P012 - Gra w Kółko i Krzyżyk dla gracza i komputera
Program uruchomiono w środowisku Bloodshed Dev-C++ 4.9.9.2
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------
// Koło informatyczne 2006/7
//--------------------------
// Program: P012
//--------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Funkcja rysuje planszę gry w kółko i krzyżyk
// Plansza przechowywana jest w tablicy t[] w elementach o następujących indeksach:
// t[1] t[2] t[3]
// t[4] t[5] t[6]
// t[7] t[8] t[9]
//---------------------------------------------------------------------------------
void plansza(char t[])
{
 for(int i = 1; i <= 9; i++)
 {
  cout << " " << t[i] << " ";
  if(i % 3)    cout << "|";        // Po elementach 1,2,4,5,7,8 rysujemy |
  else if(i != 9) cout << "\n---+---+---\n"; // Po elementach 3 i 6 poprzeczka
  else      cout << endl;       // Po elemencie 9 koniec wiersza 
 }  
}

// Funkcja zwraca true, jeśli nastąpiła
// wygrana danego zawodnika
//-------------------------------------
bool wygrana(char t[], char g, bool cisza)
{
 bool test;
 int i;
 
 test = false; // Zmienna przyjmuje true, jeśli zawodnik ma trzy figury
        // w wierszu, kolumnie lub na przekątnych

// Sprawdzamy wiersze

 for(i = 1; i <= 7; i += 3) test |= ((t[i] == g) && (t[i+1] == g) && (t[i+2] == g));

// Sprawdzamy kolumny 

 for(i = 1; i <= 3; i++)  test |= ((t[i] == g) && (t[i+3] == g) && (t[i+6] == g));

// Sprawdzamy przekątną 1-5-9

 test |= ((t[1] == g) && (t[5] == g) && (t[9] == g));

// Sprawdzamy przekątną 3-5-7

 test |= ((t[3] == g) && (t[5] == g) && (t[7] == g));

 if(test)
 {
  if(!cisza)
  {
   plansza(t);
   cout << "\nGRACZ " << g << " WYGRYWA!!!\n\n";
  }
  return true;
 }
 return false;
}

// Funkcja zwraca true, jeśli na planszy nie ma już
// żadnego wolnego pola na ruch.
//-------------------------------------------------
bool remis(char t[], bool cisza)
{
// Jeśli napotkamy spację, to plansza posiada wolne pola - zwracamy false 

 for(int i = 1; i <= 9; i++) if(t[i] == ' ') return false;

// Jeśli pętla for zakończyła się normalnie, to na żadnym polu planszy nie było
// spacji. Mamy do czynienia z remisem - zwracamy true

 if(!cisza)
 {
  plansza(t); cout << "\nREMIS !!!\n\n";
 }
 return true;   
}

// Algorytm rekurencyjny MINIMAX
// Do algorytmu wchodzimy z planszą, na której ustawione jest pole
// bieżącego gracza. Parametr gracz przekazuje literkę gracza, a
// parametr mx przekazuje jego wynik w przypadku wygranej
//----------------------------------------------------------------
int minimax(char t[], char gracz)
{
 int m, mmx;
 
// Najpierw sprawdzamy, czy bieżący gracz wygrywa na planszy. Jeśli tak, to
// zwracamy jego maksymalny wynik

 if(wygrana(t,gracz,true)) return (gracz == 'X') ? 1 : -1;

// Następnie sprawdzamy, czy nie ma remisu. Jeśli jest, zwracamy wynik 0

 if(remis(t,true)) return 0;

// Będziemy analizować możliwe posunięcia przeciwnika. Zmieniamy zatem
// bieżącego gracza na jego przeciwnika

 gracz = (gracz == 'X') ? 'O' : 'X';

// Algorytm MINIMAX w kolejnych wywołaniach rekurencyjnych naprzemiennie analizuje
// grę gracza oraz jego przeciwnika. Dla gracza oblicza maksimum wyniku gry, a dla
// przeciwnika oblicza minimum. Wartość mmx ustawiamy w zależności od tego, czyje
// ruchy analizujemy:
// X - liczymy max, zatem mmx <- -10
// O - liczymy min, zatem mmx <- 10

 mmx = (gracz == 'O') ? 10 : -10;

// Przeglądamy planszę szukając wolnych pół na ruch gracza. Na wolnym polu ustawiamy
// literkę gracza i wyznaczamy wartość tego ruchu rekurencyjnym wywołaniem
// algorytmu MINIMAX. Planszę przywracamy i w zależności kto gra:
// X - wyznaczamy maximum
// O - wyznaczamy minimum

 for(int i = 1; i <= 9; i++)
  if(t[i] == ' ')
  {
    t[i] = gracz;
    m = minimax(t,gracz);
    t[i] = ' ';
    if(((gracz == 'O') && (m < mmx)) || ((gracz == 'X') && (m > mmx))) mmx = m;
  }
 return mmx;
}

// Funkcja wyznacza ruch dla komputera.
//------------------------------------
int komputer(char t[])
{
 int ruch, i, m, mmx;
 
 mmx = -10;
 for(i = 1; i <= 9; i++)
  if(t[i] == ' ')
  {
   t[i] = 'X';
   m = minimax(t,'X');
   t[i] = ' ';
   if(m > mmx)
   {
    mmx = m; ruch = i;   
   }    
  }  
 return ruch;
}

// Funkcja umożliwia ruch gracza
// Po ruchu następuje zamiana gracza
//------------------------------------
void ruch(char t[], char &gracz)
{
 int r;
  
 plansza(t);
 if(gracz == 'O')
 {
  cout << "\nCZLOWIEK : wybiera ruch : ";
  cin >> r;
 }
 else
 {
  r = komputer(t);
  cout << "\nKOMPUTER : wybiera ruch : " << r << endl;
 }
 cout << "---------------------------\n\n";
 if((r >= 1) && (r <= 9) && (t[r] == ' ')) t[r] = gracz;
 gracz = (gracz == 'O') ? 'X' : 'O';
}

main()
{
 char t[10],gracz,wybor;
 
 do
 {
  cout << "Gra w Kolko i Krzyzyk dla gracza i komputera\n"
      "============================================\n\n";
  for(int i = 1; i <= 9; i++) t[i] = ' ';
  gracz = 'O';
  
  while(!wygrana(t,'X',false) && !wygrana(t,'O',false) && !remis(t,false)) ruch(t,gracz);
  
  cout << "Jeszcze raz ? (T = TAK) : ";
  cin >> wybor; 
  cout << "\n\n\n";

 } while((wybor == 'T') || (wybor == 't'));
}

 

Widok okienka konsoli w uruchomionym programie
Gra w Kolko i Krzyzyk dla gracza i komputera
============================================

  |  |
---+---+---
  |  |
---+---+---
  |  |

CZLOWIEK : wybiera ruch : 8
---------------------------

  |  |
---+---+---
  |  |
---+---+---
  | O |

KOMPUTER : wybiera ruch : 2
---------------------------

  | X |
---+---+---
  |  |
---+---+---
  | O |

CZLOWIEK : wybiera ruch : 1
---------------------------

       Wyjaśnienie

Program jest prostą implementacją popularnego algorytmu MINIMAX, który stosuje się w wielu grach planszowych. Algorytm ten służy do wyznaczania najbardziej korzystnego ruchu dla komputera. Zasada działania jest następująca:

 1. W naszym rozwiązaniu (możliwe są inne podejścia) przyjęliśmy, iż do algorytmu wchodzimy z planszą, na której wykonany został ruch bieżącego gracza (czyli w odpowiednim polu została postawiona literka X lub O). Zadaniem algorytmu jest obliczenie wartości tego ruchu. Przyjęliśmy następujące wartości:
  -1 - wygrywa człowiek
   0 - dochodzi do remisu
   1 - wygrywa komputer
 2. Najpierw algorytm sprawdza, czy bieżący gracz wygrywa partię. Jeśli tak, to zwracane jest 1 dla komputera i -1 dla człowieka jako wartość wykonanego ruchu
 3. W drugiej kolejności algorytm sprawdza, czy nie zachodzi remis - jeśli tak, zwracane jest 0.
 4. Jeśli powyższe dwa przypadki nie zachodzą, to dla każdego wolnego pola na planszy algorytm wykonuje ruch przeciwnika i analizuje jego wartość przez rekurencyjne wywołanie samego siebie. Jeśli przeciwnikiem jest człowiek, to za wartość ruchu wybiera się minimum ze wszystkich możliwych ruchów człowieka (który przecież też chce wygrać, zatem jeśli może, to zrobi to!!!). Jeśli przeciwnikiem jest komputer, to wybiera się maksimum wszystkich jego możliwych ruchów. Wybrane minimum lub maksimum jest zwracane jako wartość posunięcia bieżącego gracza.

Algorytm MINIMAX wykorzystywany jest przez procedurę, która przebiega przez kolejne wolne pola planszy i wybiera jako ruch to pole, dla którego otrzyma największą wartość z MINIMAX. Wybrane pole jest właśnie ruchem komputera. Dzięki zastosowaniu tego algorytmu, komputer staje się przeciwnikiem nie do pokonania.

Problem 1

Algorytm MINIMAX, chociaż bardzo skuteczny, to jednak dla bardziej skomplikowanych gier może stawać się zbyt czasochłonny lub pamięciożerny. Jako ćwiczenie proponuję dodać do programu licznik, który będzie zliczał dla każdego ruchu komputera ilość rekurencyjnych wywołań algorytmu MINIMAX. Wyniki mogą być dosyć pouczające.

Problem 2

Spróbuj uatrakcyjnić algorytm gry, tak aby komputer nie wybierał zawsze pierwszego pola o największej wartości ruchu, tylko w przypadku gdy pól takich jest kilka, losowo jedno z nich. Dzięki temu komputer będzie różnie odpowiadał na ruchy gracza-człowieka i rozgrywka stanie się ciekawszą.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe