji dodawania liczb rzeczywistych
2
2 20 IX 2006 Temat: Wskaźniki, podstawowe operacje na wskaźnikach.
Programy.  
    P005 - przekazywanie parametrów przez referencję.
    P006 - podgląd liczb rzeczywistych.
    P007 - ucieczka wskaźnika.
2
3 27 IX 2006 Temat: Podstawowe konstrukcje sterujące: if-else, while, do-while, switch-case-default oraz for.
Programy:
    P008 - kostka do gry.
    P009 - gra w Oko dla dwóch graczy.
    P010 - gra w Oko dla człowieka z komputerem (zadanie domowe).
2
4 2 X 2006 Temat: Podstawowe operacje na tablicach.
Programy:
    P011 - gra w Kółko i Krzyżyk dla dwóch graczy.
2
5 11 X 2006 Temat: Algorytm MiniMax i jego przykładowe zastosowania.
Programy:
    P012 - gra w Kółko i Krzyżyk dla człowieka z komputerem.
2
6 18 X 2006
25 X 2006
Temat: Obsługa konsoli znakowej w Windows - biblioteka newconio.
Programy:
    P013 - wygodne funkcje sterowania konsolą znakową w systemie Windows.
    P014 - przykładowe zastosowania biblioteki newconio.
4
7 8 XI 2006
15 XI 2006
22 XI 2006
Zajęcia przeznaczone na realizację tematów olimpijskich.
Materiały pomocnicze:
    OL008 - Podstawowe informacje o grafach i sposobach ich reprezentacji w pamięci komputera.
    OL009 - Algorytm Dijkstry - wersja podstawowa.
    OL010 - Kolejka priorytetowa i jej zastosowanie w algorytmie Dijkstry.
    OL011 - Programy tworzące macierze sąsiedztwa oraz listy sąsiedztwa.
    OL012 - Przykładowe implementacje algorytmu Dijkstry w języku C++.
6
8 6 XII 2006
13 XII 2006
Temat: Gra Bombowiec.
Programy:
    P015 - implementacja gry w C++ oraz objaśnienie.
4
9 20 XII 2006 Temat: Gra Pole Minowe.
Programy:
    P016 - implementacja gry w C++ oraz objaśnienie.
2
10. 3 I 2007 Temat: Gra Wąż.
Programy:
    P017 - implementacja gry w C++ oraz objaśnienie.
2
11. 10 I 2007 Temat: Gra Domino.
Programy:
    P018 - implementacja gry w C++ oraz objaśnienie.
2
12. 31 I 2007 Temat: Programowanie MS-Windows.
Programy:
    P019 - prosta aplikacja MS-Windows w języku C++.
2
13. 14 II 2007 Temat: Tworzenie okna w MS-Windows
Programy:
    P020 - prosta aplikacja MS-Windows w języku C++.
2
14. 21 II 2007 Temat: Wypisywanie tekstu w oknie
Programy
:
    P021 - prosta aplikacja MS-Windows w języku C++.
Zajęcia dla zaawansowanych - teoria grafów, znajdowanie spójnych składowych grafu.
Materiały pomocnicze:
    OL017 - Pojęcia podstawowe z teorii grafów
    OL018 - Znajdowanie spójnych składowych grafu - implementacja w C++
2
15. 28 II 2007 Zajęcia dla zaawansowanych - teoria grafów, sortowanie topologiczne acyklicznych grafów skierowanych
Materiały pomocnicze:
    OL019 - Sortowanie topologiczne acyklicznego grafu skierowanego - implementacja w C++
2
16. 7 III 2007
14 III 2007
Zajęcia dla zaawansowanych - teoria grafów, podsumowanie algorytmów przeszukiwania grafów:
preorder, inorder, postorder, BFS, DFS. Numerowanie odwiedzanych węzłów, tworzenie drzew rozpinających.
Materiały pomocnicze:
    OL020 - Przechodzenie drzew binarnych: preorder, inorder, postorder i BFS
    OL021 - Drzewa rozpinające w szerz i w głąb.
4
17. 4 IV 2007 Zajęcia dla zaawansowanych - teoria grafów: grafy dwudzielne.
Materiały pomocnicze:
    OL022 - Grafy dwudzielne
    OL023 - Problem kojarzenia małżeństw
4
18. 11 IV 2007
18 IV 2007
25 IV 2007
9 V 2007
Zajęcia dla zaawansowanych - teoria grafów: znajdowanie cyklu Eulera i Hamiltona
Materiały pomocnicze:
    OL024 - Cykl Eulera
    OL025 - Cykl Hamiltona
    OL026 - Problem chińskiego listonosza - cykl Eulera
    OL027 - Problem wędrującego komiwojażera - cykl Hamiltona
8
19. 16 V 2007
23 V 2007
6 VI 2007
Zajęcia dla zaawansowanych - teoria grafów: sieci przepływowe
Materiały pomocnicze:
    OL028 - Sieci przepływowe - podstawowe definicje i własności
    OL029 - Maksymalny przepływ - algorytm Forda-Fulkersona/Edmondsa-Karpa
    OL030 - Znajdowanie maksymalnych skojarzeń w grafach dwudzielnych metodą wyznaczania maksymalnego przepływu
6
Razem: 60

 

Lp. Zajęcia dla zaawansowanych (olimpiada informatyczna)
1. Tematyka: Algorytmy przetwarzania tekstów
Materiały pomocnicze:
2. Tematyka: Wyszukiwanie najkrótszej ścieżki w grafie oraz najmniejszego kosztu dojścia - algorytm Dijkstry
Materiały pomocnicze:
    Podstawowe pojęcia dotyczące grafów.
    Reprezentacja grafów w komputerze
    Kolejki priorytetowe
    Najkrótsza ścieżka w grafie ważonym – algorytm Dijkstry
    OL011 - Programy tworzące macierze sąsiedztwa oraz listy sąsiedztwa.
    OL012 - Przykładowe implementacje algorytmu Dijkstry w języku C++.
3. Tematyka: Kompresja danych - algorytm Huffmana
Materiały pomocnicze:
    OL013 - Lista.
    OL014 - Algorytm wyszukiwanie dwóch najmniejszych elementów na liście.
    OL015 - Drzewo binarne, algorytm inorder.
    OL016 - Algorytm Huffmana wykorzystujący listę dwukierunkową i drzewo binarne z implementacją w C++
4. Tematyka: Teoria grafów i algorytmy grafowe
Materiały pomocnicze:
    Podstawowe pojęcia dotyczące grafów
    Reprezentacja grafów w komputerze
    Znajdowanie spójnych składowych w grafie
    Sortowanie topologiczne grafu skierowanego
    Przechodzenie drzew binarnych – DFS: pre-order, in-order, post-order
    Przechodzenie drzew binarnych – BFS
    Przechodzenie grafów w głąb – DFS
    Przechodzenie grafów wszerz – BFS
    Drzewa rozpinające grafu
    Minimalne drzewo rozpinające
    Grafy dwudzielne
    Kojarzenie małżeństw
    Cykliczność grafu
    Znajdowanie cykli w grafie
    Istnienie cyklu lub ścieżki Eulera
    Znajdowanie cyklu lub ścieżki Eulera
    Znajdowanie cyklu lub ścieżki Hamiltona
    Problem chińskiego listonosza
    Problem komiwojażera
    Podstawowe pojęcia dotyczące sieci przepływowych
    Maksymalny przepływ w sieci – algorytmy Forda-Fulkersona i Edmondsa-Karpa


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe