Artykuł zawiera treści przeprowadzonych lekcji oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów I LO w Tarnowie. Celem artykułu jest umożliwienie uczniowi powtarzania materiału przerobionego na lekcjach oraz wykonywanie różnych ćwiczeń. Numery rozdziałów odpowiadają jednostkom tematycznym realizowanym w ramach lekcji - jedna lekcja może składać się z kilku takich jednostek. Klasy I nieinformatyczne oraz klasa II informatyczna realizują materiał technologii informacyjnej, który w klasie informatycznej jest rozszerzony o elementy programowania i zaawansowane funkcje programów.

Technologia informacyjna (klasy nieinformatyczne)

01 - Wprowadzenie
02 - CorelDraw - edytor grafiki wektorowej
03 - CorelDraw - podstawowe operacje na obiektach graficznych
04 - CorelDraw - wbudowane figury wektorowe - prostokąty
05 - CorelDraw - wbudowane figury wektorowe - elipsy
06 - CorelDraw - wbudowane figury wektorowe - wielokąty
07 - CorelDraw - wbudowane figury wektorowe - spirala i krata
08 - CorelDraw - obiekty tekstowe - tekst ozdobny i akapitowy
09 - CorelDraw - wypełnienia interaktywne - tonalne
10 - CorelDraw - wypełnienia interaktywne - deseniowe, teksturowe i postscriptowe
11 - CorelDraw - przezroczystość interaktywna
12 - CorelDraw - interaktywne cieniowanie
13 - CorelDraw - krzywe Beziera
14 - CorelDraw - interaktywne narzędzia kształtowania
15 - CorelDraw - dopasowywanie tekstu do ścieżki
16 - CorelDraw - tematy projektów zaliczeniowych
17 - Podstawy transmisji cyfrowej
18 - Sieci komputerowe
19 - Internet
 

Informatyka - klasa I (algorytmika i programowanie w języku C++)

01 - Wprowadzenie
02 - Wstęp do informatyki
03 - Pozycyjne systemy liczbowe - system binarny
04 - Zakres liczb w naturalnym kodzie binarnym
05 - Wprowadzenie do języka C++ - kompilacja, kompilator, IDE
06 - Przygotowanie środowiska Dev-C++ do pracy
07 - Struktura programu w języku C++
08 - Liczby całkowite - kod uzupełnień do 2
09 - Zmienne całkowite w języku C++
10 - Wprowadzenie do algorytmów
11 - Instrukcja warunkowa w języku C++
12 - Instrukcje pętli warunkowych
13 - Instrukcja pętli iteracyjnej
14 - Algorytm Euklidesa
15 - Funkcje w języku C++
16 - Generacja liczb pierwszych przez sprawdzanie podzielności
17 - Złożoność obliczeniowa i pamięciowa algorytmów
18 - Liczby zmiennoprzecinkowe i ich własności
19 - Typy zmiennoprzecinkowe w języku C++ oraz zasady pracy z nimi
20 - Przekazywanie parametrów do funkcji przez wartość i przez referencję
21 - Obliczanie pola trójkąta za pomocą wzoru Herona
22 - Algorytmy rozwiązywania równań
23 - Znajdowanie miejsc zerowych funkcji - metoda Bisekcji i Regula Falsi
24 - Tablice - operacje insert oraz remove
25 - Tablice dynamiczne
26 - Wyszukiwanie liniowe
27 - Wyszukiwanie liniowe z wartownikiem
28 - Wyszukiwanie binarne
29 - Wyszukiwanie max i min
30 - Wyszukiwanie lidera

 

Informatyka - klasa II (materiał technologii informacyjnej rozszerzony o elementy programowania)

01 - Wprowadzenie
02 - CorelDraw - edytor grafiki wektorowej
03 - CorelDraw - podstawowe operacje na obiektach graficznych
04 - CorelDraw - wbudowane figury wektorowe - prostokąty
05 - CorelDraw - wbudowane figury wektorowe - elipsy
06 - CorelDraw - wbudowane figury wektorowe - wielokąty
07 - CorelDraw - wbudowane figury wektorowe - spirala i krata
08 - CorelDraw - obiekty tekstowe - tekst ozdobny i akapitowy
09 - CorelDraw - wypełnienia interaktywne - tonalne
10 - CorelDraw - wypełnienia interaktywne - deseniowe, teksturowe i postscriptowe
11 - CorelDraw - przezroczystość interaktywna
12 - CorelDraw - interaktywne cieniowanie
13 - CorelDraw - krzywe Beziera
14 - CorelDraw - interaktywne narzędzia kształtowania
15 - CorelDraw - dopasowywanie tekstu do ścieżki
16 - CorelDraw - tematy projektów zaliczeniowych
17 - Podstawy transmisji cyfrowej
18 - Sieci komputerowe
19 - Internet

 

Informatyka - klasa III (zaawansowane algorytmy i struktury danych, aplikacje sieciowe)

01 - Wprowadzenie
02 - Powtórka z języka C++
03 - Zmienne
04 - Strumienie cin i cout
05 - Instrukcje warunkowe w języku C++
06 - Instrukcje pętli warunkowych while i do...while
07 - Instrukcja pętli iteracyjnej for...
08 - Tablice w języku C++
09 - Dynamiczne struktury danych

 

Koło informatyczne w I LO

Zajęcia koła informatycznego w I LO będą się odbywały w poniedziałki o godzinie 1600 w sali internetowej na parterze. W zajęciach mogą uczestniczyć również uczniowie z innych szkół średnich. Chętnych prosimy o kontakt z opiekunem koła informatycznego mgr Jerzym Wałaszkiem z powodu ograniczonej liczby stanowisk komputerowych.

01 - Instalacja i obsługa środowiska programowania w języku C++
02 - Pierwsze programy w języku C++
03 - Zmienne w języku C++
04 - Instrukcja warunkowa i instrukcja wyboru
05 - Pętle warunkowe i iteracyjne
06 - Gra - Zgadywanka liczbowa
07 - Gra - Zgadywanka liczbowa - inna wersja
08 - Gra - Bierki
09 - Biblioteka newconio
10 - Zastosowania biblioteki newconio - gra Bombowiec
11 - Obiekt string - gra Master Mind
12 - Tablice - Gra w układankę
13 - Kolejka - Gra Wąż
14 - Stos - Gra Linie
15 - Algorytm Minimax - Gra w Kółko i Krzyżyk

 

Kurs tworzenia grafiki SDL + teoria grafów dla początkujących

Uczestnicy zajęć muszą umieć programować w języku C++ - nie zajmujemy się podstawami programowania. Pożądana również jest znajomość matematyki i geometrii.

SDL

01 - Instalacja biblioteki SDL dla środowiska Dev-C++
02 - Powierzchnia graficzna w SDL - stawianie punktów
03 - Tworzenie biblioteki graficznej mylib
04 - Stawianie punktów i rysowanie linii poziomych oraz pionowych
05 - Zabawa z pikselami
06 - Rysowanie odcinków - algorytm Bresenhama
07 - Zabawa z odcinkami

Grafy

01 - Reprezentacja grafów w pamięci komputera

Zamknięte z powodu braku chętnych

Biblioteka STL - kurs struktur danych

01 - Klasa vector
02 - Przykładowe zastosowania klasy vector

 

   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe