P009 - Gra w OKO dla dwóch graczy
Program uruchomiono w środowisku Bloodshed Dev-C++ 4.9.9.2
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------
// Koło informatyczne 2006/7
//--------------------------
// Program: P009
//--------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

// Funkcja rysuje kostkę do gry
//-----------------------------
void Kostka(int oczka)
{
 cout << " ----- \n";
 for(int i = 1; i <= 9; i++)
 {
  switch(i)
  {
   case 1:
   case 4:
   case 7: cout << "| ";     
  }    
  switch(i)
  {
   case 1:
   case 9: if(oczka > 1) cout << "O"; else cout << " ";
       break;
   case 2:
   case 8: cout << " "; break;
   case 3:
   case 7: if(oczka > 3) cout << "O"; else cout << " ";
       break;
   case 4:
   case 6: if(oczka == 6) cout << "O"; else cout << " ";
       break;
   case 5: if(oczka % 2) cout << "O"; else cout << " ";
       break;
  }
  switch(i)
  {
   case 3:
   case 6:
   case 9: cout << " |\n";
  }        
 }
 cout << " ----- \n"; 
}

// Funkcja wyświetla punkty gracza
//--------------------------------
void Punkty(int n, int pg)
{
 cout << "GRACZ NR " << n << endl
    << "PUNKTY = " << pg << endl << endl;   
}

// Funkcja dokonuje ruchu
//-----------------------
void Ruch(int n, int &pg, bool &gg)
{
 char odp;
 int los;
  
 cout << "\n\n--------------------------\n";
 Punkty(n,pg);
 cout << "Grasz dalej ? (T = TAK) : ";
 cin >> odp;
 cout << endl;
 if((odp == 'T') || (odp == 't'))
 {
  los = 1 + rand() % 6;
  Kostka(los);
  pg += los;
  Punkty(n,pg);
 }
 else gg = false;
}

// Funkcja ocenia punkty gracza
//---------------------------
bool Przegrana(int pg, bool &gg)
{
 if(pg > 21)
 {
  gg = false;
  return true;
 }
 return false;
}  

// Funkcja dokonuje oceny gry
//---------------------------
void Ewaluacja(int n, int pg, int pp)
{
 cout << "GRACZ NR " << n << ", PUNKTY = " << setw(2) << pg << " : ";
     
 if((pp > 21) || ((pg <= 21) && (pg > pp)))
  cout << "GRATULACJE !!! WYGRANA !!!";
 else if(pg == pp)
  cout << "REMIS";
 else cout << "PRZEGRANA !!!";
 cout << "\n\n";  
}

// Program główny gry
//-------------------
main()
{
 int pg1,pg2;
 bool gg1,gg2;
 char w;
 
 srand((unsigned)time(NULL));
 do
 {
  cout << "Gra w OKO dla dwoch graczy\n"
      "==========================\n\n";
  pg1 = pg2 = 0;
  gg1 = gg2 = true;    
  while(gg1 || gg2)
  {
    if(gg1)
    {
     Ruch(1,pg1,gg1);
     if(Przegrana(pg1,gg1)) break;
    }
    if(gg2)
    {
     Ruch(2,pg2,gg2);
     if(Przegrana(pg2,gg2)) break;
    }    
  }
  cout << "\n\n\nWYNIKI GRY\n"
      "==========\n\n";
  Ewaluacja(1,pg1,pg2);
  Ewaluacja(2,pg2,pg1);      
  cout << "\n\n--------------------------\n"
      "Jeszcze raz (T = TAK) ? : ";
  cin >> w;
  cout << "\n\n\n\n";
 } while((w == 'T') || (w == 't'));
}

 

Widok okienka konsoli w uruchomionym programie
Gra w OKO dla dwoch graczy
==========================--------------------------
GRACZ NR 1
PUNKTY = 0

Grasz dalej ? (T = TAK) : t

 -----
| O  |
| O |
|  O |
 -----
GRACZ NR 1
PUNKTY = 3--------------------------
GRACZ NR 2
PUNKTY = 0

Grasz dalej ? (T = TAK) : t

 -----
| O O |
| O |
| O O |
 -----
GRACZ NR 2
PUNKTY = 5--------------------------
GRACZ NR 1
PUNKTY = 3

Grasz dalej ? (T = TAK) : n--------------------------
GRACZ NR 2
PUNKTY = 5

Grasz dalej ? (T = TAK) : n
WYNIKI GRY
==========

GRACZ NR 1, PUNKTY = 3 : PRZEGRANA !!!

GRACZ NR 2, PUNKTY = 5 : GRATULACJE !!! WYGRANA !!!--------------------------
Jeszcze raz (T = TAK) ? : n

       Wyjaśnienie

Ten przykład miał na celu wykorzystanie poznanych wiadomości do stworzenia prostej gry logicznej dla dwóch graczy. Zasady gry są następujące:

obrazek

Na podstawie tych zasad wyrysowaliśmy schemat blokowy gry, który symbolizuje poszczególne operacje rozgrywki. Na schemacie zaznaczyliśmy podstawowe operacje, które należy w grze wykonać. Następnie ustaliliśmy sposób implementacji każdej z tych operacji. W ten sposób powstał szablon programu, który w dalszej kolejności stopniowo wypełniliśmy instrukcjami.

Powyższy schemat blokowy można zastosować do wielu różnych gier losowych dla dwóch (lub po drobnej przeróbce dla większej liczby) graczy.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe