Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Reprezentacja list w pamięci komputera

SPIS TREŚCI

Struktura listy

Tworząc zmienną typu lista, tworzymy w niej trzy pola: head, tail  oraz count (obowiązkowe jest pole head, pozostałe usprawniają obsługę list, ale nie są konieczne – dla list jednokierunkowych specjalnie pominęliśmy tail  oraz count  ).

Zdefiniujmy podstawowe typy danych:

Pascal C++ Basic
type
 PslistEl = ^slistEl;
 slistEl = record
  next : PslistEl;
  data : typ_danych;
 end;
struct slistEl
{
 slistEl * next;
 typ_danych data;
};
Type slistEl
 next As slistEl Ptr
 data As typ_danych
End Type
type
 PdlistEl = ^dlistEl;
 dlistEl = record
  next : PdlistEl;
  prev : PdlistEl;
  data : typ_danych;
 end;

 dlistVar = record
  head : PdlistEl;
  tail : PdlistEl;
  count : cardinal;
 end;
struct dlistEl
{
 dlistEl * next, * prev;
 typ_danych data;
};

struct dlistVar
{
 dlistEl * head, * tail;
 unsigned count;
};
Type dlistEl
 next As dlistEl Ptr
 prev As dlistEl Ptr
 data As typ_danych
End Type

Type dlistVar
 head As dlistEl Ptr
 tail As dlistEl Ptr
 count As UInteger
End Type

Górna część tablicy określa typy dla list jednokierunkowych. Dolna część to deklaracje dla list dwukierunkowych.

slistEl element listy jednokierunkowej
dlistEl element listy dwukierunkowej
dlistVar zmienna obsługująca listę dwukierunkową, jest strukturą o trzech polach:
head  – wskazuje pierwszy element listy
tail  – wskazuje ostatni element listy
count  – zawiera liczbę elementów przechowywanych na liście

Dla list jednokierunkowych nie ma potrzeby tworzenia osobnego typu dla zmiennej obsługującej listę – zmienna ta będzie przechowywać tylko adres pierwszego elementu listy. Zmienną obsługującą listę tworzymy następująco (u góry dla list jednokierunkowych z uproszczoną obsługą, u dołu dla list dwukierunkowych z pełną obsługą ):

Pascal C++ Basic
...
var head : PslistEl;
...
...
slistEl * head;
...
...
Dim head As slistEl Ptr
...
...
var L : dlistVar;
...
...
dlistVar L;
...
...
Dim L As dlistVar
...

Po deklaracji zmiennej należy ją bezwzględnie zainicjować. W tym celu do wszystkich pól wpisujemy zera. Dla listy dwukierunkowej możemy stworzyć prostą procedurę inicjalizacji:

Pascal C++ Basic
...
head := NIL;
...
...
head = NULL;
...
...
head = 0
...
procedure l_init ( var L : dlistVar );
begin
 L.head := NIL;
 L.tail := NIL;
 L.count := 0; 
end;
void l_init ( dlistVar & L )
{
 L.head = L.tail = NULL;
 L.count = 0;
}
Sub l_init ( ByRef L As dlistVar )
 L.head = 0
 L.tail = 0
 L.count = 0
End Sub

Otrzymujemy w ten sposób pustą listę (ang. empty list ), czyli listę, która nie zawiera żadnego elementu. Tak zainicjowana zmienna L  jest gotowa do dalszego użycia w programach.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.