Gra - bierki

Zapoznaj się z artykułem:

Operacje logiczne w języku C++

 

Prezentowany poniżej program jest przykładem wykorzystania przez komputer strategii wygrywającej w prostej grze logicznej. Zasady gry są następujące:

W grze uczestniczy dwóch graczy oraz 17 bierek. Gracze naprzemian zabierają od jednej do trzech bierek. Przegrywa ten, który zmuszony jest zabrać ostatnią bierkę.

Dla drugiego gracza istnieje prosta strategia wygrywająca - zawsze uzupełnia on liczbę bierek wziętych przez przeciwnika do 4. W ten sposób w każdej turze zabierane są 4 bierki. Po 4 turach wzięte zostanie 16 bierek i oczywiście zostanie jedna bierka dla pierwszego gracza.

 

// Bierki
// (C)2008 Koło informatyczne w I LO w Tarnowie
// Kurs programowania w C++ dla początkujących
//--------------------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// funkcja wyświetla powtanie
//---------------------------

void tytul()
{
 cout << "*******************\n"
     "*** BIERKI 2008 ***\n"
     "*******************\n\n";
}

// Funkcja wyświetla bierki
//-------------------------

void wyswietl_bierki(unsigned b)
{
 cout << "BIERKI = ";
 for(int i = 0; i < b; i++) cout << "|";
 cout << endl << endl;  
}

// Funkcja odczytuje poprawny ruch człowieka
//------------------------------------------

unsigned ruch_czlowieka(unsigned b)
{
 unsigned r,maxb;
 
 do
 {
  maxb = 3;
  if(b < maxb) maxb = b;
  cout << "Ile bierek zabierasz? (1..." << maxb << ") : ";
  cin >> r;
 } while((r == 0) || (r > maxb));
 return r;
}

// Funkcja generuje ruch komputera
//--------------------------------

unsigned ruch_komputera(unsigned rcz, unsigned b)
{
 if(b > 1)
 {
   unsigned r = 4 - rcz;
   cout << "Ja zabieram " << r << "\n\n\n";
   return r;
 }
 else cout << "Przegrales, bo zabrales ostatnia bierke!!!\n\n";
 
 return 0;
}

// Funkcja prowadzi rozgrywkę
//---------------------------

void gra()
{
 unsigned bierki = 17,rczl,rkomp;
 
 do
 {
  wyswietl_bierki(bierki);
  rczl = ruch_czlowieka(bierki);
  rkomp = ruch_komputera(rczl,bierki);
  bierki -= rczl + rkomp;
 } while(bierki);
}

// Funkcja zwraca true, jeżli gracz chce zagrać jeszcze raz
//---------------------------------------------------------

bool dalej()
{
 char c;
 
 cout << "\n\nGrasz jeszcze raz? (t = TAK) : ";
 cin >> c;
 cout << "\n\n\n\n\n\n";
 return c == 't';  
}

// Start programu
//---------------

main()
{
 tytul();
 do gra(); while(dalej());
}
*******************
*** BIERKI 2008 ***
*******************

BIERKI = |||||||||||||||||

Ile bierek zabierasz? (1...3) : 3
Ja zabieram 1


BIERKI = |||||||||||||

Ile bierek zabierasz? (1...3) : 2
Ja zabieram 2


BIERKI = |||||||||

Ile bierek zabierasz? (1...3) : 2
Ja zabieram 2


BIERKI = |||||

Ile bierek zabierasz? (1...3) : 1
Ja zabieram 3


BIERKI = |

Ile bierek zabierasz? (1...1) : 1
Przegrales, bo zabrales ostatnia bierke!!!Grasz jeszcze raz? (t = TAK) : n

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe