Odgadywanie liczb

System dwójkowy i operacje bitowe

Zapoznaj się z następującymi artykułami z naszego Serwisu Edukacyjnego:

Naturalny system dwójkowy
Operacje bitowe w C++

Program

Program działa następująco:

Gracz wymyśla liczbę z zakresu od 0 do 15. Następnie w 4 turach komputer prezentuje graczowi zestaw liczb i zadaje pytanie, czy wymyślona przez gracza liczba jest w tym zestawie. Prezentowane liczby posiadają taką cechę, iż wszystkie mają ustawiony na 1 określony bit w swoim zapisie binarnym. Komputer zbiera informację o tych bitach i na jej podstawie odtwarza wymyśloną liczbę.

Na przykład:

Wymyślam liczbę 13. Liczba ta w zapisie dwójkowym ma postać 1101. Komputer przygotowuje zmienną na odgadywaną liczbę i ustawia w niej bity na 0: 0000. Następnie 4 czterech turach zadaje pytanie, czy moja liczba jest wśród liczb przedstawionych w oknie konsoli.

 

Pierwsza tura - liczby 0...15, które w zapisie dwójkowym mają ustawiony na 1 bit b3:

1000 -  8
1001 -  9
1010 - 10
1011 - 11
1100 - 12
1101 - 13  - moja liczba!!!
1110 - 14
1111 - 15
Moja odpowiedź - TAK. Komputer ustawia w zmiennej bit b3 - 1000.

 

Druga tura - liczby 0...15, które w zapisie dwójkowym mają ustawiony na 1 bit b2:

0100 -  4
0101 -  5
0110 -  6
0111 -  7
1100 - 12
1101 - 13  - moja liczba!!!
1110 - 14
1111 - 15
Moja odpowiedź - TAK. Komputer ustawia w zmiennej bit b2 - 1100.

 

Trzecia tura - liczby 0...15, które w zapisie dwójkowym mają ustawiony na 1 bit b1:

0010 -  2
0011 -  3
0110 -  6
0111 -  7
1010 - 10
1011 - 11
1110 - 14
1111 - 15
Moja odpowiedź - NIE. Komputer pozostawia zmienną bez zmian - 1100.

 

Pierwsza tura - liczby 0...15, które w zapisie dwójkowym mają ustawiony na 1 bit b0:

0001 -  1
0011 -  3
0101 -  5
0111 -  7
1001 -  9
1011 - 11
1101 - 13  - moja liczba!!!
1111 - 15
Moja odpowiedź - TAK. Komputer ustawia w zmiennej bit b0 - 1101.

Zwróć uwagę, iż 1101 oznacza w systemie dwójkowym liczbę 13, czyli moją liczbę.

 

// Zgadywanka liczbowa
// (C)2008 Koło informatyczne w I LO w Tarnowie
// Kurs programowania w C++ dla początkujących
//--------------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

main() 
{
 
 int v,i,m;
 char c;
 
 cout << "***************************\n"
     "*** Zgadywanka liczbowa ***\n"
     "***************************\n\n"
     "Wymysl sobie liczbe od 0 do 15\n\n";

 system("pause");

 cout << endl << endl;
 
// odgadujemy liczbę wymyśloną przez gracza

 for(m = 8, v = 0; m; m >>= 1)
 {
  for(i = 1; i < 16; i++)
   if(i & m) cout << setw(3) << i;

  cout << " : czy twoja liczba jest tutaj? (t = TAK) : ";

  cin >> c;

  cout << endl;

  if(c == 't') v += m;   
 }

 cout << "Twoja liczba to " << v << endl << endl;

 system("pause");
}
***************************
*** Zgadywanka liczbowa ***
***************************

Wymysl sobie liczbe od 0 do 15

Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz . . .


  8   9  10  11  12  13  14  15 : czy twoja liczba jest tutaj? (t = TAK) : t

  4   5   6   7  12  13  14  15 : czy twoja liczba jest tutaj? (t = TAK) : t

  2   3   6   7  10  11  14  15 : czy twoja liczba jest tutaj? (t = TAK) : n

  1   3   5   7   9  11  13  15 : czy twoja liczba jest tutaj? (t = TAK) : t

Twoja liczba to 13

Aby kontynuować, naciśnij dowolny klawisz . . .

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe