P011 - Gra w Kółko i Krzyżyk dla dwóch graczy
Program uruchomiono w środowisku Bloodshed Dev-C++ 4.9.9.2
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. K. Brodzińskiego
// w Tarnowie
//--------------------------
// Koło informatyczne 2006/7
//--------------------------
// Program: P011
//--------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Funkcja rysuje planszę gry w kółko i krzyżyk
//---------------------------------------------
void plansza(char t[])
{
 for(int i = 1; i <= 9; i++)
 {
  cout << " " << t[i] << " ";
  if(i % 3)
   cout << "|";
  else if(i != 9)
   cout << "\n---+---+---\n";
  else cout << endl;    
 }  
}

// Funkcja zwraca true, jeśli nastąpiła
// wygrana danego zawodnika
//-------------------------------------
bool wygrana(char t[], char g)
{
 bool test;
 int i;
 
 test = false;
 for(i = 1; i <= 7; i += 3)
  test |= ((t[i] == g) && (t[i+1] == g) && (t[i+2] == g));
 for(i = 1; i <= 3; i++)
  test |= ((t[i] == g) && (t[i+3] == g) && (t[i+6] == g));
 test |= ((t[1] == g) && (t[5] == g) && (t[9] == g));
 test |= ((t[3] == g) && (t[5] == g) && (t[7] == g));
 if(test)
 {
  plansza(t);
  cout << "\nGRACZ " << g << " WYGRYWA!!!\n\n";
  return true;
 }
 return false;
}

// Funkcja zwraca true, jeśli na planszy nie ma już
// żadnego wolnego pola na ruch.
//-------------------------------------------------
bool remis(char t[])
{
 for(int i = 1; i <= 9; i++)
  if(t[i] == ' ') return false;
 plansza(t);
 cout << "\nREMIS !!!\n\n";
 return true;   
}

// Funkcja umożliwia ruch gracza
// Po ruchu następuje zamiana gracza
//------------------------------------
void ruch(char t[], char &gracz)
{
  int r;
  
  plansza(t);
  cout << "\nGRACZ " << gracz << " : Twoj ruch : ";
  cin >> r;
  cout << "-----------------------\n\n";
  if((r >= 1) && (r <= 9) && (t[r] == ' ')) t[r] = gracz;
  gracz = (gracz == 'O') ? 'X' : 'O';
}

main()
{
 char p[10],g,w;
 
 do
 {
  cout << "Gra w Kolko i Krzyzyk dla dwoch graczy\n"
      "======================================\n\n";
  for(int i = 1; i <= 9; i++) p[i] = ' ';
  g = 'O';
  while(!wygrana(p,'X') && !wygrana(p,'O') && !remis(p)) ruch(p,g);
  cout << "Jeszcze raz ? (T = TAK) : ";
  cin >> w;
  cout << "\n\n\n";
 } while((w == 'T') || (w == 't'));
}

 

Widok okienka konsoli w uruchomionym programie
Gra w Kolko i Krzyzyk dla dwoch graczy
======================================

  |  |
---+---+---
  |  |
---+---+---
  |  |

GRACZ O : Twoj ruch : 5
-----------------------

  |  |
---+---+---
  | O |
---+---+---
  |  |

GRACZ X : Twoj ruch : 1
-----------------------

 X |  |
---+---+---
  | O |
---+---+---
  |  |

GRACZ O : Twoj ruch :

       Wyjaśnienie

Ten program stanowi dalsze ćwiczenie poznanych elementów programowania w języku C++. Tutaj ćwiczymy przekazywanie parametrów do funkcji poprzez wartość i poprzez referencję - zwróć uwagę, iż tablice są standardowo przekazywane przez referencję. Dodatkowo uczymy się pracować z typem logicznym.

Otrzymany program posłuży nam jako punkt startowy do implementacji algorytmu MiniMax.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe