Podstawowe pojęcia dotyczące list


Tematy pokrewne
Listy
Podstawowe pojęcia dotyczące list
Reprezentacja list w pamięci komputera
Operacje na listach jednokierunkowych
Operacje na listach dwukierunkowych
Operacje na listach cyklicznych jednokierunkowych
Liniowe przeszukiwanie listy
Przeszukiwanie liniowe z wartownikiem listy dwukierunkowej
Wyszukiwanie największego/najmniejszego elementu listy
Zliczanie elementów listy
Usuwanie z listy duplikatów
Odwracanie listy jednokierunkowej
Podział listy jednokierunkowej na dwie listy
Scalanie dwóch list posortowanych
Sortowanie listy jednokierunkowej przez scalanie
Sortowanie przez wstawianie z wykorzystaniem listy jednokierunkowej
Sortowanie szybkie listy dwukierunkowej
Samoorganizujące się listy
Haszowanie z wykorzystaniem list jednokierunkowych
Zbiory rozłączne – implementacja listowa

Rodzaje list

Lista (ang. list) jest sekwencyjną strukturą danych, która składa się z ciągu elementów tego samego typu. Dostęp do elementów listy jest sekwencyjny – tzn. z danego elementu listy możemy przejść do elementu następnego lub do poprzedniego. Dojście do elementu i-tego wymaga przejścia przez kolejne elementy od pierwszego do docelowego. Takie zachowanie się tej struktury jest konsekwencją budowy jej elementów. Oprócz samych danych każdy element listy przechowuje zwykle dwa wskaźniki – do elementu następnego listy oraz do elementu poprzedzającego na liście. Nazwijmy te wskaźniki odpowiednio (stosujemy nazwy angielskie z powodu ich powszechności w literaturze):

obrazek

 

W przeciwieństwie do tablicy elementy listy nie muszą leżeć obok siebie w pamięci. Zatem lista nie wymaga ciągłego obszaru pamięci i może być rozłożona w różnych jej segmentach – w porównaniu do tablic jest to niewątpliwie zaletą.

Wskaźniki przechowywane w każdym elemencie pozwalają powiązać te elementy w ciąg:

 

obrazek

 

Po tak określonej liście możemy się poruszać w obu kierunkach, które wyznaczają pola next i prev. Listę o takiej własności nazywamy listą dwukierunkową (ang. doubly linked list). Pierwszy element listy nie posiada poprzednika, zatem w polu prev przechowuje wskaźnik pusty (czyli zero – adres zero nie wskazuje żadnego elementu). Podobnie ostatni element listy nie posiada następnika i jego pole next zawiera wskaźnik pusty.

W niektórych zastosowaniach nie potrzebujemy przechodzić listy w obu kierunkach. W takim przypadku w każdym elemencie wystarczy jeden wskaźnik, np. next:

 

obrazek

 

Taką uproszczoną listę nazywamy listą jednokierunkową (ang. singly linked list).

Jeśli za następnik ostatniego elementu listy przyjmiemy pierwszy element na liście, to otrzymamy jednokierunkową listę cykliczną (ang. singly linked cyclic list):

 

obrazek

 

Lista cykliczna nigdy się nie kończy – przechodzimy ją cyklicznie w koło.

Jeśli dodatkowo poprzednikiem pierwszego elementu listy zrobimy ostatni element, to otrzymamy dwukierunkową listę cykliczną (ang. doubly linked cyclic list):

 

obrazek

 

Taką listę cykliczną możemy przechodzić w obu kierunkach.

W tablicy dostęp do wybranego elementu jest bardzo szybki, ponieważ elementy znajdują się jeden obok drugiego w ciągłym bloku pamięci (aby obliczyć adres elementu o danym indeksie wystarczy do adresu tablicy dodać iloczyn indeksu przez rozmiar elementu). W przypadku listy nie możemy tak postąpić, ponieważ elementy mogą znajdować się w dowolnym obszarze pamięci i niekoniecznie obok siebie. Nawet jeśli znajdują się obok siebie, to ich kolejność na liście wcale nie musi odpowiadać kolejności położenia w pamięci. W przypadku listy musimy przechodzić kolejno od jednego elementu do drugiego wzdłuż ścieżki wyznaczonej przez ich pola next lub prev. Przy długiej liście może to być operacja czasochłonna. To z kolei jest wadą list w porównaniu z tablicami.

Tworząc listę w pamięci zwykle dodatkowo rezerwuje się trzy zmienne dla jej obsługi:

obrazek

 

Zmienna tego typu umożliwia dostęp do początku i do końca listy oraz zapamiętuje liczbę elementów przechowywanych na liście. Można ją stosować zarówno do list jednokierunkowych jak i dwukierunkowych. Jeśli interesuje nas jedynie dostęp do początku listy, to można pominąć składniki tail i count. W dalszej części artykułu podajemy podstawowe algorytmy operujące na listach. Przyjęliśmy zasadę, iż listy jednokierunkowe będą maksymalnie uproszczone – do obsługi listy będzie stosowana tylko zmienna head, a listy dwukierunkowe będą posiadały wszystkie ułatwienia.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe